Aminoff, släktBand 01 (1918), sida 584.

Biografi

Aminoff, bojarätt från Ryssland, dit den på 1100-talet uppges ha inkommit från Böhmen. Teodor Gregorievitj A., d omkr. 1624, måste 1612 uppge Ivangorod till svenskarna och trädde då över i svensk tjänst, användes därpå i Östersjöprovinserna och mot Polen samt naturaliserades 24 sept. 1618 som svensk adelsman (ätten introducerades dock först 1650). Släkten delade sig tidigt i olika grenar, av vilka de från Teodor A:s sonsöner, bröderna Johan och Gregori, härstammande ännu fortleva i Sverige och Finland, a) Ryttmästaren Johan Aminoff (d 1657) blev farfar till generallöjtnanten Henrik Johan A. (se nedan 1) samt farfars far till sekundchefen för livgardet, generallöjtnanten Karl Maurits A. (f. 1728, d 1798) från vilken den i Sverige hemmahörande grenen av släkten leder sitt ursprung; b) kaptenen Gregori A. är stamfadern för vitt förgrenade efterkommande, bland vilka må nämnas hans sonsons sonson, översten,, sedermera landshövdingen Gustav A. (se nedan 3), hans sonsons son Adolf A. (f. 1733, d 1800), chef för Savolaks regemente och generalmajor — vilken med utmärkelse deltog i Gustav III: s ryska krig, särskilt i affären vid Porrassalmi 1789, samt blev far till översten Gregori A. (se nedan 4) — och slutligen hans sonsons sonson, presidenten greve Johan Fredrik A. (se nedan 2).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Släkten Aminoff. Efter kaptenen Tönnes Aminoffs efterlämnade manuskript (1898); T. Carpelan, Finsk biogr. handbok, 1 (1903).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Aminoff, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5745, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-03-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5745
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Aminoff, släkt, urn:sbl:5745, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-03-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se