Gustav Albert Andreen

Född:1864-03-13 – USA, Amerikas Förenta Stater (i Porter, Indiana.)
Död:1940

Präst


Band 01 (1918), sida 776.

Meriter

Andreen, Gustav Albert, f. 13 mars 1864 i Porter, Indiana, Förenta staterna. Föräldrar: svensk-luterske pastorn Andreas Andreen och hans första hustru, Hilda Helena Esping. Student vid Augustana college and theological seminary 1881; studerade lagfarenhet i Rock Island 1883; fil. doktor vid Yale university, New Haven, Conn., 1898; företog en studieresa till Uppsala, Kristiania, Köpenhamn 1899–1900. Lärare vid Augustana college 1882; professor i grekiska och tyska språken vid Bethany college i Lindsborg, Kansas, 1886; lärare i germanska språk vid Yale university 1894; professor i skandinaviska språk och skandinavisk litteratur där 1900; president för Augustana college and theological seminary i juni 1901; prästvigd inom svenskluterska Augustana-synoden 1905. RNO 1904; KVO 2kl 1910.

Gift 7 aug. 1890 med Maria Augusta Strand, f. 17 aug. 1870.

Biografi

Efter avlagd studentexamen ärnade A. ägna sig åt juridiska studier men ändrade beslut och ingick som lärare vid en av svensk-amerikanarnas största bildningsanstalter. A. fattades redan i ungdomsåren av en stark iver att fortsätta det arbete, banbrytarna för den svensk-amerikanska kulturen påbörjat. Under de år, han vistades i Sverige, grundlade han genom insamlingar en fond, den sedermera s. k. Oskar II :s fond, genom vars bemedling Sverige skänkte till Augustana college en summa av 100,000 kronor. Under åren 1903–10 förestod A. en insamling av medel för olika ändamål inom Augustana-synoden, belöpande sig till 350,000 dollars. Högt skattad som folktalare samt driftig ledare, har han Inlagt stora förtjänster om bildningsarbetet bland landsmännen i den nya världen.

Författare

G. Wallenius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Kunna vi svenskar bidraga till förverkligandet af jn på ett svenskt-amerikanskt universitet? Vänersborg 1899 7 s — Det svenska språket i Amerika. Sthm 1900. 18 s, 1 karta (Studentfören. Verdandis småskrifter, 87). — Studies in the idyl in German literature. Rock Island 1902. 96 s. (Augustana library publications, N: o 3.)

Källor och litteratur

Källor: E. W. Olson, History of the Swedes in Illinois (1908): Who's m America, 1916—17; personliga meddelanden.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustav Albert Andreen, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5827, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Wallenius.), hämtad 2020-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5827
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustav Albert Andreen, urn:sbl:5827, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Wallenius.), hämtad 2020-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se