Sven O G Petersson

Född:1899-10-03 – Ekeby församling (E-län), Östergötlands län
Död:1976-12-02 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län

Geolog, Gruvingenjör


Band 29 (1995-1997), sida 147.

Meriter

Petersson, Sven Olof Gunnar, f 3 okt 1899 i Ekeby, Ög, d 2 dec 1976 i Sthlm, Matt. Föräldrar: lantbrukaren Carl Adolf Theodor P o Frida Maria Carlsson. Studentex vid H a l i Linköping 19, ord elev vid KTH 20, utex från fackavd:s för bergsvetenskap underavd för gruvvetenskap där 26, anställd vid ab Elektrisk malmletn (från 67 Terratest ab) 2628, led av styr där 6072, försäljn:chef vidj D Brusell & Cia, Bahia, Brasilien, 2829, affärsingenjör vid Sv diamantbergborrnings ab, Sthlm, 29, v VD 61, VD 68-70, led av styr där 6370, sekr i Sv teknologfören:s avd för kemi o bergsvetensk 3649, ordf där 5354, led av styr för bl a Craelius East African Drilling Co, Ltd, Nairobi, o Craelius Co, Ltd, London.

G 8 dec 1928 i Rio de Janeiro, Brasilien, m Rut Saga Elisabet Nordström, f 9 febr 1904 i Sundsvall, d 17 april 1979 i Sthlm, Gust Vasa, dtr till sjökaptenen Lars Olof N o Märta Christina Högman.

Biografi

Sven G P var en av de unga sv geologer och gruvtekniker som under mellankrigstiden gjorde pionjärinsatser beträffande malmletning, gruvundersökningsborrningar och vattenborrningar i obanad vildmark och laglös bebyggelse. Han arbetade 1926-28 bl a i Sydafrika och Rhodesia för ab Elektrisk malmletning. Samtidigt som han var anställd i Brasilien var han sv statens ingenjörsstipendiat där, med huvudsaklig uppgift att bedöma och värdera diamanter lämpliga som borrkronor. De komplicerade förhållandena kring handeln med s k svarta diamanter (carbons) har han själv beskrivit: "... uppköparna ... betala vad som helst för att få den dyrbara varan. Alla mer eller mindre lagliga medel användas för att åtkomma den, mutor, ränksmiderier och lögner ... men även betydligt kraftigare medel tillgripas understundom. För en utomstående är det mycket svårt att överhuvudtaget få några upplysningar, och det gäller att... se allting med egna ögon, ty det finns praktiskt taget ytterst få ... som man kan lita på, och som allmän regel gäller, att en diamanthandlares ord huvudsakligen avse att dölja hans tankar" (Tekn tidskr, 12, 1929, s 94).

Under fortsättningen av sitt yrkesliv, från 1929 och fram till pensioneringen 1970, var P knuten till Sv diamantbergborrnings ab, först som affärsingenjör och slutligen som VD. Företaget bedrev prospekteringsarbeten på kontraktbasis i olika delar av världen men hade också en betydande produktion och försäljning av borrutrustning. Det införlivades 1960 med Atias Copco-koncernen. Under de första åren efter övertagandet fortsatte det sin verksamhet som självständigt företag med P som vice VD. Omkring 1967 inleddes dock en omorganisa- tion där olika verksamhetsgrenar överfördes till andra företag, och 1970 fusionera-des Diamantbergborrningsbolaget med Atlas Copco.

P var allmänt erkänd som skicklig systematiker och tillämpare av rationella arbetsmetoder; hans insatser i dessa sammanhang resulterade så småningom i en allt mer utvecklad teknik. Arbetsuppgifterna fick dock efter hand allt större administrativa inslag. Till detta bidrog hans företagsekonomiska tänkande och hans goda sinne för produkternas marknadsföring. P föredrog att aldrig framhäva sina egna prestationer, men då han kan sägas ha varit identisk med sitt företag ger dess utveckling en viss uppfattning om hans betydelse. Årsomsättningen för Diamantbergborrningsbolaget, världens näst största aktör på området, ökade mellan 1936 och 1960 från 3 till 50 miljoner kr.

P var varmt knuten till sin födelsegård Fjättmunna i Ekeby. I ungdomsåren räddade han gårdsarkivet undan skingring, och senare ordnade han detta på ett mönstergillt sätt. P tilldelades 1946 första pris i en riksomfattande tävling om privata gårdsarkiv.

Författare

Oskar BjörnängerSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

P:s arkiv hos hans svärson Gert Månsson, Tumba.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: De "svarta diamanternas" förekomstsätt och utvinning inom staten Bahia, Brasilien (Teknisk tidskrift, årg 59, 1929, [Sthlm, tr] Norrköping, 4:o, avd Bergsvetenskap, s 9195). Djupborrning (De tekniska vetenskaperna, avd Bergsvetenskap, bd 1. Gruwetenskap, Sthlm 1931, 4:o, s 203237; från s 231 tills med Walfr. Petersson: Avvikelser i djupborrhål). En gammal gårds öden genom tiderna vad gamla papper berätta om Fjättmunna, utg... [Ekeby, tr] Mjölby 1948. 48 s. [Anon.] ([Omsl:] Ur Ekeby sockens hävder, Skriftserie utg genom Ekeby hembygds-och fornminnesfören, 2.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Atlas Copco 18731973 (1973); A Nachmanson o K Sundberg, Sv diamantbergborrnings ab 18861936 (1936); A Nordström, SGP in memoriam (SvD 12 dec 1976); dens, SGP (Minnesrunor utg av Sancte Örjens gille, 32, 1977, s 65 i), SvTeknF. Meddehen från P:s svärson Gert Månsson, Tumba.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven O G Petersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7153, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oskar Björnänger), hämtad 2024-04-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7153
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven O G Petersson, urn:sbl:7153, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oskar Björnänger), hämtad 2024-04-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se