A Adele L Almati-Rundberg

Född:1861-02-23 – USA, Amerikas Förenta Stater (i Jersey city, New Jersey)


Operasångare


Band 01 (1918), sida 417.

Meriter

Almati-Rundberg, Alma Adéle Louise, f. 23 febr. 1861 i Jersey City, N. J. Föräldrar: skeppskaptenen Berthold Hein Heitmann och Emma Henrietta Gercken. Upptogs efter föräldrarnas död av sedermera chefen för svenska telegrambyrån Alfred Harald Emil Fich och hans hustru, vilka överflyttade från Berlin till Stockholm 1868, och antog längre fram deras tillnamn. Efter slutade skolstudier elev vid musikkons ervatoriet ht. 1877–vt. 1878 med professor J. Gunther som lärare i solosång; erhöll fortsatt undervisning i samma ämne av I. Dannström och undervisning i plastik av fröken Signe Hebbe; studerade därpå sång för fru Léocardie Gerlach i Köpenhamn samt, från 1881, för den berömda fru M. Marchesi, bosatt först i Wien, sedan i Paris; bedrev slutligen plastikstudier för professor Leo Friedrich i Wien. Erhöll engagement i Wien 1885 under konstnärsnamnet Ficci och därefter i Budapest, varest hon under namnet Almati med stor framgång debuterade som »Azucena» i Trubaduren; uppträdde därpå i Berlin, Köpenhamn och Hamburg; debuterade som Carmen å K. stora teatern i Stockholm 19 mars 1886 och gav sedan gästspel därstädes till 8 juni s. å.; engagerad vid K. teatrarna 1 sept. 1886 –30 juni 1888; bedrev därpå sångstudier i Italien och uppträdde tillika å flera operascener därstädes; återvände 1890 till Stockholm; efter några gästspel (17 dec. 1890–15 febr. 1891) ånyo engagerad vid K. operan 1 sept. 1891–30 juni 1897; har därefter varit verksam i utlandet.

Gift 1) 10 juni 1895 med regissören vid K. operan Ernst Axel Rundberg, d. 5 febr. 1901 (se denne); 2) 12 mars 1910 med preussiske konsertsångaren Gustav Adolf Henkels.

Biografi

Fru A: s altröst berömmes såsom sällsynt skön, och hennes sceniska prestationer ha av kritik och publik i in- och utlandet tillerkänts högt konstnärligt värde. Bland hennes många roller må särskilt framhållas Azucena i »Trubaduren», titelrollen i »Carmen», Amneris i »Aida», Fides i »Profeten», Bergadrottning bergtagna», Brynhilda i »Valkyrian».

Författare

C. F. Hennerberg.



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Konfirmationslängd för Storkyrkoförsamlingen i Stockholm 1876 samt K. hovförsamlingens kyrkböcker; Sv. musiktidn., Årg. 15, 1895, s. 137; T. Norlind, Allmänt musiklexikon (1912—16).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
A Adele L Almati-Rundberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5671, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. F. Hennerberg.), hämtad 2021-04-13.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5671
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
A Adele L Almati-Rundberg, urn:sbl:5671, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. F. Hennerberg.), hämtad 2021-04-13.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se