Olof Herman Andersson

Född:1859-12-19 – Fors församling (P-län), Älvsborgs län
Död:1907-06-10 – Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län

Romanist


Band 01 (1918), sida 732.

Meriter

Andersson, Olof Herman, f. 19 dec. 1859 i Fors socken, Älvsborgs län, d. 10 juni 1907 i Karlskrona. Föräldrar: handlanden Olof Andersson och hans hustru i andra giftet Johanna Olsson. Intogs i Vänersborgs h. elementarläroverk 1872; avlade mogenhetsexamen därstädes 21 maj 1880; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 29 maj 1883; fil. lic. 2 mars 1887; disp. 3 dec. 1889; fil. doktor 31 maj 1890; företog studieresor till Frankrike och England 1887, till England 1891, till Frankrike och Italien 1893 och våren 1894 (som innehavare av riksstatens stipendium) samt till England och Tyskland 1896. Tjänstgjorde vid Vänersborgs h. allmänna läroverk under ht. 1883, vid Krook och Uppströms flickskola i Uppsala ht. 1888 och vt. 1889 samt vid N. Lindskogs abiturientkurs i Uppsala ht. 1888–vt. 1891; genomgick provår i Uppsala vt. och ht. 1888; docent i franska språket vid Uppsala universitet 28 dec. 1889; vik. lektor vid nya elementarskolan och lärare i Åhlinska flickskolan 1894–95; lektor i franska och engelska vid Karlskrona h. allmänna läroverk 13 dec. 1894. – Ogift.

Biografi

Inom sin vetenskap intresserades A. mest äv de fonetiska problem, åt vilka hans flesta avhandlingar äro ägnade, men han var därjämte en synnerligen mångsidigt bevandrad romanist. Hans stora kunskaper, nitiskt och skickligt använda som de voro av en rik intelligens, gjorde honom till en väckande lärare, och särskilt hans verksamhet som docent vid Uppsala universitet har varit av stor betydelse för de romanska studierna, vilka härunder kännetecknades av stor livaktighet och goda vetenskapliga resultat. A. tillhörde den rad av svenska romanister, som studerat under ledning av den berömde franske språkforskaren. Gaston Paris, vilken även erkännande recenserat flera av hans arbeten.

Författare

H. Kjellman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Étude sur une version de la légende de Théophile. Upps. 1889. 55 s. (Gradualavh.) >— Quelques remarques sur 1'amuissement de l'R finale en frangais (Recueil de mém. philol. prés. å M. Gaston Paris par ses éléves suédois le 9 aout 1889, Sthm 1889, s. 1—9).. — Öfversigt af ordens på -icus fonetiska utveckling i franskan (Språkvet. sällsk. i Upsala forhandl. 1888—1891, s. 80—92; UUÅ 1891). — Some remarks on the use of relative pronouns in modern English prose. Upps. 1892. 29 s. (Avh. för lektorat.) — Zum Schwund der nachtonigen Vokale im Französischen (Språkvet. sällsk. i Uppsala forhandl. 1891—1894, s. 28—37; UUÅ 1894). — Kort öfversigt af den moderna italienskans ljudlära (Nord. Tidsskr. f. Filol, R. 3, Aarg. 3, 1894, s. 26—36). — Altération et chute de FR. en francais (Studier i modern språkvet, utg. af Nyfilol. sällsk. i Stockholm, 1, 1898, s. 147—170). — L'amuissement de l'R finale en frangais. 'Réponse å M. Vising (Romania, Année 28, 1899, s. 592—595). — Sur l'amuïssement de l'R finale en frangais. Réponse à M. Clédat (Revue de philologie frangaise, T. 14, 1900, s. 108—111). — Recensioner i Verdandi och Literaturblatt f. germ. u. rom. Philologie.

Källor och litteratur

Källa: Eckl.-dep. handl. 29 jan. 1897 (meritförteckn.), RA; E. Kölgren, Matrikel ofver rikets allm. läroverk och seminarier (1905).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Olof Herman Andersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5812, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Kjellman.), hämtad 2019-02-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5812
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Olof Herman Andersson, urn:sbl:5812, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Kjellman.), hämtad 2019-02-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se