Aken, von, släktBand 01 (1918), sida 342.

Biografi

von Aken, tysk släkt, som år 1723 inkom till Sverige med Frans Mikael von A. (f. 1698, d 1760), vilken 1728 inköpte apoteket Hjorten i Örebro samt erhöll hovapotekares och hovmedikus titel. Han utgav av trycket bl. a. »Hus- och rese-apotheque» (1746), »Hus- och land-apotheque» (1747) samt sysselsatte sig ivrigt med uppfinningar och naturhistoriska rön, varom upplysningar finnas i Linnés »Västgöta resa» och »Skånska resa»; bekanta voro hans redskap och metoder för utrotande av skadedjur. Den svenska släktgrenen fortplantades genom nedannämnde Frans Joakim von A. men är nu på manssidan utslocknad; en kusin till Frans Mikael von A., Johan Hindrich von A. (f. 1730, d 1796), som tillhörde den i Tyskland kvarblivna grenen, överflyttade till Sverige och blev apotekare i Kristinehamn men har ej lämnat efterkommande i Sverige.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: J. F, Sacklén, Sveriges apotekare-historia (1833); O. F. Strokirk, Kultur- och personhist. anteckningar (1915); L. M. V. Örnberg, Svenska ättartal, 5 (1889).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Aken, von, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5637, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5637
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Aken, von, släkt, urn:sbl:5637, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se