Jon Arvid Afzelius

Född:1856-06-26 – Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län
Död:1918

Pedagog


Band 01 (1918), sida 246.

Meriter

9. Jon Arvid Afzelius, f. 26 juni 1856 i Västerås. Föräldrar: sedermera rektorn i Arboga Lars Hesekiel Afzelius och Maria Sofia Aurora Winblad. Genomgick Arboga och Örebro h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen i Örebro 22 maj 1875; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 31 jan. 1880; idkade studier för fil. lie-examen i Göttingen 1880–81 samt i Aberdeen ht. 1881; har sedermera företagit flera studieresor till England, Skottland och Tyskland under åren 1887—1914. Extralärare vid Göteborgs handelsinstitut 10 jan. 1882; fast lärare därstädes 1894; uppgjorde i samråd med rektor planen för språkundervisningens ordnande vid Göteborgs handelsinstitut vid dess nyorganisation 1894. RVO 1915; fil. hedersdoktor vid Göteborgs högskola 16 sept. 1916. 

Gift 1) 24 okt. 1885–1895 med Davida Larson (se Afzelius-Bohlin); 2) 21 juni 1897 med Ester Andersson, f. 24 mars 1870, dotter till mantalsskrivaren i Göteborg Nils Andersson.

Biografi

A. har varit flitigt verksam som läroboksförfattare. Han var den förste, som i läroboksform omsatte de reformatoriska idéerna på språkundervisningens område från 1800-talets mitt. Från honom stamma våra första allmänt använda engelska elementarböcker på talspråksgrund med fonetisk beteckning. De betyda, liksom hans engelska grammatik, ett avgjort framsteg i förhållande till föregående arbeten av liknande slag. En mycket nyttig hjälpkälla, icke minst vid ett fördjupat självstudium av engelska, är A: s' synonymlexikon, liksom hans engelska uttalsordbok är en särdeles pålitlig handbok och den enda svenska med en modern rationell uttalsbeteckning. Över huvud röja de flesta av A:s' arbeten en rik pedagogisk erfarenhet och praktisk läggning i förening med ett säkert språksinne.

Författare

Karl Nordlund.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Engelska synonymer för elementarundervisningen, sammanstälda och med öfningar försedda. 1. Synonymsamling. Gtbg 1S84. 108 s. — Engelsk läsning för skolor och till sjelfstudium. 1—2. Gtbg 1886. 56, 72 s. — Grunddragen af engelska talspråkets uttals- och formlära (efter Sweet och Western). Gtbg 1886. 18 s. — Engelsk elementarbok, innehållande grammatik, läsestycken och ordlista. Gtbg 1887. 140 s. 5:e uppl. med titel: Engelsk elementarbok, innehållande läsövningar, läsebok för nybörjare, skrivövningar till formläran samt ordlistor. Sthm 1913. 232 s. — Engelsk handelskorrespondens för handelsskolor och till sjelfstudium. Gtbg 1889. 233 s. 5:e uppl. Gtbg 1914. VII, 232 s. — Öfningar i engelsk syntax. (Extemporalier.) Sthm 1891. 159 s. 4: e uppl. Sthm 1914. Hös. — Nyckel till Öfningar i engelsk syntax. Sthm 1892. 47 s. — Engelsk grammatik för skolor. Sthm 1892. 136 s. 5: e uppl. Sthm 1905. 200 s. — Tysk handelskorrespondens för handelsskolor och till sjelfstudium. Sthm 1892. 216 s. 5: e uppl. (tills, med E. Hägg). Sthm 1913. 187 s. — Praktisk lärobok i engelska språket i två årskurser. Kurs 1—2. Sthm 1893—94. 136, 282 s. .Kurs 1. 2: a uppl. Sthm 1898 (2: a tr. 1903). 142 s. — Skriföfningar till engelsk handelskorrespondens. 1. Gtbg 1896. 96 s. ¦— Skola, vilja och kunna. Hjälpreda vid begagnandet af de engelska hjälpverben shall och will, can och may. Sthm 1899. 50 s. — Skriföfningar till engelsk grammatik. 1. Formläran och några viktigare regler i syntaxen. Sthm 1900. 112 -s. 4:e uppl. Sthm 1913. 116 s. — Nyckel till Skriföfningar till engelsk grammatik. 1. Sthm 1905. 36 s. — Anvisningar för deltagare i den engelska korrespondenskursen. Gtbg 1902. (Sommarkurserna i Göteborg. Grundlinjer till föreläsningar.) — Inledning till engelsk ljudlära samt anvisning till språkets studium på egen hand. Gtbg 1902. 24 s. (Grundlinjer, använda vid sommarkurserna i Göteborg 1902.) — Kortfattad engelsk grammatik för praktiska behov, Sthm 1903. 162 s. — Skriföfningar för nybörjare i engelsk handelskorrespondens. Sami. 1—2. Gtbg 1904, Sthm 1906. 32, 82 s. —¦ Praktisk lärobok i engelska språket för skolor med kortare kurs. Sthm 1905. IV, 226 s. 2: a uppl. Sthm 1908. — Öfversikt af futurum och konditionalis i svenskan till ledning för undervisare i engelska och tyska. Sthm 1906. 30 s. — Engelsk nybörjarbok för real- och samskolor. Årskurs 1—2. Sthm 1907—09. IV, 89, 173 s. Årskurs 1. 3:e uppl. Sthm 1916. — Engelsk grammatik för real- och samskolor. Sthm 1907 (2: a tr. 1908). 111 s. — Engelsk uttalsordbok. Sthm 1909. 472 s. — Svensk-engelsk synonymbok. En samling svenska homonymer och synonymer återgivna på engelska. Sthm 1911. 740 s. — Engelska extemporalier. Till muntligt och skriftligt bruk för äldre elever. Sthm 1913. 87 s. (Tills, med G. E. Fuhrken.) — Nyckel till Engelska extemporalier. Sthm 1914. 66 s. (Tills, med G. E. Fuhrken.) — Engelsk formlära för folkskolor och aftonkurser. Bihang till »Skrivövningar till engelsk grammatik». Sthm 1915. 92 s. — Affärsengelska. 1. Form- och satslära för handelsskolor. Sthm 1916. 211 s. Textböcker för skolbruk: Neighbours on the green. By mrs Oliphant. Norrk. 1890.- 111 s. (Moderna engelska författare för flickskolor, 1.) — Modern tysk lektyr. Till skolornas och enskildas tjänst utgifven. 1. Vergnügen auf dem Lande. Von E. v. Wildenbruch. Gtbg 1890. 92 s. 2: a uppl. Gtbg 1891. 2. Krieg im Frieden. Lustspiel von G. v. Moser und Fr. v. Schönthan. Gtbg 1891. 182 s. 2: a uppl. Gtbg 1898. — In the struggle of life. By C. Massey. Sthm 1897. 120 s. 2: a uppl. Sthm 1899 (2:atr. 1905). (Norstedts skolbibliotek, III: 5.) — Selections from modern English humor — British and American — for senior classes. Sthm 1898. 131 s. (Norstedts skolbibliotek, III: 4.) — An English reader for middle and upper forms. Sthm 1908. 200 s. 2: a uppl. Sthm 1912. (Tills, med G. E. Fuhrken.) — Ordlista och glosregister till An English reader ... Sthm 1908. 90 s. (Tills, med G. E. Fuhrken.) — A first English book by Walter Rippmann. Ed. for the use of Swedish schools. Sthm 1909. 198 s. (Norstedts skolbibliotek, III: 15.) — Modern engelsk lyrik från 1798 till våra dagar. Samlad och utg. med noter och korta biografier. Sthm 1911. VI, 144 s. (Tills, med G. E. Fuhrken. Norstedts skolbibliotek, III: 22.) — The return of the prodigal. A comedy for fathers by St. John Hankin. Sthm 1912. 135 s. (Norstedts skolbibliotek, III: 23.) — A second English book by Walter Rippmann. Ed. for the use of Swedish schools. Sthm 1914. 176 s. (Norstedts skolbibliotek, III: 26.) — Artiklar i tidskrifter och tidningar.

Källor och litteratur

Källa: Inbjudning till filosofie doktorspromotion vid Göteborgs högskola d. 16 sept. 1916 (1916).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jon Arvid Afzelius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5586, Svenskt biografiskt lexikon (art av Karl Nordlund.), hämtad 2023-06-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5586
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jon Arvid Afzelius, urn:sbl:5586, Svenskt biografiskt lexikon (art av Karl Nordlund.), hämtad 2023-06-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se