Seved Ribbing

Född:1902-12-20 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1993-11-07 – Linköpings Sankt Lars församling, Östergötlands län

Läkare (radiolog)


Band 30 (1998-2000), sida 140.

Meriter

8 Ribbing, Seved, brorson till R 7, f 20 dec 1902 i Uppsala, d 7 nov 1993 i Linköping, S:t Lars. Föräldrar: häradshövdingen Gustaf R o Carolina (Lina) Sofia Meyer. Studentex vid H a l i Uppsala 22 maj 20, inskr vid UU 13 sept 20, MK där 20 okt 24, assistentläk vid Akad sjukhusets i Uppsala kir avd 1 febr–30 april 28 o 1 jan–31 aug 30, ML vid UU 14 okt 29, e o amanuens vid patolog instit där 15 okt 30–15 april 31, extra läk vid Akad sjukhusets röntgenavd 16 april 31, tf amanuens 1 sept 31, amanuens 1 jan 32, underläk 1 jan 34–31 dec 36, allt vid röntgenavd, disp vid UU 15 sept 37, MD 31 maj 38, förste underläk vid Radiumhemmet i Solna 1 okt 37–31 maj 38, vid S:t Eriks sjukhus i Sthlm röntgenavd 7 juni 38–30 juni 41, tillika bitr överläk där 31 jan 39, röntgenläk vid Sv Röda korsets Finlandsambulans I 20 dec 39–11 mars 40, doc i med radiologi vid UU 20 dec 40–47, röntgenläk vid Samariterhemmet, Uppsala, 1 juli 41–31 mars 47, lasarettsläk vid länslasarettets i Karlskoga röntgenavd 1 april 47–54, lasarettsläk (överläk) vid länslasarettets (från 1965 regionsjukhusets) i Linköping röntgenavd 30 juni 54–1 juli 70, underläk där 13 juli 70–31 dec 72, extra läk vid Valla sjukhus, Linköping, 71–77.

G 3 jan 1931 i Eksjö m Gunhild Tideström, f 4 febr 1909 i Norra Ljunga, Jönk, dtr till överläkaren ML Jakob Hjalmar Ferdinand T o Anna Lovisa Karolina Benckert.

Biografi

R:s första vetenskapliga publikationer ägnades tekniska och diagnostiska problem vid kontrastundersökning av njurarna. I ett annat tidigt arbete beskrev han en förbättrad metod för radiologisk beräkning av bäckenets och barnhuvudets storlek vid slutet av graviditeten. Under de följande åren kom R:s vetenskapliga intresse att huvudsakligen inriktas på olika medfödda skelettförändringar. Dessa undersökningar ledde fram till gradualavhandlingen om hereditära, multipla epifysförändringar (1937). Genom sina forskningar lyckades han spåra ytterligare en hereditär utvecklingsrubbning av skelettet, karaktäriserad av en ökad bentäthet i dialyserna (rörbenens mellanstycken). Resultaten redovisades i en publikation 1949. Sedermera har dessa skelettförändringar kommit att benämnas Mb (morbus) Ribbing I resp II.

R studerade också skelettförändringar vid olika hormonella rubbningar och lanserade en förklaring till hur fria benkroppar uppkommer i knäleden. Denna teori var till en början omtvistad men under 1990-talet har de flesta forskare inom området enats om att R:s förklaring av sjukdomen, osteochondrosis dissecans, är den riktiga. Därmed löstes ett nästan 100-årigt problem.

Skiktbildsröntgen eller tomografi är en speciell avbildningsmetod som uppfanns ungefär samtidigt av forskare i Holland och Italien. R insåg tidigare än andra sv radiologer metodens förtjänster och installerade landets första transversaltomograf på sin röntgenavdelning redan i början av 1950-talet. Det var först under senare delen av detta århundrade som metoden vann mera allmänt insteg i Sverige. Även i sitt intresse för röntgenpersonalens ergonomiska problem var R föregångsman. För att göra olika omflyttningar av skadade eller svårt sjuka patienter skonsamma och minska risken för lyftskador hos personalen, konstruerade han den "glidbara bårmadrassen" som funnit en ständigt ökande användning inom sjukvården.

Som överläkare vid sjukhuset i Linköping tog R tillsammans med provinsialläkaren Henry Larsby initiativ till vidare utbildningskurser för läkare. Denna verksamhet kan ha bidragit till att högskolan för medicinsk och teknisk forskning och undervisning placerades i staden. Vid tillkomsten av högskolan, senare universitetet, gjorde R stora uppoffringar för att hjälpa institutionen för radiofysik och radiologi med lokaler.

R utvecklade radiologin med stor klokhet och framsynthet och förde därmed arvet från pionjärerna vidare. Han hade stort intresse för historia och andra kulturyttringar och fick bl a därför förtroendet av Sv förening för medicinsk radiologi att skriva föreningens historik för åren 1940–70. Sitt personliga mod och sin samhörighetskänsla med Finland visade han genom att som den förste anmäla sig till Sv Röda korsets Finlandsambulans 1939–40. För sina insatser på olika områden erhöll R även officiellt erkännande i form av flera utmärkelser.

Författare

Claes Rådberg Carl CarlssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från R i LUB (till B Hildebrand o P Johnsson).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Uber das sog. „Psoasrandsymptom" bei Pyelographie (Zeitschrift fur Urologie, Bd 28, 1934, Leipzig, s 306-310). – Besteht ein Zusammenhang zwischen Hallux rigidus und den ossalen aseptischen Nekrosen? (Acta orthopaedica Scandinavica, vol. 6, Khvn 1935, s 138–149). – Om lungundersök-ning enbart genom röntgengenomlysning (Svenska läkartidningen, årg 33, 1936, Sthlm, s 45–48). – Studien fiber hereditäre, multiple Epiphysenstörungen. Akad avh, Uppsala. [Sthlm, tr] Hfors 1937. 107 s, 31 pl-bl. (Acta radiologica, Supplementum, 34.) – Till etiologien av Osteochondritis dissecans (Forhandlingerne ved Nordisk kirurgisk Förenings 21. Mode i G0teborg 28.–30. Juni 1937, Khvn 1937, s 610 f). – Über Röntgenuntersuchung bei der akuten Pneumonie und einigen Komplikationen derselben (Acta medica Scandinavica, Suppl 123. Rapports et comptes rendus du 19. congrés de médecine des pays du Nord tenu à Oslo du 27 au 30 juin 1939 .... [Sthlm, tr] Hfors 1941, s 69–75). – Röntgenarbete under krigs- och fältförhållanden (Vårt försvar, Allmänna försvarsföreningens tidskr, 1942, Sthlm, n:r 2, s 19–38). – Röntgenstolen (Svenska läkartidn, 46, 1949, s 1523–25). – Lavemangs-teknik (Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, årg 18, 1951, Sthlm, 4:o, s 83–85). – Cancer kan botas. Föredr i Örebro läkarsällsk d 25/9 1953 (Svenska läkartidn, 51, 1954, s 195–199). – The hereditary multiple epiphyseal disturbance and its consequences for the aetiogenesis of local malacias –particularly the osteochondrosis dissecans (Acta ortho-paedica Scandinavica, 24, 1955, s 286–299). – Bidrag i: Upsala läkareförenings förhandlingar, N F, bd 36, 1930/31,39, 1933/34, 41, 1935/36, Upps, Acta radiologica, vol 13, 1932, 14, 1933, 16, 1935, 25, 1944, 31, 1949, 36,1951, Sthlm, Nordisk medicin, bd 3,1939, 8, 1940, 10, 1941, 13, 1942, 40, 1948, 42, 1949, Hfors 4:o.

Källor och litteratur

Källor o litt: Inrikesdep:s konseljakter 30 juni 1954, nr 70, RA.

C Rådberg, G Alm-Carlsson, C Carlsson o P Edholm, S R död (SvD 18 nov 1993); SLH 4:4 (1934); UUM 1937–1950 (1953).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Seved Ribbing, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6707, Svenskt biografiskt lexikon (art av Claes Rådberg Carl Carlsson), hämtad 2022-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6707
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Seved Ribbing, urn:sbl:6707, Svenskt biografiskt lexikon (art av Claes Rådberg Carl Carlsson), hämtad 2022-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se