Abrahamson, släktBand 01 (1918), sida 15.
Se pdf av tryck.

Biografi

Abrahamson, namnform, använd av medlemmar av den 1812 till Sverige ifrån Tyskland inflyttade judiska släkten Abramson. En brorson till nedannämnde August A., f. d. godsägaren Erik Leonard Abramson (f. 1864, d. 1922), har som uppfödare och importör av hästar av ardennerras med stor framgång verkat för höjande av landets hästavel; han har författat »Ardennerafveln. Praktiska frågor rörande den kallblodiga hästafveln» (1901) samt redigerat »Svenska ardennerstamboken», Bd 1—7 (1908—15).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: G. Elgenstierna, Svenska släktkalendern 1914.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Abrahamson, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5496, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-02-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5496
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Abrahamson, släkt, urn:sbl:5496, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-02-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se