Ricardis

Död:1377

Drottning


Band 30 (1998-2000), sida 145.

Meriter

Ricardis, d 1377 (Messenius). Föräldrar: greve Otto av Schwerin o Mechtild av Werle. Sveriges drottning 1365.

G 1365 (Messenius) m kung Albrekt av Sverige, d 31 mars 1412, son till hertig Albrecht II av Mecklenburg o Eufemia (bd 14) av Sverige samt omgift febr 1396 m Agnes av Braunschweig, d mellan 1 aug 1430 och 22 dec 1434, dtr till hertig Magnus II av Braunschweig o Katharina av Anhalt-Bernburg samt änka efter greve Busso V av Mansfeld o hertig Bogislav VI av Pommern- Wolgast.

Biografi

R nämnes tidigast 1352, då hennes far pantsatte Boizenburg för hemgiften inför det planerade äktenskapet mellan henne och junker Albrekt och den senares far gjorde Grevesmühlen till livgeding för henne.

Därefter har R inte påträffats i brevmaterialet förrän ett kvartssekel senare. 23 april 1377 utfärdade hon i Sthlm ett skyddsbrev för de uppländska gods som tillhörde frälsemannen Peter Ingebjörnssons (Gillbergaätten) hustru Ingegärd Jönsdotter, eftersom denna länge varit i R:s och hennes barns tjänst. Enligt en tysk krönika från omkr 1500 begravdes R i Sthlms dominikankloster, men bilden av kung Albrekts gemål på hans kenotaf i klosterkyrkan i Doberan anses föreställa henne, ej Albrekts andra hustru.

Med Albrekt hade R sonen Erik (bd 14) och två döttrar, av vilka den ena blev gift med en son till kejsaren Karl IV.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: W Erdmann, Zisterzienser-Abtei Doberan (1995), s 76; H Fleetwood, Sv medeltida kungasigill, 3 (1947), s 148 ffo fig 8385;J Gallén, La provin-ce de Dacie de l'ordre des fréres précheurs (1946); Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Grossherzog-thums Mecklenburg-Schwerin, 3 (1899), s 644 f; Margrete 1. Nordens Frue og Husbond. Kalmarunionen 600 år (1996); Meklenburgisches Urkundenbuch, 13 (1884), s 230 f, o 19 (1899); J Messenius, Scondia illustrata, 3 (1700), s 23 o 28, samt 12 (1703), s 205; V A Nordman, Albrecht, Herzog von Mecklenburg, König von Schweden (1938); RPB; SRS 3:1 (1876), s 278, not c, o 294; F Wigger, Stammtafeln des Grossherzogli-chen Hauses von Meklenburg (Jahrbiicher des Ver-eins fur meklenburgische Geschichte und Alter-thumskunde, 50, 1885), s 169, 175 ff, 184 ff, 220 o 242.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ricardis, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6723, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-08-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6723
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ricardis, urn:sbl:6723, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-08-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se