Caleb Althin

Född:1866-02-20 – Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län
Död:1919

Teckningslärare, Konstskolegrundare, Konstnär


Band 01 (1918), sida 574.

Meriter

Althin, Caleb, f. 20 febr. 1866 i Karlskrona. Föräldrar: v. pastorn därstädes Karl Johan Althin och Ulrika Leonilda Augusta Ehrenborg. Studerade vid Beskowska skolan i Stockholm och vid h. allmänna läroverket i Karlskrona; åtnjöt undervisning i konst av hovintendenten E. Perséus samt var elev vid konstakademins läroverk 27 aug. 1885–1889; avlade teckningslärarexamen 1892; företog 1889–91 resor i Frankrike och Tyskland, företrädesvis för studier i dekorativt måleri, bl. a. för professor P. V. Galland i Paris, samt senare ett flertal andra studieresor, varav en med statsunderstöd 1904. Underlärare i frihandsteckning 1893–96 samt tf. överlärare 1896–97 och överlärare fr. o. m. 1897 i frihandsteckning vid tekniska skolan för kvinnliga lärjungar i Stockholm; underlärare i figurteckning 1896–98 och i teckning efter levande modell 1898–1912 samt överlärare i frihandsteckning m. fl. ämnen fr. o. m. 1896 och i figurteckning fr. o. m. 1912, allt vid h. konstindustriella skolan i Stockholm; grundade 1896 en privat målar- och teckningsskola, vilken han sedan dess förestått.

Gift 1) 14 aug. 1894 med Elisabet Maria Carlheim-Gyllensköld, f. 12 juli 1870, d 3 mars 1911, dotter till kommendörkaptenen Alfred Edvard Rutger Carlheim-Gyllensköld; 2) 7 nov. 1912 med Matilda Forsström, f. 29 juli 1883, dotter till kronofogden och hovkamreraren Frans Bruno Forsström.

Biografi

Vid sidan av sin omfattande lärarverksamhet — hans målarskola är en av de största i Skandinavien och har förberett ett flertal av våra yngre mera kända konstnärer till inträde vid konstakademins läroverk — har A. verkat som målare, främst på den dekorativa konstens område, som illustratör och etsare. Av hans verk träda de stora kyrkliga arbetena i främsta linjen, såsom hans fresker i Uppsala domkyrka, väl den mest omfångsrika och krävande uppgift, som lagts i hans händer, samt hans målningar i Sofiakyrkan i Stockholm, i kyrkorna i Örebro, Härnösand, Sollefteå och' Sundsvall m. fl. I sina dekoreringsarbeten har han strängt genomfört de historiska stilarnas former; i Uppsala domkyrka ingå de gotiserande målningarna som ett organiskt led i den Zettervallska ombyggnaden.

Författare

Gerda Boethius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Förebilder för undervisning i teckning. Sthm 1908 iuy s. — Rit- och kalkeringsövningar. Ser. 1—5. Sthm 1910. Fol. 40 pl' Utgivit: God juli Arg. 1-2. Sthm 1895, 96. (Tills, med K. Fries.)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Caleb Althin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5734, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gerda Boethius.), hämtad 2023-06-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5734
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Caleb Althin, urn:sbl:5734, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gerda Boethius.), hämtad 2023-06-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se