Axel E Rinman

Född:1875-10-31 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län
Död:1947-05-12 – Göteborgs Vasa församling, Västra Götalands län

Sjöförsäkringschef


Band 30 (1998-2000), sida 225.

Meriter

4 Rinman, Axel Engelbert, bror till R 2, f 31 okt 1875 i Gbg, Domk, d 12 maj 1947 där, Vasa. Studerade vid Gbgs reallärov, vid handelsinst, anställd vid Sveriges allm sjöförsäkringsab, Gbg, 92, studier o anställn:ar i England, Tyskland o Frankrike 9598, v VD vid Sveriges allm sjöförsäkringsab 04, VD 0943, ordf i styr där från 21, led av styr för Sv fören för räddning av skeppsbrutne 1141, ordf i Försäkringssällsk i Gbg 1437, led av styr för Sveriges allm sjöförsäkringsfören 2339, v ordf i Skattebetalarnas fören 2646, ordf i Börs-sällsk i Gbg 2730 o 3334, jourhavande dir vid Sv skeppshypotekskassan 2937, led av styr där 2945, ordf i Internationaler Transport-Versicherungs-Verband, Berlin, 23–37, i Sv auto-transportförsäkringsfören 3242, i Sjöassuradörernas fören 3341, i Försäkrings ab Amphion från 33, i överstyr för Riksfören för svenskhetens bevarande i utlandet 3344, i ab Gbgs handelsbank 3746, led av styr för flera andra sv o internat organisationer o företag.

G 1) 14 april 1900 i Växjö m frih Ebba Johanna Lilliecreutz, f 28 april 1871 i Hånger, Jönk, d 2 mars 1907 i Partille, Göt, dtr till överstelöjtnanten frih Henrik Salomon Georg L o frih Mathilda Wilhelmina Gabriella Falkenberg; 2) 8 jan 1910 i Gbg, Domk, m Signe Helga Rebecka Kjellberg, f 26 mars 1885 i Karlskoga, Ör, d 30 mars 1973 i Gbg, Domk, dtr till mejeristen Karl Vilhelm Söderlund o Anna Charlotta Lindgren samt adoptivdtr till brukspatronen Ernst Anders K o Amalia Mathilda Tranchell.

Biografi

Axel R:s bana stakades ut tidigt i livet. Hans far var en av initiativtagarna till Sveriges allmänna sjöförsäkringsab  i dagligt tal kallat Sveriges allmänna  och beklädde själv chefsposten i företaget. R fick en utbildning som var skräddarsydd för sjöförsäkringsverksamhet i ledande ställning: först handelsskola och därefter flera års praktik i utlandet. Vid 17 års ålder knöts han till Sveriges allmänna, vid 29 blev han dess vice VD och vid 33 efterträdde han den då 70-årige fadern på chefsposten. Denna från trädde R 1943, men från 1921 och till sin bortgång var han även styrelseordförande i företaget, ett inom sv försäkringsverksamhet ovanligt arrangemang.

R:s ideale ledare skulle präglas av "vaken företagaranda, dock parad med viss försiktighet". Med tiden blev det dock försiktigheten som tog överhanden. Sveriges allmänna hörde inte till de större sv sjöförsäkringsbolagen när R trädde till, och än mindre så när han lämnade det. Inom sv försäkring blev det därför inte så mycket företagsledaren R som tilldrog sig uppmärksamhet som branschföreträdaren och koordinatorn. Fadern hade varit en varm anhängare av samarbete sjöförsäkringsbolagen emellan, inte minst när det gällde premiesättning och försäkringsvillkor i stort. R tog vid där fadern slutat, jämkade med lika delar auktoritet och koncilians stridiga viljor och förespråkade i alla lägen de "lojala och gentlemannalika konkurrensprinciper" som fadern bekant sig till. Ordförandeskapet i Sjöassuradörernas förening  faderns 1893 inaugurerade och under många år namnlösa skapelse  utgjorde bekräftelsen på en ledarställning inom branschen som R innehaft långt innan den på så sätt manifesterades utåt.

R blev med viss självklarhet en av de tongivande i Börssällskapet i Gbg, mötesplatsen för stadens ledande affärsmän. Han var sällskapets ordförande i två omgångar och hans särställning inom hemstadens merkantila liv fick ytterligare markering av det lyckosamt genomförda initiativet bakom tillkomsten av Sv skeppshypotekskassan 1929 samt av upphöjelsen till styrelseordförande i Gbgs handelsbank. På ett mer allmänt inomsvenskt plan engagerade sig R bl a i Skattebetalarnas förening och i Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet.

R:s mest betydande insats kom dock att falla på det internationella fältet. 1874 hade Internationaler Transport-Versicherungs-Verband  branschmän emellan benämnt Verband  bildats i syfte att likrikta och precisera premiesättning och försäkringsvillkor inom internationell sjö- och transportförsäkringsverksamhet. Mot slutet av 1890-talet hade alla mer betydande sv sjöförsäkringsbolag anslutit sig till Verband, vars arbete bedrevs med påtaglig framgång. I och med första världskriget rasade dock verksamheten samman. Efter kriget tog R som sin särskilda uppgift att söka återuppbygga Verband, varvid syftet inte minst var att stävja ohämmad priskonkurrens bolag och länder emellan. Nystartade "krigsbolag" avlöste varandra, allt till förfång för de äldre och "seriöst" arbetande sjö- och transportförsäkringsbolagens affärsutveckling. Som ordförande i Verband arbetade R oförtrutet för den sanering av internationell försäkringsverksamhet inom området som han själv och många med honom ansåg både önskvärd och nödvändig. I hur hög grad han lyckades i denna sin strävan är hittills (1998) inte närmare utrett.

R förde sig med självklar pondus. Genom sin mor och genom giftermål ägde han dubbel hemortsrätt i Gbgs börds- och penningaristokrati, och genom sin karaktärsfasta och konsekventa hållning i skilda ledarroller tillvann han sig osedvanlig respekt såväl i Sverige som internationellt. Konservatismen och fosterlandskärleken var skarpt utmejslade drag i R:s personlighet. Han hörde till den storsvenska generationen och kände sig av allt att döma som ett med den.

De två jubileumsskrifter i mindre format R publicerade, en om Sveriges allmänna (1922) och en om Sjöassuradörernas förening (1943), förmedlar intryck såväl av det auktoritativt-sakliga hos honom som av en viss torr humor.

Författare

Karl EnglundSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från R i GUB (bl a till J Vising), KB o i UUB (bl a till OoB).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Sjöförsäkring (Sveriges sjöfart: sjöfartsväsenclet, skeppsbyggeriet och handelsflottan, Sthlm 19[19–]21, fol, s 381392; även sep, 12 s). – Stöld i samband med varutransporter (Beretning om det 8de nordiske søfartsmøde i Kjøbenhavn den 8., 9. og 10. Juni 1921, Kristiania 1921, s 3645, o diskussionsinlägg 95). – Sveriges allmänna sjöförsäkrings-aktiebolag, Göteborg. Minnesskr med anl af bolagets femtioåriga tillvaro. [Förtit:... sjöförsäkrings aktiebolag 18721922.] Gbg 1922. 63 s, 14 bl tabeller o diagram. [Anon.] – Sjöassuradörernas förening 18931943. Stockholm, Göteborg, Malmö (tr Gbg) 1943. 4:o. 65 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: BachCl; K Englund, Försäkring o fusioner (1982); dens, Skandiamän o andra försäkringsmän 18551970 (1993); C C:son Kjellberg, Släkten Kjellberg (1969); Väd.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Axel E Rinman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6761, Svenskt biografiskt lexikon (art av Karl Englund), hämtad 2019-01-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6761
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Axel E Rinman, urn:sbl:6761, Svenskt biografiskt lexikon (art av Karl Englund), hämtad 2019-01-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se