Wendela Linnea Andersson-Sörensen

Född:1860-11-19
Död:1926

Operasångare


Band 01 (1918), sida 762.

Meriter

Andersson-Sörensen, Wendela Linnea, f. 19 nov. 1860. Föräldrar; musikern Johan August Andersson och Gustava Vilhelmina Berggren. Studerade sång för Isidor Dannström och plastik för Signe Hebbe; debuterade efter femton månaders studier 17 dec. 1878 å Nya teatern i Göteborg såsom Serpolette i »Cornevilles klockor»; uppträdde år 1879 å K. teatern; debuterade 30 jan. 1880 såsom Adele i »Svarta dominon» å Nya teatern i Stockholm samt utförde sedan ett flertal roller där; fortsatte tillika sina studier för Dannström; åtföljde för fullföljande av dessa samt för hälsans stärkande sin lärare till Rivieran vintern 1881–82; uppträdde i Paris; debuterade ånyo i sept. 1882 på K. teatern som Nemea i »Konung för en dag» samt engagerades därpå, efter en konsertresa, vid nämnda scen, vilken hon tillhörde till år 1888. Erhöll 1892 medaljen »Litteris et artibus».

Gift 1) 19 maj 1888 med tandläkaren Sophus Niels Sörensen, d 8 febr. 1899; 2) 27 febr. 1901 med sin förste mans broder, kamreraren Fredrik Sörensen, d 18 maj 1914.

Biografi

På K. teatern utförde A. en mängd roller, varibland pågen i »Figaros bröllop», Siebel i »Faust», Rosina i »Barberaren i Sevilla», lady Harriet i »Martha» samt drottningen i »Hugenotterna». Hennes konstnärskap karaktäriserades av intelligent uppfattning och varm känsla, och hennes sång prisades för rytmisk korrekthet samt utmärkt teknik och frasering. Efter sitt giftermål har hon endast medverkat vid konserter och gästspel; vid ett dylikt i Stockholm våren 1892 firade hon stora triumfer. — Fru A. är numera bosatt i Halmstad.

Författare

P. Vretblad.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Wendela Linnea Andersson-Sörensen, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5820, Svenskt biografiskt lexikon (art av P. Vretblad.), hämtad 2021-04-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5820
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Wendela Linnea Andersson-Sörensen, urn:sbl:5820, Svenskt biografiskt lexikon (art av P. Vretblad.), hämtad 2021-04-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se