Agardh, släktBand 01 (1918), sida 250.

Biografi

Agardh, släkt, inflyttad från Danmark med de båda bröderna Hans och Jürgen Mikael Agaardh, senare Agardh, vilka blevo stamfäder för var sin släktgren: a) handlanden och hovrådet Hans A. (f. 1740, d 1788), med binamnet Pettersson, upptaget efter en morbroder, tobaksfabrikören Petter Pettersson i Laholm, vars förmögenhet han ärvde, riksdagsfullmäktig för Laholm och Ängelholm 1786, var far till revisionssekreteraren Karl Nikolaus A.-Pettersson, senare blott A. (f. 1765, d 1816), vilken 15 maj 1809 förordnades till bondeståndets sekreterare men 29 juni s. å. adlades af Agardh och med anledning därav lämnade nyssnämnda befattning (8 juli); en samtida uppger dock, att verkliga orsaken till hans tillbakaträdande varit böndernas oppositionella hållning i privilegiefrågan. Han slöt själv sin adliga ätt. b) Georg Mikaelsson A. (f. 1746, d 1809), handlande i Båstad, var far till biskopen Karl Adolf A. (se nedan 1) och handlanden Jöns Fredrik A. samt alltså stamfar för samtliga nedannämnda; en dotter till biskop A., Anna Eleonora Emilia A., var mor till skalden Gustav Fröding.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Agardh, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5589, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5589
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Agardh, släkt, urn:sbl:5589, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se