Gustaf Ahlström

Född:1862-09-25 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län
Död:1955

Läkare (ögonläkare)


Band 01 (1918), sida 328.

Meriter

Ahlström, Gustaf, f. 25 sept. 1862 i Lund. Föräldrar: ombudsmannen Karl Magnus Ahlström och Jeanna Erika Lundsten. Avlade mogenhetsexamen i Lund 9 juni 1881; student vid Lunds universitet s. å.; avlade med. fil. examen 30 maj 1883; med. kand. 15 nov. 1886; med. lic. 30 okt. 1889; disp. 29 maj 1890; med. doktor 31 maj s. å., allt i Lund; idkade oftalmologiska studier vid Rostocks och Köpenhamns universitet 1887 och ånyo i Köpenhamn under tretton månader 1889–90; har sedan 1890 nästan årligen företagit studieresor i utlandet och därunder besökt vetenskapliga institutioner i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike och England. Assistent vid doktor Anton Berghs ögonklinik och poliklinik i Stockholm 1888–89; praktiserande ögonläkare i Göteborg 1890–1910; förestod ögonpolikliniken därstädes 1 apr. 1891–31 dec. 1910; uppfördes i andra rummet å förslag till e. o. professuren i oftalmiatrik vid Lunds universitet 3 febr. 1906 och utnämndes efter kallelse till professor i samma ämne därstädes 10 juni 1910. LFS 1911.

Gift 3 mars 1894 med Hildegard Wennerholm, f. 15 sept. 1871, dotter till lantbrukaren August Wennerholm.

Biografi

A. utövade under de många år, han var bosatt i Göteborg, innan han blev professor i Lund, en synnerligen omfattande praktik, vilket framgår bland annat av hans »Oftalmologiska meddelanden» med rön från ej mindre än 48,000 ögonpatienter. Alla områden inom den vetenskapliga och praktiska oftalmologin har han med sin författarverksamhet berört.

Författare

Carl. M. Fürst.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bidrag till kännedomen om Glaucoma simplex. Lund 1890. 93 s. (Graduaiavh.) — Om den sympatiska oftalmiens patogenes (Göteborgs läkaresällsk. forhandl., 1893, s. 91—104). — Oftalmometriska studier (ibid., 1894: 1, s. 10—19). — Redogörelse för 100 starroperationer (ibid., 1894: 1, s. 56—82). — Om exstirpation af tårsäcken (Eira, Årg. 18, 1894, s. 501—509). — Fall af ensidig reflektorisk pupillorörlighet (Göteborgs läkaresällsk. forhandl., 1894: 2, s. 10—18). — Ophthalmologische Kasuistik. 1—3 (Beiträge z. Augenheilkunde, Bd 2, 1895, s. 515—532 -4-1 pl.). — öm ektropion-operationer (Eira, Årg. 19, 1895, s. 37—43). — Ober die antiseptische Wirkung der Thränen (Centralblatt f. prakt. Augenheilkunde, 1895, s. 193—200). — Om ögat och dess vård i friskt och sjukt tillstånd. Sthm 1895. 64 s. (Hälsovännens flygskrifter N:o 20.) — Einige Untersuchungen uber Atropin-Conjunctivitis (Klin. Monatsblätter f. Augenheilkunde, Jahrg. 33, 1895, s. 437—444). — Sur la perception lumineuse a la périphérie du champ visuel (Annales d'oculistique, T. 115, 1896, s. 200—215). — Iakttagelser öfver synförmågans utveckling hos. en med godt resultat opererad 9-årig blindfödd flicka (Hygiea, Bd 58:. 1, 1896, s. 380 —390). — Om resektion af synnerven vid hotande sympatisk oftalmi (Eira, Arg. 20, 1896, s. 369—375). — On recurrent oculo-motor paralysis (The ophthalmic review, 1896, s. 191—194). — Om empyem i sinus frontalis (Nord. med. arkiv, Bd 28, 1896, N: o 12. 27 s.). — Beiträge zur Pathoge-nese der Iritis (Beiträge z. Augen-heilkunde, Bd 3, 1898, s. 36—44). — Ulcus corneas rodens (Klin. Monatsblätter f. Augenheilkunde, Jahrg. 36, 1898, s. 170—174). — Om den s. k. hemiopiska pupillarreaktionen (Hygiea, Bd 60: 1, 1898, s. 311—319). — Beitrag zur Kenntniss der trau-matischen Dislocation der Thrä-nendriise (Centralblatt f. prakt. Augenheilkunde, 1898, s. 300— 304). — Zwei Fälle von Ek-tasie des Siebbeinlabyrinths si-mulirenden Orbitaltumoren (Klin. Monatsblätter f. Augenheilkunde, Jahrg. 36, 1898, s. 375—380). — Zur Kasuistik der traumatischen Augenmuskellähmungen (Beiträge z. Augenheilkunde, Bd 4, 1899, s. 323—334). — Exstirpation af retrobulbär orbital-tumör med bevarande af ögat. Osteoplastisk resektion af temporala orbital-väggen (Hygiea, Bd 61: 1, 1899, s. 507—511). — Bidrag till kännedomen om lokalisationen inom oculomotoriuskärnan hos människan (Nord. med. arkiv, Bd 33, 1900, N: o 16. 11 s., 1 pl.). — Atypischer Fall.von Conjunctivitis uestivalis. Fibrombildung am Palpebralrande (Klin. Monatsblätter f. Augenheilkunde, Jahrg. 38, 1900, s. 662—666). — Om ptosis och ptosisoperationer (Hygiea, Bd 64: 1, 1902, s. 418—444). — Kystes transparents des paupiéres (Annales d'oculistique, T. 129, 1903, s. 107—111). — Om prognosen vid retinitis albuminurica gravidarum (Hygiea, Bd 65: 2, 1903, s. 129—147). — Zur Kenntniss der traumatischen, serösen Iriscysten (Centralblatt f. prakt. Augenheilkunde, 1903, s. 257—262). — De la rétinite hémorrhagique (Annales d'oculistique, T. 130, 1903, s. 150—154). — Zur Kasuistik der okularen Tumoren. 1—5 (Beiträge z. Augenheilkunde, Bd 6, 1904, s. 291—308). — ttber Dakryops (Klin. Monatsblätter f. Augenheilkunde, Jahrg. 42: 1, 1904, s. 70—77). — Några komplikationer vid herpes zoster ophthalmicus (Hygiea, Bd 66, .1904, s. 920—928). — Zur Casuistik der sympathischen Ophthalmie. 1—2 (Centralblatt f. prakt. Augenheilkunde, 1904, s. 193—202). — Uber die Bewegungsbahnen des Auges (X. internat. Ophthahnologen-Kongress, Luzern 1904, s. 253—257). — Fall von pseudoleukämischen Orbitaltumoren (Klin. Monatsblätter f. Augenheilkunde, Jahrg. 42: 2, 1904, s. 276—282). — Oftal-mologiska meddelanden. 1—2. Gtbg 1905—10. 475, 63 s. — Om gliom och pseudogliom. Gtbg 1905. 29 s. (Provföreläsning.) — Zur Kenntnis der subkonjunktivalen lipomatösen Tumoren (Beiträge z. Augenheilkunde, Bd 7, 1908, s. 1—13). — Fall av dermoidcysta i orbita. Lund 1913. 4: o 4 s. (LUÅ, N. F., Afd. 2, Bd 9, N:o 13; även i Festskrift tillägn. M. V. Odenius.) — Smärre uppsatser i La clinique ophtalmologique (1897), Centralblatt f. prakt. Augenheilkunde (1897, 1903), Wochenschrift f. Therapie u. Hygiene des Auges (1901—03), Hygiea (1912); dessutom referat i olika tidskrifter.

Källor och litteratur

Eckl.-dep. handl. 10 juni 1910 (raeritförteckn.), RA; Handl. rör. af e. o. professorsämbetet i oftalmiatrik vid Lunds universitet 1905; Lunds univ:s matrikel 1913.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustaf Ahlström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5625, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl. M. Fürst.), hämtad 2020-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5625
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustaf Ahlström, urn:sbl:5625, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl. M. Fürst.), hämtad 2020-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se