Oscar Ahnfelt

Född:1813-05-21 – Gullarps församling, Skåne län
Död:1882-10-22

Musiker, Väckelsepredikant, Tonsättare


Band 01 (1918), sida 335.

Meriter

3. Oscar Ahnfelt, de båda föregåendes broder, f. 21 maj 1813 i Gullarps församling, d 22 okt. 1882.

Gift 1844 med Klara Strömberg, f. 1819, d 19 mars 1896, dotter av fältkamreraren K. F. Strömberg.

Biografi

A. blev student i Lund 6 okt. 1829 men gjorde de följande åren ringa framsteg i sina examensstudier: Tidvis var han också ute som informator. Mer än studierna intresserade honom sång och musik: dels uppträdde han själv på mindre konserter, dels gav han undervisning i gitarrspelning. För sin musikaliska utbildning begav han sig 1840 i sällskap med familjens vän J. H. Thomander till Stockholm. Här genomgick han de följande åren en religiös kris under påverkan av K. O. Rosenius, till vilkens närmaste krets han sedan kom att höra. Hans musik, hans levebröd, blev också det medel, varmed han under hela sitt återstående liv tjänade den andliga rörelse, som skänkt hans hjärta ro och frid. I medio på 1840-talet av sina vänner halvt tvingad in på lekmannapredikantens bana, skulle han på denna ej vunnit någon berömmelse, om han ej kunnat beledsaga sitt föredrag med sång och gitarrspel. Den andliga visan med sin sentimentala färgton kunde, tolkad av honom, i timtal fängsla en estetiskt oskolad, trohjärtat religiös åhörarskara i hem och på bönesalar. 1850 utkom ett första häfte andliga sånger, samlade och satta till musik av A. Fortsättning följde. Sångernas popularitet bevisas bäst därav, att han av deras försäljning fick sitt visserligen ej rikt tillmätta livsuppehälle och därtill sattes i stånd att som resepredikant, tidtals efter egna hästar, fara land och rike ikring, ända till dess ålderns krämpor lade band på hans rörlighet. Predikoresorna utsträcktes också till Norge och Danmark. Var han drog fram, firade den andliga visan triumfer. Före konventikelplakatets upphävande hade han att utstå många vedervärdigheter, men dylika gjorde honom dock ej till kyrkopolitisk agitator. Över huvud lågo ej invecklade kyrkoproblem för honom. Tendenser till frikyrklig separation, för vilka han, utan tanke på oundvikliga konsekvenser, för en tid gav efter, grumlade hans förhållande till de närmaste meningsfränderna, men han avstod öppet därifrån, och misstämningen försvann.

Författare

Edv. Rodhe.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Andeliga sånger, samlade och utgifne [senare häften: dels samlade, dels bearbetade samt utgifna]. H. 1-—12. Sthm 1850—77. 12: o 418 s. Även'i 16: o 448 s. 57: e uppl. Sthm 1914. 12:o 236 s. (Även i norsk övers, i flera uppl.) — Melodierna i sifferskrift till »Andeliga sånger...» H. 1—12. Sthm 1850—77. 12: o 144 s. Även i 16: o 160 s. — Urwal af »Andeliga sånger, dels componerade, dels samlade»; satte fyr-stämmigt för sopran, alt, tenor och bas. H. 1—3. Sthm 1853, 55, 64. 16: o. [H. 1—2: 10, 5 bl., 24 s.] — Urwal af »Andeliga sånger, dels componerade, dels samlade»; satte fyrstämmigt i sifferskrift för sopran, alt, tenor och bas. H. 1—2. Sthm 1853, 56. 12: o 84 s. — Christelig andakt och wederqwickande själaro uti utwalda andeliga sånger. Kalmar 1853. 16: o 32 s. — Guds barns förening och deras af söndring från werlden. Kristianstad 1858. 12: o 20 s. (Anon.)'— Andeliga sånger, dels komponerade, dels samlade. Arrangerade för twå, tre eller fyra röster. Sthm 1878. Tvär-8:o 220 s. jämte textuppl. 240 s. — Drömda verkligheter. Orden af Emilia Laurin. Musiken af Oscar Ahnfelt. Sthm 1878. Fol. 2 bl. — Urval af Andeliga sånger . . . Arrangerade i qvartett för mansröster af Albert E. Lindström. Sthm 1879. Tvär-12:o 120 s. — Andeliga sånger... Arrangerade och harmoniserade för sopran, alt, tenor och bas af Albert Lindström. Sthm 1885. 174 s. 3:e uppl. Sthm 1891. 176 s.

Källor och litteratur

Källor: C. A. [C. N. Ahnfelt], Några drag af Oscar Ahnfelts lif och verksamhet (1884); T. Norlind, Allmänt musiklexikon (1912—16).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Oscar Ahnfelt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5632, Svenskt biografiskt lexikon (art av Edv. Rodhe.), hämtad 2022-07-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5632
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Oscar Ahnfelt, urn:sbl:5632, Svenskt biografiskt lexikon (art av Edv. Rodhe.), hämtad 2022-07-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se