Achrelius, släktBand 01 (1918), sida 40.

Biografi

Achrelius, gren av släkten Acrelius (se d. o.), vilken kom till Finland med Ericus Danielis Achrelius, f. 1604, d 1670, professor i medicin i Åbo 20 sept. 1641; A. företog en resa genom Finland för att lära känna »invånarnas levnadssätt och allmännaste sjukdomar samt tillika utröna de här växande örters nytta emot de samma», men hans intresse för tjänsten och vetenskapen synes snart ha slappnat. Mera bekant är Daniel Achrelius

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Achrelius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5504, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5504
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Achrelius, släkt, urn:sbl:5504, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se