Karl A Andersson

Född:1875-02-24 – 
Död:1968

Polarforskare, Fiskeribiolog


Band 01 (1918), sida 754.

Meriter

Andersson, Karl Andreas, f. 24 febr. 1875 i Stenkyrka församling på Tjörn. Föräldrar: lantbrukaren Anders Johan Rutgersson och Inger Kristina Samuelsdotter. Genomgick Göteborgs h. latinläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 2 juni 1896; student vid Uppsala universitet 1 sept. s. å.; fil. kand. 16 sept. 1899; fil. lic. 15 dec. 1906; disp. 18 maj 1907; fil. doktor 24 maj s. å. Fiskeristipendiat 1 jan. 1905; tf. fiskeriintendent i västra distriktet 1 juni 1907; fiskeriintendent i samma distrikt 1 jan. 1909; ledamot av svenska hydrografisk-biologiska kommissionen 25 apr. 1913; förordnad av K. M:t att vara svensk sakkunnig vid de internationella hydrografisk-biologiska havsundersökningarna 20 juni s. å.; ledamot av riksdagens första kammare 1913.

Gift 27 juni 1907 med Gudrun Sofia Asp, f. 30 maj 1882, dotter till professorn vid Helsingfors universitet Georg Asp.

Biografi

A. deltog såsom zoolog i den svenska antarktiska expeditionen 1901—03 under O. Nordenskjöld ooh gjorde därvid stora och värdefulla havsdjurssamlingar, vilka han sedan delvis bearbetat i sina skrifter. Under sin tjänstetid såsom fiskeri tjänsteman har A. varit oförtrutet verksam till havsfiskeriernas förkovrande. Han har även medverkat vid flera fiskeriutställningar, bl. a. den interskandinaviska fiskeriutställningen i Köpenhamn 1912.

Författare

E. Lönnberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bryozoen, während der schwedischen Expeditionen 1898 uiid 1899 unter Leitung von Professor A. G. Nathorst und 1900 unter Leitung von Conservator G. Kolthoff gesammelt (Zool. Jahrbiicher, Abt. f. Systematik, Bd 15, 1902, s. 537—560 + pl. XXX). — Brutpflege bei Antedon hirsuta Carpenter. Sthm 1905. 4:o 7 s, 2 pl. (Wissenschaftl. Ergebnisse d. schwed. Siidpolar-Expedition 190W903, Bd 5, Lief. 1.) — Das höhere Tierleben im antark-tischen Gebiete. Sthm 1905. 4: o 58 s, 10 pl, 2 kartor. (Ibid, Bd 5, Lief. 2.) — Die Pterobran-chier der schwedischen Siidpolar-expedition 1901—1903 nebst Be-merkungen iiber Rhabdopleura Normani Allman. Sthm 1907. 4: o 122 s, 8 pl. (Ibid, Bd 5, Lief. 10; gradualavh, Upps.) — Berättelse öfver Göteborgs och Bohus läns fisken 1907—1908. Gtbg 1908. 35 s. — Fiskodling som binäring till jordbruket. Gtbg 1912. 8 s. (Hallands läns landt-bruksmöte 1912.) — Svensk spillånga, saltlånga och kabeljo, deras förvaring, användning och näringsvärde. Gtbg 1912. 7 s. (Den skandin. fiskeriutställn. i Köpenhamn 1912.) — Det bohuslänska sillfisket (Templarordens studiebibliotek, Årg. 7, 1912, s. 139—148; även sep. Upps. 1912. 12 s.). — Försiktighetsmått vid Nordsjömakrillens beredning. Lysekil 1914. 4 s. — Saltsjöfisken och särskilt sillen som födoämne (Lotten Lagerstedt, Billiga fiskrätter, Sthm 1914, inl., s. V—X). — Smärre uppsatser och meddelanden i Zool. Anzeiger (1903), Sv. fiskeritidskr. Fiskerierna, Svensk fiskeritidning m. fl.

Utgivit: Författningar angående fisket inom Göteborgs och Bohus län. Gtbg 1915. 38 s.

Källor och litteratur

 

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Karl A Andersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5806, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Lönnberg.), hämtad 2021-06-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5806
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Karl A Andersson, urn:sbl:5806, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Lönnberg.), hämtad 2021-06-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se