Andreas Petri Amnelius

Född:1638 – Hallstahammars församling, Västmanlands län
Död:1692-02 – Romfartuna församling, Västmanlands län

Präst, Översättare


Band 01 (1918), sida 594.

Meriter

Amnelius, Andreas Petri, f. 1638 i Amnestad, Svedvi socken, d i febr. 1692. Son till hemmansägaren Per Andersson. Student i Uppsala i mars 1659, då han kallar sig Amnestadius; prästvigd 30 nov. 1667. Skolmästare i Fellingsbro 1668; efter flerårig prästerlig tjänstgöring inom nämnda församling missi-verad till Romfartuna 1689 och komminister där 1690.

Gift 1665 med Elisabet Alsbeck.

Biografi

A., som skall ha varit en begåvad predikant, utgav som vice pastor i Fellingsbro, alltså före 1689, en översättning av J. Quirsfelds »Himmlische gartengesellschaft», en bönbok, till största delen bestående av dialogiska prosastycken med här och där infogade sånger (tolv till antalet). Bland dessa förekomma de första svenska texterna till n:r 84, 92, 179 och 456 i 1819 års psalmbok, av vilka den mest bekanta — n:o 92 — »Skåder, skåder nu här alle», med sin utomordentligt gripande svenska melodi (komponerad av Tomas Ihre), allmänt användes som gradualpsalm vid långfredagens högmässa. A:s' översättningar ge uttryck åt den ur Höga visan närda, av Angelus Silesius företrädda brud- och herdinnemystiken och bära gärna en prägel av trånsjuk melankoli, som förebådar pietismens sånger (»Ach Herr Jesu, det är pin vara skild från sidan tin!»). Minst gäller detta om de i vår psalmbok upptagna numren, som likvisst alla gå i en klagande tonart.

Författare

E. Liedgren.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: M. Joh. Qvirsfälds Himmelske- örtegårdz sällskap, bestående uthi XXXXI samtaal emellan Christum och een trogen siäl. Ther hoos bijfogat dagelige morgon och affton-boot-bicht-communion och kyrckio-böner. På wårt swenska språk uthtolkat ... nu andre gången uplagd. Västerås 1690. 12: o 6 bl., 551 s. (1: a uppl. ej känd; nya uppl. 1696 samt flera under 1700- och 1800-talen).

Källor och litteratur

Källor: J. W. Beckman, Den nya sw. psalmboken (1845); J. F. Muncktell. Westerås stifts herdaminne, 3 (1846).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Andreas Petri Amnelius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5752, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Liedgren.), hämtad 2020-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5752
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Andreas Petri Amnelius, urn:sbl:5752, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Liedgren.), hämtad 2020-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se