Adlerberg, släktBand 01 (1918), sida 103.

Biografi

Adlerberg. Ärkebiskop Olof Svebilius' barn adlades 4 aug. 1684 med namnet Adlerberg. Från hans äldste son, assessorn i Göta hovrätt Samuel A. (f. 1660, d 1709) härstammar en i Lifland bosatt gren av släkten, vilken generalguvernören i Finland Nikolai A. (f. 1819, d 1892) tillhörde; en annan son till Svebilius, majoren Göran A. (f. 1662, d 1706), blev farfars far till envoyén Karl Gustav A. (se nedan)

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Adlerberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5541, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5541
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Adlerberg, släkt, urn:sbl:5541, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se