Axel W Ahlberg

Född:1874-04-26 – Gällstads församling, Älvsborgs län
Död:1951

Klassisk filolog


Band 01 (1918), sida 298.

Meriter

Ahlberg, Axel Wilhelm, f. 26 apr. 1874 i Gällstad. Föräldrar: prosten August Ahlberg och Laura Antoinette Gyzander. Avlade mogenhetsexamen i Halmstad 28 maj 1891; student i Lund 9 febr. 1892; fil. kand. 15 sept. 1894; studerade i Uppsala läsåret 1895–96; fil. lic. i Lund 14 dec. 1899; disp. 26 maj 1900; fil. doktor 31 maj s. å.; företog, delvis med understöd av offentliga medel, resor till Leipzig 1897, till Tyskland och Italien 1906 och 1907, till Tyskland och Schweiz 1910. Docent i latinska språket och litteraturen vid Lunds universitet 20 juni 1900; lärare vid Lunds privata elementarskola 1901–09 och vid Lunds läroverk för flickor 1901–04 samt ht. 1908; förestod professuren i romersk vältalighet och poesi 16 sept.–30 nov. 1904 och e. o. professuren i klassiska språk 1–15 dec. 1904 och 1 juni 1906–31 dec. 1909; förklarad kompetent till professuren i klassiska språk vid Göteborgs högskola 2 mars 1907; genomgick provårskurs vid h. allmänna läroverket i Lund ht. s. å.; lektor i Växjö i modersmål och latin 20 nov. 1909 (sedermera [1914] i latin och grekiska); medlem av Växjö domkapitel från 1910; uppförd på andra förslagsrummet till professuren i romersk vältalighet och poesi vid Lunds universitet 14 dec. 1912; rektor vid h. allmänna läroverket i Norrköping 12 maj 1916.

Gift 15 juni 1904 med Elisabet Malm, f. 13 okt. 1881, dotter till kontraktsprosten Johan Teodor Malm.

Biografi

A: s vetenskapliga författarskap omfattar företrädesvis frågor rörande latinsk metrik, grammatik och textkritik. Mest betydande äro hans undersökningar över äldre latinsk metrik och prosodi, nedlagda i ett stort antal avhandlingar och uppsatser, samt hans textkritiska undersökningar över Sallustius och de på dessa undersökningar grundade upplagorna av denne författare. Klarhet, noggrannhet och omfattande lärdom karaktärisera honom såsom vetenskapsman.

Författare

Cl. Lindskog.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Adnotationes in accentum Plautinum (Från filol. föreningen i Lund. Språkl. uppsatser, 1, 1897, s. 31—44). — De proceleus-maticis iamborum trochaaorumque antiquas scasnicas poesis latina?. Studia metrica et prosodiaca. 1—2. Lund 1900. 161, 30 s. (Gradualavh.) — De correptione iambica Plau-tina quaestiones. Accedit excursus de genetivo pronominali in -ius exeunti. Lund 1901. 96 s. — Några anmärkningar till imper-fektets och aoristens syntax hos Thukydides {Från filol. föreningen i Lund. Språkl. uppsatser, 2, 1902, s. 1—35). — Nontio et nuntio, sim. (Eranos, Vol. 5, 1903—04, s. 156—163). — Studia de accentu latino. Lund 1905. 69 s. — De s finali et elisione quadam Plau-tina (Commentationes philol. in honorem Ioh. Paulson, Gtbg 1905, s. 1-—6). — De latini verbi finiti collocatione et accentu quaestiones (Från filol. föreningen i Lund. Språkl. uppsatser, 3, 1906, s. 95 —128). — Hiatus hös Plautus. Lund 1906. 4: o 14 s. (LUÅ, Bd 40, Afd. 1, N:o 4.) — Durative Zeitbestimmungen im Latein-ischen. Lund 1906. 72 s. (LUÅ, N. F., Afd. 1, Bd 1, N: o 3.) — Zur Enklisis des 'Verbum fini-tum' im Lateinischen (Eranos, Vol. 7, 1907, s. 18—26). — Några anmärkningar till 'Car-mina epigraphica' (ibid., Vol. 8, 1908, s! 25—48). — Ett Statius-fragment (ibid., Vol. 8, 1908, s. 144—150). — Ett papyrusfragment af Sallustius (ibid., Vol. 9, 1909, s. 13—29). -- De duobus codicibus Palatinis Sallustianis (ibid., Vol. 9, 1909, s. 137—163). — De traiectionis figura ab antiquissimis inscriptionibus Italicis adhibita (Sertum philol. C. F. Johansson oblatum, Gtbg 1910, s. 39—51). — ,De traiectionis figura ab antiquissimis prosas scriptoribus latinis adhibita (Eranos, Vol. 11, 1911, s. 88—106). — Prolegomena in Sallustium. Gtbg 1911. VIII, 184 s. (Göteborgs K. yetensk.- o. vitterh.-samh. handl., 4:e följden, 13.) — Latinsk grammatik för de allmänna läroverken. Sthm 1916. VIII, 252 s.

Utgivit (i textkritisk upplaga): C. Sallusti Crispi Coniuratio Catilinre. Gtbg 1911. VIII, 86 s. — C. Sallusti Crispi Bellum Iugurthinum. Gtbg 1915. III, 152 s.

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 20 nov. 1909 (meritförteckn.), RA.; Handl..ang. tillsättandet af professuren i romersk vältalighet och poesi vid universitetet i Lund (1911—13); E. Kölgren och C. G. Tengström, Läroverks- och seminariematrikel 1914—1915 (1915).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Axel W Ahlberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5608, Svenskt biografiskt lexikon (art av Cl. Lindskog.), hämtad 2023-02-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5608
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Axel W Ahlberg, urn:sbl:5608, Svenskt biografiskt lexikon (art av Cl. Lindskog.), hämtad 2023-02-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se