A Victor (Vicke) Andrén

Född:1856-12-07 – Uddevalla församling, Västra Götalands län
Död:1930

Tecknare, Dekorationsmålare


Band 01 (1918), sida 778.

Meriter

Andrén, Anders Victor, f. 7 dec. 1856 i Uddevalla. Föräldrar: bagaren Karl A. Andrén och Anna Sofia Ung. Målarlärling 1877; elev vid konstakademins läroverk 1878–82, där han företrädesvis studerade teckning men även skulptur; modellerade samtidigt på Fritjof Kjellbergs ateljé; utförde 1881 som prisämne statyn »Loke täljer mistelten»; har företagit åtskilliga studieresor samt f. ö. varit bosatt i Stockholm och på Lidingön. Har mera regelbundet lämnat teckningar till skämttidningarna Kasper dec. 1876–92 och Puck 1891–1913 samt teckningar till dagens händelser i Ny illustrerad tidning 1880–97. LFrKA 1899.

Gift 1) 28 febr. 1882 med Augusta Bernhardina Åkerlund, f. 22 apr. 1855, d 4 apr. 1897; 2) 12 febr. 1907 med Emma Katarina Persson, f. 9 aug. 1882, dotter till pråmskepparen Per Gustav Persson.

Biografi

I sina många illustrationer till böcker och tidningar har A. visat sig vara en elegant, kvick och säker tecknare. 1889 utkom »Från Stockholms teatrar», en serie teckningar, de flesta ur Kasper. Nämnas böra hans lavyrer till A. U. Bååths diktcykel »Kärlekssagan på Björkeberga» och pennteckningar till Isidor Lundströms skämtdikt »Kung Orres saga» (båda 1892), till »Nya Stockholm» (1890), kalendern Nornan och J. Johnsons humoresker »De tre» (1894). Som dekorativmålare har A. rört sig på helt olikartade områden. Närmast besläktade med hans teckningar voro de som fris i restaurang du Nord målade motiven ur samtida sällskapsliv i Stockholm och ur sportlivet i. skärgården sommar och vinter. Den äldsta serien av dessa väggmålningar utfördes av A. Acke, endast två av bilderna voro av Andrén. Den sistnämnde ommålade emellertid alla bilderna, de flesta med nya motiv på de gamlas plats, sommaren 1894 (arbetstiden var klockan 1–8 på morgonen). Fyra av väggmålningarna ersattes sedan med målningar på duk — de förstnämnda spolierades vid husets rivning. I det nya operahuset målade A. salongens plafond samt plafond och lynetter i operakaféet (1895). Sedan följde plafonder i Södra, Vasa- och Oskarsteatrarna. I Gustav Vasakyrkan utförde han kupol- och svickelmålningar i början av 1906 och dekorerade våren 1908 Hörnefors kyrka i Västerbotten. Dekorativa målningar av A: s hand finnas flerstädes i hotellens festvåningar, i: kaféer och privatbostäder — bland de sistnämnda märkas plafonder i generalkonsul J. Jahnssons hus (van der Noohtska huset) vid S:t Paulsgatan. Han har även målat akvareller med fantasi- motiv, utfört konstnärliga affischer, gjort teckningar till statyetter och arbeten i silver m. m. Som Bellmanssångare är A. högt skattad inom kamratkretsen, men offentligt har han aldrig låtit höra sig.

Författare

G. Nordensvan.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

porträtt, målat i olja av I. Nyberg 1884, finnes på nationalmuseum.

Tryckta arbeten

Trvckt arbete: Från Stockholms teatrar. Några bilder tecknade. Sthm 1889, XLV, (1) s, 175 bl. (Text av Georg Nordensvan.) — Dessutom illustrationer i ett mycket stort antal arbeten.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
A Victor (Vicke) Andrén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5828, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Nordensvan.), hämtad 2023-12-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5828
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
A Victor (Vicke) Andrén, urn:sbl:5828, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Nordensvan.), hämtad 2023-12-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se