Åke Runnquist

Född:1919-05-23 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län
Död:1991-04-23 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län

Litteraturkritiker, Förläggare


Band 30 (1998-2000), sida 749.

Meriter

Runnquist, Åke, f 23 maj 1919 i Sthlm, Ad Fredr, d 23 april 1991 där, Matt. Föräldrar: advokaten Sven Axel Martin R o Maggie Ancker. Studentex vid H a l i Bromma i Sthlm 38, inskr vid StH ht 38, FK där 30 jan 46, anställd vid Albert Bonniers förlags ab från 44, medred för Bonniers konversationslex 4447, bitr red för Bonniers litterära magasin (BLM) 4548, red där 4961, medl av litterära förlagsledn:en från 56, dir från 60, led av styr 81, allt i Albert Bonniers förlags ab.

G 22 febr 1946 i Danderyd, Sth, m Ingrid Elisabet Hökerberg, f 3 dec 1918 där, dtr till överingenjören Tryggve Gustaf Lars H o Ingrid Margareta (Greta) Hahr.

Biografi

R avlade 1946 en fil kand-examen med ämnena litteraturhistoria, religionshistoria och psykologi. Han var då sedan ett par år anställd vid Albert Bonniers förlags ab, där han sedan var verksam livet ut. Han knöts först till redaktionen för Bonniers konversationslexikon men började snart som biträdande redaktör för BLM, där han 1949 efterträdde Georg Svensson som redaktör. Under R:s ledning förnyades tidskriften varsamt. Han fortsatte i stort sin företrädares linje att skapa en bred litterär tidskrift med noveller, lyrik, essäer och en omfattande recensionsavdelning med bidrag av ledande författare och kritiker. Under R:s redaktörstid nådde tidskriften sin högsta upplaga någonsin.

Vid sidan av sitt redaktörskap för BLM kom R successivt att delta i förlagsarbetet. Till en början biträdde han förläggarna Gerard Bonnier, Kaj Bonnier och Georg Svensson med förlagsredaktörsuppgifter men fick så småningom även ta över huvudansvaret för förlagets kontakter med vissa författare. Formellt återspeglades hans växande ansvar på förlaget i att han befordrades till medlem av den litterära förlagsledningen, till förlagsdirektör och även till styrelseledamot. I samband med att R uppnådde pensionsåldern lämnade han den administrativa delen av arbetet men fortsatte att verka som förläggare och medlem av direktionen till sin död.

R blev förläggare för den generation av författare som debuterade i början av 1960-talet med Sven Delblanc, Kerstin Ekman, P G Evander, P C Jersild och Göran Tunström som främsta företrädare. Bland andra författare som han hade förläggaransvar för kan nämnas Stig Claesson (Slas), Per Anders Fogelström, Jan Olof Olsson (Jolo) (bd 28) och Sven Rosendahl (ovan). Hans bredd som förläggare framgår av att han var initiativtagare till såväl Lilla Lyrikserien, där många lyriker debuterade, som Zebra-böckerna, en serie för deckare och äventyrsromaner.

Sin roll som förläggare sammanfattade R i en intervju: "Som förläggare kan jag komma med idéer, förslag och reaktioner som kanske kan ha intresse för författaren. Jag kan säga ifrån klart och tydligt, men aldrig i form av något ultimatum. Författaren ska absolut själv bestämma hur boken ska se ut" (Sv bokhandel 1987, nr 32). Trots att R upprätthöll en viss yttre distans kom han att stå många av "sina" författare nära. De uppskattade inte endast hans respekt för deras integritet utan även den omtanke han visade dem i deras ofta ensamma arbete.

I flera verk delade R med sig av sina breda litteraturhistoriska kunskaper. De sv proletärförfattarna presenterade han i Arbetarskildrare: från Hedenvind till Fridell (1952). I biografin Poeten Nils Ferlin (1958) gav han det första heltäckande porträttet av denne skald. Ett stort antal författarskap, både svenska och utländska, presenterades i kortformat i några handböcker.

Ett av R:s huvudintressen var kriminallitteratur, något som tog sig uttryck både i förläggargärningen och det egna författarskapet. En av de första författare som han blev förläggare för var Stieg Trenter. De två kom att stå i nära kontakt med varandra och Trenter använde ofta R som "bollplank" för att testa idéer. En annan deckarförfattare som R hade nära förbindelser med var Bo Balderson. R skrev tillsammans med ett par andra författare två standardverk om den svenska och utländska kriminallitteraturen. När Sv deckarakademin grundades 1971 tillhörde han stiftarna och tog plats där som ende förläggare bland sex författare och sex kritiker. R var även medlem av den exklusiva The Baker Street Irregulars.

Även sina andra intressen fick R utlopp för både som förlagsman och skribent. Han var en framstående hippolog och gav ut flera antologier med hästberättelser. R hyste också alltsedan sina sommarlov på Fyn ett starkt intresse för Danmark, något som han bl a utnyttjade för en lättsam reseguide om Khvn. Han framträdde även som limerickförfattare under namnet Rune Åquist, ofta tillsammans med Ture Seck, pseudonym för Curt-Steffan Giesecke.

R spelade en central roll i sv kulturliv under mer än fyra decennier, först som redaktör för BLM under dess storhetstid på 1950-talet, därefter som förläggare för många av de främsta författarna i 1960-talsgenerationen och slutligen under 1970-och 80-talen som ledare, tillsammans med Gerard Bonnier, för det dominerande skönlitterära förlaget.

Författare

Staffan SundinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Handl:ar efter R i Albert Bonniers förlags arkiv, Sthlm.  Brev från R i GUB (till J Viktor Johansson o många till Henny o N Ferlin), KB (bl a till Stig Carlsson, Eyvind Johnson o E Lindegren samt många till Sällsk Bokvännerna), LUB o i UUB (bl a till Margit Abenius oj Fridegård samt många till S Cederroth).

Tryckta arbeten

 ryckta arbeten: Ett luciaspel. Sthlm 1940. 15 s. (N. T. 0:s teaterbibliotek n:r 85 [omsl].) – Cirkus i sta'n (Tiden, årg 35,1943, Sthlm, s 22–27). – Kaj Munk och nazismen (ibid, s 425–431). – En väg som leder till Karlfeldt (ibid, 36, 1944, s 483–492). – All världens limerickar. En antologi. Bromma (tr Sthlm [omsl]) 1945. 29 s. [Pseud: Rune Åquist, tills med C-S Giesecke, pseud: Ture Seck.] [Nya utg:] ... limerickar. Sthlm 1949. 77 s. [Ny tr s å.] Revid o ytterligare utök 1968. 76 s. [Ej pseud.] (Delfinserien ¦ D 311.) 2. uppl så. – Serierna – vår mest spridda folkläsning (Tidens kalender, årg 29, 1950, Sthlm 1949, s 84–94). – Tidningar och tidskrifter (De 50 åren: Sverige 1900–1950 ... J Cornell, huvudred, Sthlm 1950, vol 4, s 145–164, 1 pl-bl). – Att samla litterära tidskrifter, 1920–1951. Sthlm 1952. 78 s. (Bokvännens småskrifter, nr 7.) -Arbetarskildrare. Från Hedenvind dll Fridell. Sthlm 1952. 186 s. (Uggle-böckerna [omsl].) – Svensk arbetardikt. Plan för en studiecirkel. Sthlm 1953. Ils. (Tills med O Lindberger; Godtemplarordens studie-förb.) – Kaj Munk och Ordet (Teatern, [utg av Riksteatern,] årg 20,1953, Sthlm, 4:o, nr 5, s3, 16). – Näktergalen och sjöjungfrun (Georgianska studier, [inre titel:] Till Georg Svensson Sthlm 1954, s 38–44).-Johannes Edfelt och boksamlarna (En bok till Johannes Edfelt, Sthlm 1954, s 175–180). – Elegi [dikt] (En bok om Vänbo, en hyllningsskrift till Anny Wernström red av R Wägner, Sthlm 1954, s 122). – Rudolf Värnlund och arbetarrörelsen (Fönstret, ABF:s tidn, årg 31, 1954, Sthlm, 4:o, s 87–89). – Ny engelsk novellist [Roald Dahl] (Röster i radio, årg 21, 1954, Sthlm, 4:o, nr 44, s 7). – Elsa Graves "Ariel" (ibid, 22,1955, nr 24,s 18).-Författarinnanorrifrån [SaraLidman] (ibid, nr 18, s 8, 34).  Från folkdjupen. Studieplan. [Omsl:] Kring "De bästa arbetarskildrarna". Sthlm 1955. 20 s. (Bonniers folkbibliotek; [omsl:] IOGT:s, NTO:s och SBF:s studieförbund.) – Svensk mordbok. Den sv detektivromanens hist 1900–1950. Sthlm 1957. 160 s. (Tills med J Elgström; Bokvännens bibliotek nr 36.) – Gerard i litteraturen (Gerard, en antologi ... [till G Bonnier], Sthlm 1957, s 40–43). – I Pegasens kölvatten. Studier i bokvärlden. Sthlm 1958. 38 s. – Poeten Nils Ferlin. Sthlm 1958. 223 s, 4 pl-bl. – Vägen till de riktiga böckerna (Sällskapet Bokvännerna, Bokgåvan 1995: T Althin m fl, Mötet med boken, Sthlm 1958, s 68–73). – De unga lejonen 20. Människoätande lejon i fluga [Lars Gyllensten] (Veckojournalen, årg 49,1958, nr 22, s 22 f, 35, 37 f). – Moderna svenska författare. [Sthlm, tr] Uddevalla 1959. 176 s. (När • var • hur-serien.) 2. omarb, utök uppl: ... En samlad översikt över sv litteratur under fyra årtionden. 1967. 255 s. (D:o.) [Titeluppl 1970.] ([Omsl:] När var hur pocket.) – En ny skola (Brommalärover-ket 1934-1959, en minnesskrift, bilaga till läroverkets årsredogörelse 1958-1959, Sthlm 1959, s 59-62). -Den glömda makropoden (Akvariet, organ för Sveriges akvarieföreningar, årg 33,1959, [Gbg,] 4:o, s 152; tills med F Runnquist). - Äldst på parnassen [Bo Bergman] (Veckojotirnalen, 50,1959, nr 2, s 26 f, 33). – Vad är sanning om myten Heidenstam? (ibid, nr 26, s 12 f, 33). –- Maria Sandel. Ett diktaröde (Sveriges för-fattareförenings kalender Vintergatan, 1959, Sthlm, s 60–71).----but honest. The image of the Swede in U. S. ficdon is often farfetched, seldom flattering (In-dustria ... [omsl], Industria international, 1959/60, Sthlm, 4:o, s 52, 134, 136, 138, 140). – Mord i biblioteket. Detektivromanens märkvärdiga hist. Sthlm 1961. 222 s, 4 pl-bl. (Tills med J Elgström o T la Cour.) Overs: ... masrkvserdige historie, Khvn 1965, 229 s, 4 pl-bl. - Att utge lyrik. En nordisk förläggareenkät [svar] (Lyrikvännen, tidskr för FIB:s lyrikklubb, årg 8, 1961, Sthlm, nr 2, s 5 f). – Thalia och jultomten (Teatern, 28, 1961,nr5,s4,16).-Moderna utländska författare. [Sthlm] 1962. 142 s. (När • var ¦ hur-serien.) [Revid o utök uppl 1971 se nedan 1965.] Overs: Möderne udenlandske forfattere i Europa og Amerika... efter "Moderna uti förf," (1962) dog således at tekst ... dels er betydeligt udvidet, dels ajourf0rt, Khvn 1964, 207, (8) s (Gyldendals ugleboger [82]), 2. udg 1969, 328 s; Möderne utenlandske forfattere, Oslo 1966, 223 s (Fakkel-b0kene F 78); Nykykirjailijoita, Hfors 1964, 225 s (Forum-käsikirja[sto], F 10). – Nils Ferlin. En bildbiografi. Sthlm / Hfors (tr Sthlm) 1962, 110 s. – Alla Jolos gårdar (Röster i radio • TV, 29, 1962, nr 28, s 20 f). - Nils Ljungbergs bibliotek (Biblis, årsbok utg av Föreningen för bokhantverk o Kungl bibliotekets vänner, årg 5, 1962, Sthlm, s 21-38; tills med Ake Andersson). - Stockholm dag och natt. En guidebok om sevärdheter, var Ni äter, roar Er och handlar. Sthlm 1962. 94 s. [Pseud: Rune Åqvist.] (Sesam böckerna.) 2. omarb uppl: ... natt. Hur man på 24 timmar blir hemtam i huvudstaden. 1967. 90 s. [Ej pseud.] Overs: Stockholm day and night, a guidebook about things to see, where to eat, amuse yourself and go shopping, Sthlm 1964, 94 s [pseud] (d:o); Tukhol-maa kellon ympäri, opaskirjanen nähtävyyksistä, eri ruokailu-, huvitteluja ostospaikoista, Sthlm 1964,94 s [pseud] (d:o); Stockholm bei Tag und Nacht, ein Fuhrer durch seine Sehenswitrdigkeiten, der auch be-schreibt, wo man issl, sich unterhält und einkauft, Sthlm 1964, 94 s [pseud] (d:o). – Köpenhamn dag och natt. En guidebok ... handlar. Sthlm 1963. 99 s. (D:o.) 2. väsentligt utök uppl 1966. 95 s. [Ej pseud.] (Sesam, en Aldus handbok.) 3. helt omarb uppl: Köpenhamn. 1977. 96 s. (Sesam reseguide [omsl].) Övers: K0benhavn dag og nat, en forer over sevasrdigheder, hvor man spiser, morer sig og handier, Khvn 1964, 95 s [ej pseud]; Copenhagen day and night, what lo see, where to eat, where to have fun, where to shop, Khvn 1964, 93 s . - Litterära tidskrifter 1920-1960. Sthlm 1964. 97 s. ... Personregister. [Rubr.] Västra Frölunda [1965, duplic]. 17 bl. [Av E Ransemar.] – Stormästaren på Baker Street (A C Doyle, Sherlock Holmes, Sthlm 1964, s 5 f). – Danmark i svensk kriminalroman (Årsbok 1965 utg av Poe-klubben, [även dansk utg:] Ärbog 1965 udg af Poe-klubben, Sthlm / Khvn, s 106-118). – 101 moderna utländska författare. [Sthlm] 1965. 149 s. (När • var • hur-serien.) Revid o utök uppl av Moderna uti förf (1962) o 101 moderna uti förf (1965) ... 1971. 314 s. (D:o.) - Moderna nordiska författare. En översikt över nordisk litteratur under fyra årtionden. Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge. [Sthlm] 1966. 224 s. (D:o.) Övers: Möderne nordiske forfattere, en oversigt over nord litt gennem fire årtier: Finland, Island, Norge, Sverige ... danske forfattere er erstattet med et udvalg fra "Moderna sv förP, Khvn 1968, 277 s (Gyldendals ugleboger [211]); Möderne nordiske forfattere, en översikt over nord litt i de siste fire årtier: Danmark, Fasr0yene, Finland, Island, Sverige og Norge ... overs og bearb efter Moderna nord förfog Moderna sv förf... red av FJor, Oslo [1968], 260 s. – Lärarhandledning till läseböcker för årskurserna 7, 8 och 9. Gbg 1968. 127 s. (Tills med O Thörn.) – Förord ([Svalans lyrikklubb [20]. B Bergman, Hjärtat skall gro av drömmar, urval av S Lindner, Sthlm 1968, s 5–9); nya tr 1968,1975). - Det är synd om danskarna (H Stangerup o Å R [omsl], Till-egnet bogtrykkeren ... Nils Mauritzon Dansk--svensk dialog ... udg af H Langkjaer og H Thejls, Khvn 1968, s 21-34). – Staden – den är vi: Per Anders Fogelström och hans motiv (Böckernas värld, årg 3, 1968, Sthlm, 4:o, nr 5, s 11–15). – Enkät med lyrikförläggare [svar] (Lyrikvännen, 17, 1970, nr 2, s 9). – Boksverige. Författare, förlag, bokhandel, bibliotek. Sthlm 1971. 220 s. (Tills med B Holmström; Aldusserien 333.) – Böcker under Södra korset (Svensk bokhandel, årg 23, 1974, Sthlm, s 559 f). – Mord på Östermalm. Tre fall från bokhyllan. Sthlm 1977. 35 s. (Skriftserie, utg av Billbergs bokhandel AB, nr 15.) – Deckardrottningen på Holmenåsen [Gerd Nyquist] (DAST-magazine [Detecdve- Agents -Science fiction – Thriller], årg 11, 1978, Strängnäs, nr 3, s 11 f). – Mordet på detektivromanen (Veckojournalen, 70, 1979, nr 19, s 22 f, 51). – Ferlin och företaget (Lyrikvännen, 27, 1980, s 300–303). – Evelyn Waugh: snob- burnas furste bjuder hela världen på TV-nöje med engelsk överklassfamilj (Månadsjournalen, årg 3, 1982, Sthlm, 4:o, nr 10, s 34–37, 39 i). – Edgar Wallace's galoppthrillers (DAST-magazine, 16, 1983, nr 4, s 2225). – Förord / John Dickson Carr / Vic Suneson (Öga mot öga, 21 kriminalförf i fokus, Sthlm 1986, s 7 f, 1428, 180187). – Brott i biblioteket (Föreningen Malmö stadsbiblioteks vänners skriftserie, 8. Ordets gåva, en vänbok till Bengt Holmström ..., [red: U Brohed,] Malmö 1989, s 4145). – Den omättlige bokläsaren. Med ett förord av S Delblanc. Sthlm 1992. 250 s. [Bokkrönikor från Sköna hem 1983-91.] – Bidrag i bl a: Bokvännen, 1947-48, 1951, 1953–56, 1958–59, 1982, Sthlm (även undert: Bookworm), DAST-magazine, även: 1970: 3, 1971: 4, 4:o [duplic], Strängnäs, Jury, 1972, 1975–76, 1978–79, 1981, 1983–87, 1989–91, 1993, 1996, Bromma, Sköna hem: inredning, konst, kultur, antikviteter, 198391, Sthlm, 4:o; vidare sporadiskt i bl a: DN 1950–54, 1960, 1965, 1971, SvD 1954–58, 1960–65, 1967–69, 1974–76, 1979, Morgon-tidningen 1955, Ny tid 1957, Aftonbladet 1957, 1962, 1979, 1983, 1987, Expressen 1958, 1960–62, 1964, 1969, 1971–72, 1974–75, 1982, 1984, Helsingborgs dagblad 1963, Åbo underrättelser 1964, Kvällsposten 1966, 1979, Vasabladet 1966, GHT 1967, S-T 1981, 1984.


Redigerat: Periodiskt: Gaudeamus, årg 19:7–22, 1942–45, Sthlm, 4:o (redaktionssekr 1942: 2, tf red 1942: 6); Bonniers litterära magasin, årg 19–31,1949–61, Sthlm, 4:o (bitr red 1945: 7–1948, egna bidr ännu 1968); Bokvännen 1946-48, Sthlm (i redaktionen); Årsbok utg av Poe-klubben, [även dansk utg:] Årbog udg af Poe-klubben, [årg 1–3,] 1965–1967/68, Sthlm / Khvn, 180, 117, 145 s (tills med T la Cour o Harald Mogensen). – Bonniers konversationslexikon. 2., omarb uppl. 1–14 Sthlm 1945–48. (Medv även i 14-15, 1948–50.) – Gerard, en antologi vid fyrtiotalets upptakt. Under medv av framstående förf. Sthlm 1957. 50 s. (Tills med Georg Svensson.) [Till Gerard Bonnier.] - En bok till Lars Ahlin den 4 april 1965. Sthlm 1965. 154 s. [Efterskrift.]

Utgivit: C G af Leopold, Lärdoms-historien, Sällskapshändelse ... Dedicerad till våra stora bokvänner av en Ignorant. Sthlm 1947. 27 s. (Tills med Per A. Sjögren.) – Diktaren i dikten. En lyrisk litteraturhist sammanställd. Sthlm 1954.125 s. [Bokvännensjulbok 1954.] - N Ferlin, Dikter i folkuppl. Sthlm 1954. 115 s. [Urval.] (Bonniers folkbibi.) [Ny utg:] När skönheten kom till byn och andra dikter. Urval o förord. Sthlm 1982. 115 s. – Hästar i dikt och verklighet. En antologi sammanställd. Sthlm 1955. 4:o. 265 s, 24 pl-bl. Engelsk utg: Horses in fact 8c fiction, an anthology compiled and ed, London 1957, 4:o, 224 s. – G Fröding, Dikter. Sthlm 1955. 163 s. [Urval.] (Bonniers folkbibi.) – A Strindberg, De återfunna breven till Harriet Bosse. Sthlm 1955. 126 s, 4 pl-bl. [Föret.] -Den bästa berättelsen. Tio förf väljer o kommenterar sin egen favoritnovell. Inl o presentationer av ... Sthlm 1956. 221 s, 10 pl-bl. (Bokklubben Svalan.) – En silverantologi. Ur Bonniers litterära magasin under 25 år. Sthlm 1956. 497 s. (Tills med Georg Svensson.) – Den lätta lyriken. En antologi. Sthlm 1957. 195 s. – Harry Martinson, Vildbuketten. Naturdikter i urval ... Inl av C Fries. Sthlm 1965. 119 s. (Svalans lyrikklubb, 7.) [Nya tr] 1965, 1969, 1973, 1974. – Din vän hästen. Berättelser o fakta. En antologi. Sthlm (tr Warszawa) 1965. 223 s. [Även medv.] [Ny uppl] 1970. [Ny tr] 1974. Overs: Alle mine heste, digt og virkelighed, en antologi under red av K Meister, [Khvn] 1966, 223 s; Din venn hesten, fortellinger og fakta, en antologi, Oslo 1977, 223 s. – Alla mina hästar. Spännande berättelser o roliga fakta saml. Sthlm (tr Leipzig) 1982. 182 s. Övers: Kavionkopse, hevoskertomuksia, Porvoo 1983, 183 s. – Läsebok för årskurs 7. Gbg 1965. V, 185 s, Studiehäfte 56 s. (Tills med O Thörn.) 2.-3. tr 1966, 1969. [Härtill:] Lärarens bok: Lärarhandledning, Studiehäfte. 1965. 39, 56 s. – Läsebok för årskurs 8. Gbg 1966. VI, 206 s, pl-s VII-X, Studiehäfte 68 s. (D:o.) 2.-3. tr 1968, 1970. – Läsebok för årskurs 9. Gbg 1968. VII, 277 s, Studiehäfte 78 s. (D:o.) 2.-3. tr 1969, 1970.


Översatt:] M. Barrie, Peter Pan, Sthlm 1951, 160 s; J Verne, Tsarens kurir, Sthlm 1954, 286 s ([pärm:] De odödliga ungdomsböckerna, 46), [ny tr] 1968 ([pärm:] De odödliga, 46), [ny utg:] 1981 (Önskeklassikern), [realisationsutg] 1985; E. CE. Somerville & M Ross, Fel i given (Hästar i dikt och verklighet, en antologi Sthlm 1955, 4:o, s 143–160); A Bartlett, Big Red (ibid, s 253–266); C. Northcote Parkinson, Parkinsons lag [omsl: hur 8 personer kan fås att utföra arbete för 1 ] o a studier i administrationens konst, Sthlm 1958,127s, [nyatr] 1958,1960, 1962, [nyutg] 1965, 144 s (En Delfinbok D 178), 2.-3. uppl 1966, 1969; S Potter: Livsmannaskap, [omsl: en oumbärlig handledning i konsten att flyta ovanpå,] för den sv sektionen av Livsmännens förbund övers o något bearb, Sthlm 1959, 112 s, [ny tr] s å, [ny utg] 1964 (En Delfinbok D 147); Vinstmannaskap i teori och praktik eller konsten att vinna utan att egentligen fuska, övers o för sv sektionen något tillrättalagd, Sthlm 1960, 104 s; Övermannaskap [omsl: Konsten att sätta sig på experter o a högfärdsblåsor,] övers o för sv sektionen något bearb, Sthlm 1961,97 s; Stålmannaskap, [omsl: hur man fortsätter att vara på toppen utan att egentligen spricka,] övers o för sv sektionen något bearb, Sthlm 1963, 111 s, [ny utg] 1994; Anti-kärlek, Hur man slingrar sig undan amorösa närmanden som ser ut att bli varaktiga, för sv sektionen övers o något tillrättalagd, Sthlm 1965, 111 s; [CL Dodgson, pseud] Lewis Carroll: Snarkjakten, Sthlm / Hfors (tr Sthlm) 1959, 51 s (tills med L Forssell), avsnitt tidigare publ i BLM 1955; Alice i Underlandet, Sthlm 1966, 111 s, [nya utg:] 1971, 128 s (Delfmserien 424), [Sthlm, tr] Leipzig 1983, 111 s, [Sthlm, tr] Vicenza 1989,117 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: C Andersson, Oroligt i bokbranschen – men allt är sig likt hos "eviga Bonniers" (Bofönytt 1981, nr 3); P-O Atle, K O Bonnier o O Måberg, Han har en plats i Sveriges litthist (Sv bokhandel 1991, nr 10; även som nekr i SvD 25 april o DN 26 april 1991); K O Bonnier, Till minnet av A R (Bonniernytt 1991, nr 4); L Carlsson, Förkroppsligar förläggarideal (SvD 21 maj 1989); dens, Litteraturens gentleman (SvD 24 april 1991); P Curman, Hangarfartyget i den sv förlagsflottan (Sthlms-tidn 19 nov 1981); M Ekdahl, En betrodd consigliere (Sv bokhandel 1987, nr 32); K Ekman, Så svensk, så sann, som bara ett skurgolv ... (Expressen 15 maj 1991); C-G Holmberg, Upprorets tradition: den unglitterära tidskriften i Sverige (1987); P C Jersild,... gäckar in i det sista (DN 24 april 1991); B Lundin, Han var Å R o inget annat (Jury 1991, nr 2); B Nilsson, En gentleman till minne (Expressen 24 april 1991); N G Nilsson, Vid bokflodens källa (Kvällsposten 20 dec 1964); dens, Förlagsvärldens trygge gentleman (Sydsv dagbl 23 maj 1989); L Svanberg, En korrekt herre med mycket värme (Sv bokhandel 1991, nr 10); G Svensson, Minnen o möten (1987); P Wästberg, Å R har avlidit (DN 24_april 1991); ÅLM: Åkes litterära magasin, : [Å R] 23 maj 1969 (1969).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Åke Runnquist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7042, Svenskt biografiskt lexikon (art av Staffan Sundin), hämtad 2023-01-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7042
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Åke Runnquist, urn:sbl:7042, Svenskt biografiskt lexikon (art av Staffan Sundin), hämtad 2023-01-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se