Lea F Ahlborn (f. Lundgren)

Född:1826-02-18
Död:1897-11-13

Medaljgravör


Band 01 (1918), sida 299.

Meriter

Ahlborn, Lea, f. Lundgren, f. 18 febr. 1826, d 13 nov. 1897. Föräldrar: medaljgravören vid K. myntverket Ludvig Persson Lundgren och Rebecka Johanna Salmson. Åtnjöt undervisning av fadern samt, såsom extra elev vid konstakademins läroverk 1850–51, av K. Gr. Qvarnström; vistades våren 1852–hösten 1853 tillsammans med brodern, medalj gravören P. H. Lundgren, i Paris, där hon studerade å Toussaint's ateljé och lärde gravyrkonsten av vapengravören Barre; företog senare upprepade omfattande utländska studieresor. Förordnad att uppehålla medaljgravörstjänsten vid K. myntverket 1853, vid faderns död; ord. myntgravör 30 mars 1855; erhöll avsked från denna syssla 1896 samt rätt till pension 28 maj 1897. LFrKA 1881; innehade medaljerna »Litteris et artibus» och »Illis quorum meruere labores» av tolvte storleken samt var ledamot av flera utländska sällskap.

Gift 23 apr. 1854 med ornamentsbildhuggaren Karl Henrik Fredrik Martin Ahlborn, f. 13 nov. 1819, d 31 mars 1895.

Biografi

Med sin begåvning och sin genom ihärdiga studier förvärvade yrkesskicklighet har L. A. gjort en betydande insats i den svenska medaljkonsten. Bland hennes verk märkas svenska öres- och silvermynt samt finska mark och penni och norska guldmynt. Därjämte må nämnas följande medaljer: över drottning Josefina 1873, vid Uppsala universitets 400-årsjubileum 1877, den av staden Newyork bekostade medaljen över 100-årsdagen av Nordamerikas förenta staters självständighetsförklaring 1883, samt ett flertal av svenska akademins och vetenskapsakademins medaljer. Hennes sista arbete var ett självporträtt, återgivet på en sedermera av A. Lindberg graverad och av svenska numismatiska föreningen (1901) slagen medalj.

Författare

Gerda Boëthius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: P. G. Berg och W. Stålberg, Anteckningar om svenska qvinnor (1864); B. E. Hyckert och V. E. Lilienberg, Minnespenningar öfver enskilda svenska män och kvinnor (Numismatiska meddelanden, utg. af sv. numism. föreningen, 17, 1905—15); Svenska konstnärinnors utställning 1911. Katalog.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lea F Ahlborn (f. Lundgren), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5611, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gerda Boëthius.), hämtad 2023-09-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5611
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lea F Ahlborn (f. Lundgren), urn:sbl:5611, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gerda Boëthius.), hämtad 2023-09-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se