Ahlman, släktBand 01 (1918), sida 310.

Biografi

Ahlman. Borgaren i Lund Georg A. var far till kyrkoherden Johan A. (f. 1727, d 1786), vilken första gången översatte den norske biskopen Peder Herslebs bekanta andaktsbok »Guds börns daglige adgang til nådestolen» (Guds barnas dageliga framträdande til nådastohlen, Lund 1772). Söner till honom voro nedannämnde Martin Erik A samt docenten i orientaliska språk i Lund, slutligen rektorn i Malmö Georg Rickard A. (f. 1768, d 1838), en av det dåtida Malmös mera kända personligheter, vilken på sin tid var synnerligen högt skattad såsom lärare och såsom ett erkännande för sin skolverksamhet 1810 erhöll professors titel och 1832 nämndes till riddare av nordstjärneorden; han utgav av trycket ett par akademiska avhandlingar i orientaliska språk samt några tillfällighetsskrifter.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ahlman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5616, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-09-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5616
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ahlman, släkt, urn:sbl:5616, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-09-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se