Hedvig (Hedda) E Anderson (f. Freudenthal)

Född:1832-06-04 – Botilsäters församling, Värmlands län
Död:1912-04-02 – Stockholms stad, Stockholms län

Skriftställare


Band 01 (1918), sida 674.

Meriter

Anderson, Hedvig (Hedda) Elisabet, f. Freudenthal, f. 4 juni 1832 i Botilsäter, d 2 apr. 1912 i Stockholm. Föräldrar: bruksförvaltaren Knut Freudenthal och Anna Lisa Erikson.

Gift 5 nov. 1873 i hans andra gifte med vågmästaren Johan Elis Anderson i Kristinehamn, f. 28 juli 1827, d 12 nov. 1888.

Biografi

H. F. erhöll sin uppfostran hos farbrodern prosten Freudenthal i Tösse i norra Dalsland. I detta fint bildade och gammaldags, fromma prästhem, vilket gästfritt stod öppet såväl för dem, vilka sökte glädje och vederkvickelse, som för lidande av alla slag, mottog hon intryck, som blevo bestämmande för hennes liv. Hon var en på huvudets och hjärtats vägnar rikt utrustad personlighet. Med vaken intelligens och klokt omdöme förenade hon en på allvarlig men vidhjärtad gudsfruktan vilande varm medkänsla för andra och en brinnande lust att verka för deras bästa. Tidigt vaknade hos henne det pedagogiska intresse, som med åren tog sig uttryck först i lärarinneverksamhet, senare i författarskap. Som ingen utbildningsanstalt för lärarinnor då fanns att tillgå, var det endast tack vare sin ovanliga energi, som hon lyckades att genom studier på egen hand och senare genom privatlektioner skaffa sig nödiga kunskaper. Vid nitton års ålder började hon sin bana som lärarinna och fortsatte därmed under en längre tid i olika familjer. År 1867 kom hon till vågmästaren J. E. Anderson i Kristinehamn som lärarinna för hans dotter, och även sedan hon (1873) ingått äktenskap med honom, fortfor hon att intressera sig för uppfostringsangelägenheter. Så bildade hon tillsammans med stadens kyrkoherde och andra intresserade Kristinehamns elementarläroverk för flickor, i vars styrelse hon var medlem, så länge hon tillhörde samhället.

Efter mannens död flyttade fru A. år 1890 till Stockholm. Hennes starka pedagogiska intresse fick här ny näring i en krets av vänner, bland vilka de flesta hade uppfostran och undervisning till livsuppgift. Det var vid denna tid, hon började sin egentliga skriftställarverksamhet. I en av P. A. Norstedt & söner utgiven omfattande serie av ungdomslitteratur har hon publicerat en hel rad ungdomsböcker, original och bearbetningar, vilka bilda en värdefull insats i strävandet att skaffa god litteratur för barnens fria läsning. Även andra ungdomsböcker äro av henne utgivna. Den pedagogiska litteraturen har hon riktat dels med ett arbete »Svenska språkövningar», utarbetat efter amerikansk metod, dels med flera läro- och läseböcker för undervisningen i kristendom, bland dessa särskilt »Den kristna tros- och sedeläran», avsedd för realskolans tre lägsta klasser, vilket arbete fått vidsträckt användning. Ett annat uttryck av fru A:s bildningsintresse var hennes deltagande (1899) i grundandet av en läroanstalt för utbildande av lärarinnor till familjer och högre flickskolor, privata högre lärarinneseminarium i Stockholm; dess föreståndarinna blev hennes styvdotter, fröken Sofi Anderson.

Författare

C. O. Arcadius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Berättelser ur gamla testamentet för barn. Sthm 1891. (4), 156 s. 4:e uppl. Sthm 1918. IV, 142 s. — Berättelser ur nya testamentet för barn. Sthm 1892. (4), 104 s. 3:e uppl. Sthm 1917. (Även tills, med föreg. under gemensam titel: Berättelser ur den heliga skrift för barn.) — Rolfs sommarferier. Sthm 1891. 62 s. — Rolfs nya kusiner. Sthm 1892. 94 s, 4 pl. 2: a uppl. tills, med föreg. under sammanförd titel. Sthm 1901. 160 s, 4 pl. — Nordiska sagor. Saml. 1. Sthm 1893. 200 s. 4:e uppl. Sthm 1906. (4), 200 s. Saml. 2. Sthm 1896. (4), 136 s., 9 pl. 3:e uppl. Sthm 1906. (Bägge saml. även i senare omtr.) — Norska konungasagor. Sthm 1894. IV, 188 s. 2:a uppl. Sthm 1905. IV, 194 s. — Grekiska sagor. Sthm 1895. 207 s. 4:e uppl. Sthm 1911. 208 s. (Även i senare omtr.) — Ur moster Lottas brefsamling. (Forts, af Rolfs nya kusiner.) Sthm 1895. 111 s. — Svenska språköfningar för skolans lägre klasser. Efter en amerikansk metod. Sthm 1895. (4), 44 s. 3: e uppl. Sthm 1906. 72 s. (Även i senare omtr.) Förk. uppl. för Finlands svenska skolor [utg. av B. Estlander]. Sthm 1906. 51 s. — Svenska språköfningar för folkskolan. Sthm 1896. 72 s. 2: a uppl. Sthm 1906. (Även i senare omtr.) — Sagokvällar hos moster Lotta. Sagor ordnade för samläsning. Sthm 1897. 184 s. 2: a uppl. Sthm 1900. — Bibelstunder med barnen. Sthm 1898. 106 s. — Stadsflickor på landet. Sthm 1899. .161 s. — Lilla Lisa och hennes fosterbröder. Berättelse för barn. Sthm 1901. 140 s. — Kristendomsundervisning i småskolan. Sthm 1903. 98 s. 3: e uppl. Sthm 1917. 95 s. — Från Nordens, Greklands och Roms sagotid. Saml. 1.* Sthm 1905. IV, 266 s. — Sagor om Trojanska kriget och dess hjältar. Sthm 1905. (4), 108 s., 1 pl. — Den kristna tros- och sedeläran med anslutning "till första trosartikeln och tio Guds bud framställd för realskolans första klass. Sthm 1906. 58 s. 2: a uppl. Sthm 1907. . (3), 58 s. — Den kristna tros- och sedeläran med anslutning till andra trosartikeln och Herrens bön för realskolans andra klass och tredje trosartikeln samt instiftelseorden till dopet och nattvarden för realskolans tredje klass. Sthm 1907. (3), s. 59—155. 4:e uppl. Sthm 1918. (Även tills, med föreg. under gemensam titel: Den kristna tros- och sedeläran för realskolans tre första klasser.) — Smärre bidrag i Arbetarens vän, Dagny, Linnea, Folkskolans barntidning m. fl. tidningar och tidskrifter.

Översatt: L. Budde, Dödens gudson. Sthm 1891. 80 s. — Elisabeth Wetherell [S. Warner], Stora vida världen. Fri bearbetn. Sthm 1898. 495 s.

Utgivit: Från bokhyllan. Läsning för hemmet och skolan. Bok 1—5. Sthm 1900. VII, 168; (4), 164; (4), 138; IV, 122; (4), 123 s. Tillök, och omarb. uppl. Sthm 1905. II, 217; II, 233; (2), 247; (4), 238; (4), 228 s. 3:e uppl. Sthm 1906.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hedvig (Hedda) E Anderson (f. Freudenthal), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5784, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. O. Arcadius.), hämtad 2022-05-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5784
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hedvig (Hedda) E Anderson (f. Freudenthal), urn:sbl:5784, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. O. Arcadius.), hämtad 2022-05-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se