Acrelius, släktBand 01 (1918), sida 56.
Se pdf av tryck.

Biografi

Acrelius. Sju på varandra följande kyrkoherdar i Österåkers socken i ärkestiftet ha genom börd tillhört eller genom giftermål varit förbundna med en släkt, som efter socknen bildade familjenamnet Acrelius, Den äldste av dessa, Ericus Olai Helsingius (f. 1507, d. 1591), var farfars far till professorn i Åbo Ericus Danielis Achrelius, far till professorn Daniel Achrelius (se denne), samt genom sin sonsons son Israel A. (f. 1629, d. 1688) kyrkoherde i Mörkö församling i Södermanland, stamfader för kopparstickaren Fredrik Akrel och generallöjtnanten Karl Fredrik Akrell (se dessa). Från en tredje sonsons son till Ericus Olai, kyrkoherden i Öster-Åker Johannes A. (f. 1634, d. 1711), härstamma nedannämnde Israel A. samt dennes bror och brorson, läkarna Olof af Acrel och Johan Gustav Acrel (se dessa).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Acrelius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5511, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5511
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Acrelius, släkt, urn:sbl:5511, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se