H C E (Betty) Almlöf (f. Deland)

Född:1831-11-14 – Örebro Nikolai församling, Örebro län
Död:1882-04-01 – Stockholms stad, Stockholms län

Skådespelare


Band 01 (1918), sida 453.

Meriter

4. Hedvig Christina Elisabeth (Betty) Almlöf, f. Deland, den föregåendes hustru, f. 14 nov, 1831 i Örebro, d 1 apr. 1882 i Stockholm, Föräldrar: teaterföreståndaren Pierre Joseph Deland och skådespelerskan Hedvig Lovisa Charlotta De Broen. Anställd vid faderns trupp 1847–61, vid Mindre teatern 1861–63, vid K. teatrarna 1863–82; premiäraktris 1866/lärarinna i K. teatrarnas elevskola 1874–77.

Biografi

Icke mer än fem år gammal, utförde B. D. den åttaårige Ottos roll i »Johanna af Montfaucon» vid en av fru Charlotte Eriksons recetter på K. teatern och väckte Åskådarnas livliga intresse genom sitt hurtiga uppträdande i scenen med Lasarra, Inackorderad i Uppsala, fick hon där i början av. 1840-talet vid faderns trupp visa sig för publiken i egenskap av dansös, iHon brukade då ofta, avsluta representationerna med en cachucha, som hon utförde i spansk kostym på ett mycket intagande sätt och med något av sin fars fransyska grace. Sin egentliga konstnärsverksamhet började hon hösten 1847, då hon på Uppsala teater spelade Anaïs i »Debutanten och hennes far» mot fadern såsom Gaspard. Under de år, hon tillhörde dennes trupp, utförde hon över tre hundra roller i komedin och vådevillen. Vid Mindre teatern och än mera, sedan hon fått anställning vid den kungliga scenen, övergick hon till karaktärsrollerna, där hon med samma fulländning återgav de mest skilda typer. Bland dessa framstå i synnerhet Bélise i »Lärdt folk i stubb», Dorine i »Tartuffe», Frosine i »Den girige», Monika i »Evas systrar», modern i »Fröken Elisabeth», madam Rundholmen i »De ungas förbund», utmärkt av den saftigaste komik, gumman Fadette i »Syrsan», hertiginnan Marlborough i »Ett glas vatten», änkedrottningen i »Carl XI», hertiginnan de Réville i »Sällskap där man har tråkigt», fru Dupuis i »Ett hem», Angelika i »Släktingar» och fru von der Strass i »Onda tungor». Samma sanning, samma jämnmått, samma slående styrka i repliken och samma realistiska riktning, som präglade hennes mans konstnärskap, fann man även hos henne, såsom fostrad i sin snillrike faders' stränga skola.

Författare

N. Personne.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden av Knut Almlöf; förf:s egna iakttagelser och anteckningar.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
H C E (Betty) Almlöf (f. Deland), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5689, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Personne.), hämtad 2021-07-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5689
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
H C E (Betty) Almlöf (f. Deland), urn:sbl:5689, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Personne.), hämtad 2021-07-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se