Adlercreutz, släktBand 01 (1918), sida 117.

Biografi

Adlercreutz. Räntmästaren Tomas Teuterström, vilken 26 sept. 1700 adlades med namnet Adlercreutz, var farfars far till Karl Johan A. (se nedan 1) och dennes bror Gustav Magnus A. (f. 1775, d 1845), vilken deltog i striderna 1808 och 1809 samt såsom chef för Västgöta regemente gjorde fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814, varvid han i Norge förde befäl över den andra fördelningens avantgarde och verkställde övergången av Glommen samt besatte Tunölandet; 1809 var han bland de officerare, som befunno sig å slottet vid Gustav IV Adolfs arresterande. En son till honom var justitiestatsministern Axel Gustav A. (se nedan 2). Karl Johan A. blev far till Fredrik Tomas A. (f. 1793, d 1852), vilken 1819 blev överstelöjtnant vid Smålands dragonregemente och 1820 ingick i Columbias tjänst, där han med utmärkelse deltog i åtskilliga strider samt befordrades till generaladjutant och, 1828–31, tjänstgjorde som guvernör i Mompox; 1838 nämndes han till överste i svenska armén samt var 1840–52 svensk generalkonsul i Caracas. En kusin till Karl Johan A:s far var (titulär-)assessorn och godsägaren Henrik Tomas A. (f. 1732, d 1801), en man med litterära intressen, vilken bl. a., ehuru fjärran från händelsernas medelpunkt, upptecknat sin samtids tilldragelser i »Historiskt politiska anteckningar», numera utgivna av svenska literatursällskapet i Finland (Skrifter 8, 1887).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: A. Forssman, Anteckningar rörande ätten Adlercreutz land (1913).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Adlercreutz, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5546, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-06-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5546
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Adlercreutz, släkt, urn:sbl:5546, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-06-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se