Rikissa

Död:1220-05-08

Drottning


Band 30 (1998-2000), sida 198.

Meriter

2 Rikissa, den föregåendes dotterdotter, d 8 maj 1220. Föräldrar: kung Valdemar "den store" av Danmark o Sofia av Minsk.

G 1210 m kung Erik (Knutsson) av Sverige (bd 14), d 10 april 1216 på Visingsö, son till kung Knut (Eriksson) av Sverige.

Biografi

Flera annaler nämner R:s giftermål i samband med att hennes make kröntes till sv kung efter sin definitiva seger över kung Sverker d y och dennes död. Det förefaller sannolikt att detta äktenskap kom till stånd som ett led i försoningen mellan kung Erik och hennes bror kung Valdemar "sejr" av Danmark, som tidigare stött Sverker.

Då Erik sex år senare dog, var deras son Erik (bd 14) ännu ej född, och Sverkers unge son Johan (bd 20) gjordes till sv kung av sina mödernefränder av Folkungaätten (bd 16). R torde då ha återvänt till Danmark, där hon fyra år senare begravdes i Ringsted liksom sina föräldrar och bröder.

Utom den ovannämnde sonen Erik, som snart efterträdde Johan som sv kung och enligt Erikskrönikan läspade och haltade, hade R:s make även döttrar. Av dem måste hon ha varit mor till Henrik III:s av Rostock tydligen efter sin mormor uppkallade gemål Sofia, som förde R:s fädernevapen (Annerstedt; Olrik; Sollied; Axelson 1953). Detsamma gäller Birger jarls (bd 4) gemål Ingeborg (bd 20), eftersom såväl hon som hennes söner kungarna Valdemar och Magnus "ladulås" (bd 24) gav döttrar namnet R (bd 16, s 263 f) och Valdemar dessutom ärvde både förnamn och vapen (Karlsson) från R:s fädernesläkt. Namnet R:s frekvens bland ättlingarna kan tyda på att R blivit omtyckt inom familjen.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: C Annerstedt, SRS 3:1 (1876), s 289, not c; S Axelson, En okänd sv konungadotter (HT 1953); dens, Sverige i utländsk annalistik 900–1400 (1955), s 63–70; dens, Sverige i dansk annalistik 900–1400 (1956), s 62 o 66 f; G Carlsson, En sv drottnings andaktsbok? (NTBB 1954), s 105; DBL; M C Gertz, Scriptores minores historias Danicse medii aevi, 2 (1922); H Gillingstam, Utomnordiskt o nordiskt i de äldsta sv dynastiska förbindelserna (PHT 1981); Isländske Annaler indtil 1578 (1888); E Jørgensen, Annales Daniel medii aevi (1920); K H Karlsson, Folkunga-ätten (SAT 1:11, 1888), s 226; H Olrik, Var fyrstinde Sofie af Rostock dansk prinsesse? (DHT 6:5, 1894–95), s 481; G Paulsson, Annales Suecici medii aevi (1974); H Sollied, En ukjent sv kongedatter (HT 1951), s 67; K B Westman, Den sv kyrkans utveckling från S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III:s (1915), s 245, 261 o 266.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Rikissa, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6755, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2023-02-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6755
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Rikissa, urn:sbl:6755, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2023-02-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se