Améen (Ameen), släktBand 01 (1918), sida 578.

Biografi

Améen och Ameen, släkt, härstammande från klockaren Jonas i Åby socken, vilkens son, läraren vid Kalmar skola Olaus Amœnius (d 1676), var farfars far till stamfäderna för släktens båda grenar, a) överstelöjtnanten vid örlogsflottan Georg Fredrik Améen (f. 1764, d 1811), far till postdirektören Georg Fredrik Ameen (se nedan 1), av vilkens barn sonen Malte Georg Julius Lamartin Ameen (f. 1849, d 1912) var en framstående konsulattjänsteman, till sist svensk-norsk generalkonsul i Barcelona och efter unionsupplösningen 1905 svensk generalkonsul i Hamburg, medan dottern Elin Ameen (f. 1852, d 1913) framträtt bl. a. med novellsamlingarna »Träldom och andra, berättelser och skisser» (1885), »Lifsmål. Berättelser och skisser» (1891), »Bergtagen och andra berättelser och skisser» (1898), romanen »Frihet. Berättelse» (1893) samt dramat »En moder», som utkom 1895 efter att förut, 1893, ha varit uppfört i London; b) konteramiralen Gustav Adolf Améen (f. 1766, d 1842), farfar till arkitekten Karl Gustav Améen (se nedan 2) och dennes kusin justitierådet Herman Edvard Louis Améen (f. 1862, d. 1926[1]), bekant för sitt initiativkraftiga, av ideella strävanden ledda arbete inom svenska turistföreningen, där han varit styrelseledamot 1888–1905, sekreterare 1889–90 och 1895–1900 samt nu sedan 20 febr. 1912 är styrelsens ordförande; det var han som (9 okt. 1890) väckte förslaget om utgivandet av föreningens viktiga resehandböcker, liksom han även ledde föreningens bekanta expedition till Stora sjöfallet i anledning av den totala solförmörkelsen 9 aug. 1896; han är tillika en av den svenska naturskyddsrörelsens märkesmän. En svägerska till justitierådet A. är skulptrisen Märta Améen, f. Sparre (f. 1871, d. 1940[2]), g. m. översten Jon Gustav Gerhard A. Hon har företrädesvis i målningar och skulpturer i litet format framställt hästen, ensam eller i grupp, och därvid lagt sig vinn om den största tekniska detaljtrohet; bland hennes arbeten må nämnas: Dragande percheronner (1899) samt Gamla kamrater, Senhöst och I sken (samtliga från 1900).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: L. M. V. Örnberg, Svensk slägtkalender för år 1888, Svenska släktkalendem 1912—14, 1917.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt2014-11-04
2. Dödsår tillagt2014-11-04

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Améen (Ameen), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5736, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5736
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Améen (Ameen), släkt, urn:sbl:5736, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se