Adelcrantz, släktBand 01 (1918), sida 67.

Biografi

Adelcrantz, ätt, som 25 okt. 1712 uppnådde adlig värdighet med Göran Jossua Törnqvist (se nedan 1) och dennes styvbarn, förut Forssenwald. För G. J. A:z' son Karl Fredrik A. (se nedan 2) uppsattes ett friherrebrev, som daterades 12 nov. 1766 men först 13 maj 1777 erhöll K. underskrift, i det Gustav III denna dag bekräftade upphöjelsen och därvid utsträckte den även till den yngre brodern, hovrättsrådet, sedermera v. presidenten vid Göta hovrätt Emanuel A. (f. 1721, d 1788), Namnets siste manlige bärare var Karl Fredrik A.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Adelcrantz, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5521, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5521
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Adelcrantz, släkt, urn:sbl:5521, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se