Johan Angerstein

Född:1672-01-20
Död:1720-06-25

Bergsman


Band 01 (1918), sida 791.

Meriter

3. Johan Angerstein, den föregåendes son, f. 20 jan. 1672, d 25 juni 1720. Student i Uppsala 3 nov. 1683. Biträde hos bergmästaren Odhelius 1693–95; auskultant i bergskollegium 18 apr. 1695; stipendiat i kemin 12 juni 1700; advokat-fiskal 16 febr. 1705; assessor 5 juni 1708; tf. direktör vid Avesta 1713; förordnad att tills bergmästare utsetts förestå »direktionen vid Stora Kopparberget» 1714.

Gift 23 nov. 1714 med Helena Kock, f. 19 okt. 1678, d 10 jan. 1747, dotter till borgmästaren i Falun Henrik Kock.

Biografi

Genom vidsträckta resor 1698–1705, varunder han studerade bergverk i Österrike och Tyskland, förvärvade A. en mångsidig erfarenhet. Till hans tjänsteåligganden som advokatfiskal i bergskollegiet hörde att inspektera bergverk. En av de resor, han i sådant syfte företog, utsträcktes, enligt kollegiets uppdrag, sommaren 1706 till Norge, där han skulle taga kännedom om de norska bergverkens och särskilt järnverkens ställning. A. förde härunder en noggrann resedagbok. På grundvalen av denna utarbetade sedermera, efter A:s död, markschejdern J. T. Geisler en relation, som 9 mars 1723 ingavs i bergskollegiet och förvaras i dess arkiv. Den lämnar synnerligen ingående uppgifter om den norska bergverksrörelsen och dess avkastning — särskilt skildringen av Röros och Kongsvinger är vidlyftig — och röjer även en vaken blick för andra näringar, såsom fiske och trävaruexport.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Angerstein, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5838, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5838
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Angerstein, urn:sbl:5838, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se