Adelswärd, släktBand 01 (1918), sida 85.

Biografi

Adelswärd. Ryttmästaren vid adelsfanan Johan Hultman, vilken 10 dec. 1719 upphöjdes i adligt stånd under namnet Adelswärd, blev far till Johan A., stiftare av baroniet Adelswärd (se nedan 1). En son till den sistnämnde var översten Erik Göran A. (se nedan 2), far till överstekammar junkaren Johan Karl A. (f. 1776, d 1852), vilken vid 1800 års riksdag avsade sig rättigheten att under denna deltaga i adelns förhandlingar och f. ö. är bekant på grund av de förbättringar, som under hans tid infördes i kopparsmältningen vid Åtvidaberg genom den berömde metallurgen B. G. Bredberg, och den uppseendeväckande process, han förde med denne om honom tillkommande vinstandel. Bland Johan Karls bröder märkas statsrådet Erik Reinhold A. (se nedan 3) samt stamfäderna för nu fortlevande släktgrenar, däribland: a) hovmarskalken Fredrik August A. (f. 1779, d 1814), farfars far till statsrådet Teodor A. (se nedan 6), och b) hovmarskalken Göran Axel A. (f. 1781, d 1842), vilken 1806 råkade i fransk fångenskap och ingick gifte i Frankrike; han blev far till envoyén Georg Nikolaus A. (se nedan 4) och kaptenen i fransk tjänst Renauld Casimir Oscar d'A. (se nedan 5), vars efterkommande fortfarande äro bosatta i Frankrike och där bl. a. utövat litterär och konstnärlig verksamhet. — Erik Reinhold A. upphöjdes 19 juni 1823 till greve, men redan hans son avsade sig med K. tillstånd (30 nov. 1840) denna värdighet sin ättegrens eventuella rätt till baroniet Adelswärd.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Ada Rydström, Det gamla Adelsnäs (1913).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Adelswärd, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5530, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5530
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Adelswärd, släkt, urn:sbl:5530, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se