Skinnar Per Andersson

Död:1744-01-30

Upprorsledare, Riksdagsman


Band 01 (1918), sida 686.

Meriter

Andersson, Skinnar Per, från Sollerön, avrättad 30 jan; 1744, framträdde 1742 på det landsting, som dalallmogen framtvingat, såsom den kraftigaste oppositionstalaren mot regering och ständer samt valdes av hela Dalalaget till riksdagsmän; mellan honom och hans kommittenter upprättades ett formligt kontrakt, varigenom storleken av hans riksdagsmannaarvode gjordes beroende av vad han lyckades uträtta för böndernas besvär — aktstycke i »principalatsfrågans» historia av stort intresse.

Biografi

Vid riksdagen fick han plats i den kommission, som skulle rannsaka rörande krigföringen. Längre fram återvände han till hembygden med en deputation, som till ständerna framfört dalallmogens motvilja mot att anskaffa rekryter till det i kriget hårt medtagna dalregementet. Vid det möte av socknarnas ombud, som apr. 1743 hölls, i Leksand, spelade A. en ledares roll, på allt sätt uppmanande till att vägra den begärda rekryteringen. Sedan han åter begivit sig till riksdagen, ändrade han ståndpunkt i denna fråga, men när han kom hem vid pingsttiden och ej lyckades få bönderna att övergå till sin nya åsikt, gjorde han ändock ett med de missnöjda. I tronföljdsfrågan hörde hän till den danske kronprinsens - ivrigaste förespråkare. Han följde med de upproriska på tåget mot Stockholm. I Sala förde han ordet för de utskickade, som utan att låta förmå sig till eftergift underhandlade med K. M:ts och ständernas av bönderna internerade deputerade — Såsom en av ledarna i dalupproret dömdes han av Svea hovrätt till döden 9 jan. 1744 och avrättades.

Författare

Erik Naumann.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Svea hovrätts prot. 1743—44 samt akter angående dalupproret och dess dombok 1743—44, RA; C. G. Malmström, Sveriges polit. historia, 3 (1897); S. Tunberg, Till principalatstridéns förhistoria (Hist. tidskr. 1914).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Skinnar Per Andersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5818, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2021-10-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5818
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Skinnar Per Andersson, urn:sbl:5818, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2021-10-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se