Nils Jakob Anjou

Född:1781-05-19 – Skederids församling, Stockholms län
Död:1851-03-24 – Norrköpings stad, Östergötlands län

Präst


Band 01 (1918), sida 794.

Meriter

1. Nils Jakob Anjou, f. 19 maj 1781 i Skederid, d 24 mars 1851 i Norrköping. Föräldrar: kyrkoherden i Husby-Lyhundra och Skederid Filip Jakob Anjou och Charlotta Margareta Humble. Student i Uppsala 13 juni 1794; disp. 6 dec. 1800 (Ad enchiridion juris prudentise ecclesiasticse Svecanas, pres. N. A. Pihlman) och 18 maj 1803 (Specimen supplementorum ad lexica Hebraica, p. V, pres. J. A. Tingstadius); fil. magister 16 juni 1803; studerade i Köpenhamn och Rostock 1804; teol. kand. i Uppsala 5 dec. 1805; prästvigd 10 dec. 1808; avlade pastoralexamen 11 dec. 1816. Docent, i teologi 15 mars 1807; domkyrkosyssloman 24 okt. 1812; kyrkoherde i Husby-Lyhundra och Skederid 28 jan. 1818 (tillträdde 1 maj 1820); kontraktsprost 5 sept. 1821; kyrkoherde i Roslagsbro 6 febr. 1822 (tillträdde 1 maj 1824); utan ansökan uppförd på förslag till Klara församling i Stockholm 4 nov. 1823; revisor i bankodiskonten 1825; ledamot i revisionen över stats-, banko- och riksgäldsverken 15 sept.–15 dec. s. å.; ledamot av riksdagens prästestånd 1828–30; kyrkoherde i S: t Olai och S: t Johannes församlingar i Norrköping 21 nov. 1829 (tillträdde 1831); ledamot av kommittéerna angående tullen på spannmål 31 okt. 1829–jan. 1830 samt angående fattigvården i riket utom Stockholm 26 okt. 1838–8 juni 1839; ånyo ledamot av riksdagens prästestånd 1844–45. LNO 1830; teol. doktor 14 juni 1831; ledamot av det nordiske oldskrifts-selskab 1838.

Gift 1809 med Anna Margareta Öberg, f. 10 aug. 1786, d 16 okt. 1867, dotter till godsägaren Johan Öberg.

Biografi

A. var en dugande prästman med stor förfarenhet i allmänna värv. Hans gedigna kunskaper, klara omdöme och stora ordnande förmåga gjorde honom till en inflytelserik man på de områden, där han verkade.

Författare

Edv. Rodhe.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Diss. acad. authentiam epistolarum Pauli ad Timo-theum et Titum a dubiis Cel. Eichhornii vindicatura. P. I—II. Upps. 1816. 4:o 18 s. — Afskeds-predikan i Upsala domkyrka tredje sönd. efter påsk 1820. Mariefred 1821. 18 s.

Källor och litteratur

Källor: Domkapitlet i Linköping till K. M:t 5 sept. 1.829, RA; A. Anjou, Den vallonska slägten Anjou jemte förgreningar (1902).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils Jakob Anjou, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5846, Svenskt biografiskt lexikon (art av Edv. Rodhe.), hämtad 2023-06-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5846
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils Jakob Anjou, urn:sbl:5846, Svenskt biografiskt lexikon (art av Edv. Rodhe.), hämtad 2023-06-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se