Ernst Adlerz

Född:1854-11-06 – Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län
Död:1918

Gymnasielärare, Botanist


Band 01 (1918), sida 197.

Meriter

1. Ernst Adlerz, f. 6 nov. 1854 i Linköping. Föräldrar: läroverksadjunkten Johan Elis Adlerz och Hedvig Charlotta Wimermark. Avlade mogenhetsexamen i Linköping 13 juni 1874; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 29 jan. 1878; fil. lic. 28 maj 1881; disp. 9 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1882; har företagit resor för botaniska studier till Öland 1873–75, till Dovre 1876 och 1885, till Jämtland 1882 och 1903, till Gottland 1887 och 1898, till Schweiz 1888, till Italien 1890, till Tyskland 1892, till Härjedalen 1894 samt till Valders 1896. Vik. adjunkt i Linköping vt. 1883; vik. lektor i Örebro ht. 1883–ht. 1884; lektor i naturalhistoria och kemi därstädes 14 nov. 1884. RNO 1905. – Ogift.

Biografi

A: z' vetenskapliga författarverksamhet faller inom botaniken, där han först behandlade växtanatomiska frågor men sedan framför allt ägnat sig åt studier över Sveriges lövmossor. Hans viktigaste arbete häröver är hans »Bladmossflora för Sveriges lågland». Dessutom har han skrivit om det kritiska Hieracium-släktet, särskilt om de i Närke förekommande formerna.

Författare

H. W. Arnell.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bidrag till knoppfjällens anatomi hos träd och busk-artade växter. Sthm 1881. 63 s. -f- 4 pl. (VA Bihang, Bd 6, N:o 15; även sep. ss. gradualavh.) — Studier öfver biadmossorna i jemtländska fjälltrakterna 1882 (Bot. notiser 1883, s. 1—8, 35—43). — Bidrag till fruktväggens anatomi hos Ranunculaceae. Örebro 1884. 42 s. —J— 4 pl. (Avh. för lektorat.) — Några nya Hieracium-former och Hieracium-lokaler (Bot. notiser 1901, s. 131—154). — Potentilla thuringiaca Bernh. *Goldbachii (Rupr.) funnen uti Närke (ibid. 1903, s. 45—47). — Anteckningar till Hieracium-floran 'i Närke (ibid. 1903, s. 145—192, 201—217). — Blad-mossflora för Sveriges lågland med särskilt avseende på arternas utbredning inom Närke. Örebro 1907. IV, 242 s. -\- 57 pl. — Om växtinsamlingens betydelse för ungdomen vid de allmänna läroverken (Sv. bot. tidskr. 1912, s. 466—477). — Utarb. avd. Biadmossorna i Svensk flora af Th. O. B. N. Krok och S. Almquist, 2 (1 : a uppl., Sthm 1886, s. 9—4!5; 2: a uppl., Sthm 1898, s. 10-53).

Källor och litteratur

Källa: E. Kölgren och C. G. Tengström, Läroverks- och seminariematrikel 1914—1915 (1915).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ernst Adlerz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5572, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. W. Arnell.), hämtad 2023-02-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5572
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ernst Adlerz, urn:sbl:5572, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. W. Arnell.), hämtad 2023-02-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se