Fredrik Elias Ahlfvengren

Född:1862-04-07 – Hejde församling, Gotlands län
Död:1921-12-22 – Gustav Vasa församling, Stockholms län

Botanist


Band 01 (1918), sida 303.

Meriter

Ahlfvengren, Fredrik Elias, f. 7 apr. 1862 i Hejde. Föräldrar: lantbrukaren Petter Elias Ahlfvengren och Maria Olivia Lindlöf. Avlade mogenhetsexamen i Visby 13 juni 1882; inskrevs som student i Lund 23 jan. 1883; fil. kand. 31 jan. 1888; fil. lic. 15 sept. 1893; disp. 11 nov. 1896; fil. doktor 31 maj 1897; har företagit vetenskapliga resor, för växtfysiognomiska studier till Jämtlands fjälltrakter 1894, 1895 och 1897, för torvmosseundersökningar till Västpreussen 1901 samt för botaniska studier till Dovre 1904. E. o. amanuens vid botaniska institutionen i Lund sept. 1892–aug. 1893; amanuens vid naturhistoriska riksmuseum och vetenskapsakademins botaniska trädgård vid Bergielund sept. 1893–sept. 1894; genomgick provårskurs vid h. realläroverket i Stockholm vt. och ht. 1894; vik. adjunkt vid Karlskrona h. allmänna läroverk vt. och ht. 1896; vik. kollega vid Eskilstuna l. allmänna läroverk 13–30 sept. 1897 och vt. 1898–vt. 1899; extralärare vid Ystads h. allmänna läroverk ht. 1899–ht. 1902; lektor i naturalhistoria och kemi vid Halmstads h. allmänna läroverk 26 sept. 1902; ledamot av riksdagens andra kammare 1909–11; lektor i biologi och. kemi vid h. realläroverket på Norrmalm i Stockholm 31 dec. 1909.

Gift 30 juni 1905 med Anna Rålén, f. 21 maj 1881, dotter till läroverksadjunkten Erik Abraham Rålén i Halmstad.

Biografi

A: s förnämsta vetenskapliga arbeten torde vara hans bearbetning av stora delar av den tillsammans med L. M. Neumann utgivna »Sveriges Flora» samt en mera praktisk botanisk studie över vegetationens förändringar på några torrlagda torvmarker i Västpreussen. Sedan flera år har han samlat ett rikhaltigt floristiskt material från Halland.

Författare

H. W. Arnell.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten; Förteckning öfver Blekingska nationens i Lund bibliotek 1889. Lund 1890. IX, 51 s. — Tvenne för Skandinavien nya växt-hybrider funna på Gotland (Bot. notiser 1893, s. 162—165; även på tyska i Bot. Centralblatt, Bd 59, 1894). — Bidrag till kännedomen om Composité-stammens anatomiska byggnad. Lund 1896. 87 s. (Gradualavh.) — Om induktionselektricitets inverkan på fröns groningsenergi och groningsför-måga (VA Öfversigt, Årg. 55, 1898, s. 533—554). — Sveriges flora (fanero-gamerna). Utg. af L. M. Neuman med biträde af Fr. Ahlfvengren. Lund 1901. XXXVI, 832 s. — Herbarium Suecicum. Förteckning öfver Sveriges fanerogamer i enlighet med Sveriges flora utg. af L. M. Neuman med biträde af Fr. Ahlfvengren. Lund 1901. 71 s. — Die Vegetationsverhältnisse der westpreussischen Moore östlich der Weichsel, mit besonderer Berück-sichtigung der Veränderung der Flora durch Melioration (Schriften der naturforsch. Gesellsch. in Danzig, N. F., Bd 11, H. 1—2 1904 s 'Ml — Smärre uppsatser i Bot. notiser (1888) och Sv. bot. 'tidskr.' (1910).

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 31 dec. 1909 (meritförteckn.), RA gorelse for h. reallärov. på Norrmalm 1909—1910; "E. Kölgren Tengström, Läroverks- och seminariematrikel 1914—1915 (1915)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fredrik Elias Ahlfvengren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5613, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. W. Arnell.), hämtad 2023-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5613
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fredrik Elias Ahlfvengren, urn:sbl:5613, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. W. Arnell.), hämtad 2023-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se