Sven Agrell

Född:1685 – Torups församling, Hallands län
Död:1713 – Turkiet (i Adrianopel)

Präst


Band 01 (1918), sida 286.

Meriter

2. Sven Agrell, den föregåendes sonson, f. 1685 i Torup, d 1713 i Adrianopel. Föräldrar: kyrkoherden Nils Nilsson Agrell och Gunilla Ausén[1]. Student i Lund 1702 (intagen i nationsmatrikeln under 18 sept.); anslöt sig till Karl XII:s armé i Sachsen 1707 och åtföljde i avvaktan på befordran först Skaraborgs, sedan Kronobergs regemente; prästvigd i konungens närvaro i Ukrajna 4 apr. 1709; andre legationspredikant i Konstantinopel 3 nov. s. å.

Biografi

A. förde, sedan han lämnat hemlandet, en dagbok, vars första del gick förlorad vid Perevolotjna, medan fortsättningen, inledd av en sammanfattning av det förlorade partiet, blivit räddad och nu förvaras i svenska riksarkivet; den har (1909) utgivits av trycket. Dagboken, som röjer en skolad blick samt vaken iakttagelse och god skildringskonst, erbjuder, där de torra minnesanteckningarna ej dominera, en verkligt underhållande läsning; dess värde ligger i miljöskildringen, då A: s underordnade ställning egentligen ej gav honom tillfälle till iakttagelser av politiskt eller militäriskt intresse.

Författare

B. Boëthius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Andre legationspredikanten vid svenska beskickningen i Konstantinopel Sven Agrells dagbok 1707—1713 (Karolinska krigares dagböcker, utg. af Aug. Quennerstedt, D. 5, Lund 1909, s. 1—368 + 1 pl)

Källor och litteratur

Källa: Utgivarens förord till ovannämnda dagbok.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Korrigering av tidigare felaktig uppgift, rättad i enlighet med tryckta utgåvan, bd 1.2014-08-26

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven Agrell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5605, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Boëthius.), hämtad 2022-07-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5605
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven Agrell, urn:sbl:5605, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Boëthius.), hämtad 2022-07-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se