Adelborg, släktBand 01 (1918), sida 63.
Se pdf av tryck.

Biografi

Adelborg. Bland de officerare, som vunno adelskap genom deltagande i Gustav III: s statsvälvning, var Erik Otto Borgh (f. 1741, d 1787), adlad 13 sept. 1772, slutligen kapten. Dennes son, överstelöjtnanten Per Otto A. (se nedan 1), blev farfar till Maria, Gertrud och Ottilia A. (se nedan 2—4).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Adelborg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5516, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5516
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Adelborg, släkt, urn:sbl:5516, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se