Afzelius, släktBand 01 (1918), sida 218.

Biografi

Afzelius, släktnamn, buret av ättlingar på mans- och kvinnolinjen till skattebonden Afze Larsson i Broddetorps by och socken i Västergötland (f. 1635, d 1731). a) Prosten i Mariestad Erik A. (f. 1740, d 1795), sonsons son till Afze Larsson, riksdagsman 1786, 1789, 1792, var far till professorn Anders Erik A. (se nedan 4) samt genom en annan son farfar till akademiadjunkten Fredrik Georg A. (se nedan 6), vilken sistnämnde blev far till presidenten Ivar A. (se nedan 8). b) Prosten i Larv Arvid A. (f. 1714, d 1789), dotterson till Afze Larsson, riksdagsman 1765 och 1769, ivrig anhängare av mösspartiet, blev far till professorerna Adam och Johan A. samt arkiatern Per von A. (se nedan 1–3). c) Komministern i Falköping Per A. (f. 1751, d 1803), dottersons son till Afze Larsson, blev farfar till författaren Anders Johan A. (se nedan 7) samt far till prosten Arvid August A. (se nedan 5), vilken sistnämnde var farfar till läroboksförfattaren Jon Arvid A. (se nedan 9). En yngre son till Arvid August A. var Henrik Nicolai Clausen A. (f. 1849, d 1914), lektor i kristendom och modersmålet vid Nya elementarskolan i Stockholm och rektor för den av hans hustru Matilda Paulina Moll upprättade och efter makarnas giftermål utvidgade Afzelii elementarskola för flickor; A. utgav av trycket i två delar (1897 och 1902) en avhandling om Erik Benzelius d. ä.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Anrep, Svenska slägtboken, 1 (1871); G. Elgenstierna, Svenska släktkalendern 1912—16; L. M. V. Örnberg, Svenska ättartal för år 1891.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Afzelius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5577, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5577
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Afzelius, släkt, urn:sbl:5577, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se