Emma S P Schenson

Född:1827-09-21 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1913-03-17 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Målare, Fotograf


Band 31 (2000-2002), sida 531.

Meriter

Schenson, Emma Sophia Perpetua, f 21 sept 1827 i Uppsala, d 17 mars 1913 där. Föräldrar: akademikamreraren John S o skolföreståndarinnan Maria Magdalena Hahr. Fotograf i Uppsala från 1860-talet, akvarellist. - Ogift.

Biografi

Emma S var en av de första kvinnliga fotograferna i Uppsala och därtill en av de tidigaste i Sverige. Hon började fotografera i en tid då fabriksframställt fotomaterial ännu inte fanns att tillgå utan fotograferna själva fick framställa det. Träkamerorna liksom optiken beställdes via någon importör eller hos en snickare respektive optiker. Glasskivorna till negativen införskaffades hos en glasmästare och kemikalierna köptes på apotek. Dessa tillblandades av fotograferna själva på platsen för fotograferandet, där också framkallning av de exponerade glasnegativen skedde. Fotografen hade ungefär fem minuter på sig för att utföra hela den omfattande proceduren. Fotograferandet var således både tidsödande och fysiskt krävande; fotografen måste medföra en omfattande utrustning till den utsedda platsen. Dessutom måste fotograferna vara kunniga i kemi och även fysik. De hade inga exponeringsmätare utan var tvungna att själva beräkna exponeringstiden. Denna fotograferingsmetod var i bruk från 1850-talet fram till mitten av 1880-talet.

Under fotografins barndom på 1840-och 50-talen var det inte vanligt att kvinnor fotograferade yrkesmässigt, men i och med att näringsförbudet för kvinnor upphörde kunde många som tidigare varit assistenter eller biträden hos manliga fotografer själva gå ut på marknaden och etablera sig som företagare och porträttfotografer.

S var en av de få kvinnor som började fotografera och det på ett mycket avancerat sätt. Tyvärr finns det inte någon större samling av hennes arbeten bevarad, men de som kommit i allmän ägo vittnar om ett både tekniskt och konstnärligt bildskapande av hög kvalitet. S hade konstnärligt påbrå; modern var till professionen lärarinna men målade skickligt i både akvarell och olja. Med största sannolikhet skolades S genom moderns försorg i bildkonst och konsthistoria. Både teckning och träsnideri, förutom akvarellmåleri, torde ha stått på schemat. En utmärkt akvarell av S, föreställande Domtrappshuset i Uppsala, finns bevarad.

Hur S kom i kontakt med fotografikonsten är höljt i dunkel. Möjligen kan hon ha lärt sig att fotografera hos någon yrkesman i Sthlm; i Uppsala fanns inte någon sådan fast stationerad under 1860-talet. Att hon var utomordentligt skicklig framgår av ett album med inklistrade albuminsilverfotografier, bevarat i UUB. Motiven på bilderna är i samtliga fall partier av Uppsala domkyrka under restaureringen på 1880- och 90-talen. Bilderna är tekniskt oklanderliga och gjorda med ett finstämt raffinemang i tonomfånget. S har omsorgsfullt ställt in kameran så att inga linjer i fastighetens arkitektur fel- eller snedtecknas. Dessutom har hon mycket noga valt ståndpunkt inför motiven vilket för med sig en spännande och ibland något dramatisk spegling av dessa. Bilderna är jämna i tonen vilket vittnar om S:s kunskap i både negativframställning och utförande av påsiktsbilder i kontaktformat från negativen.

Någon samling av negativ till S:s bilder har inte bevarats. Däremot finns det med stor sannolikhet bilder hos äldre Uppsalafamiljer utförda av henne. Under hennes verksamma tid blev visitkortsfotografiet liksom det något större kabinettfotografiet mycket populärt i alla samhällsklasser. Det blev också populärt med topografiska album som innehöll fotografier av intressanta platser och byggnader i städerna. Det är där S:s Uppsalaalbum kommer in i fotografihistorien. I detta är domkyrkan avbildad, men säkert sammanställde hon fler album där även andra platser av historiskt intresse dokumenterats.

Författare

Leif WighSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Träsniderimönster, utg. Serie 1*. [Omsl; titeln (liksom textbladet) även på tyska, fr o eng.] Upsala 1876. Fol. [Innehållsförteckn] (2) s, 6 pl o omsl. — Lätta teckningar för nybegynnare. [Omsl.] [Upsala 1877-78.] Tv-4:o. [Lösa blad i konvolut:] För småbarnsskolor [undert] o Till mödrar och lärarinnor [rubr] (2) s, ett 30-tal rutade pl-bl med teckning o d:o utan. [Enl uppg utg i 3 häften.]

Källor och litteratur

Källor o litt: SKL; R Söderberg o P Rittsel, Den sv fotografins hist (1983).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Emma S P Schenson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6377, Svenskt biografiskt lexikon (art av Leif Wigh), hämtad 2023-12-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6377
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Emma S P Schenson, urn:sbl:6377, Svenskt biografiskt lexikon (art av Leif Wigh), hämtad 2023-12-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se