MÄRTHA PETRINI, KB

Märtha C Petrini

Född:1866-09-18 – Falu Kristine församling, Dalarnas län
Död:1932-07-02 – Stockholms domkyrkoförsamling, Stockholms län (enl db för Täby,Sthlm)

Operasångare, Sångpedagog


Band 29 (1995-1997), sida 204.

Meriter

1 Petrini, Martha Christina, f 18 aug 1866 i Falun, d 2 juli 1932 i Sthlm (enl db för Täby, Sth). Föräldrar: skomakarmästaren o grosshandlaren Henrik Edvard P o Anna Catharina Lindström. Elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm ht 83–vt 87 (ej examen), studerade sång för bl a S-Y Bax i Paris 87–89 o dramatik för Signe Hebbe i Sthlm, engagerad bl a vid K teatern i Sthlm 95–97 o 06, vid stadsteatern i Leipzig 00–03 o i Düsseldorf 04, sångpedagog, bosatt i Indien 14–19. – Ogift.

Biografi

Märtha P började redan under skoltiden att ta sånglektioner i hemstaden Falun. Hon antogs 17 år gammal som elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm, där hon studerade sång för Julius Günther (bd 17) och scenisk framställning. Sångstudierna fortsatte i Paris hos Saint-Yves Bax, då hon bl a fick tillfälle att studera in delar av titelrollen i Lakmé under kompositören Léo Delibes' ledning. Tillbaka i Sthlm fördjupade P studierna i dramatik hos Signe Hebbe och i musikalisk framställning hos Ivar Hallström (bd 18). Under sin relativt korta karriär återupptog P tidvis sångstudierna i Paris, då främst under Mathilde Marchesis ledning.

P debuterade på K teatern 1890 i rollen som Lakmé. Framträdandet beskrevs som "en av de mest lyckade debuter som på länge ägt rum". De två övriga debuterna var som Rosina i Rossinis Barberaren i Sevilla och Margareta i Gounods Faust. I Sthlm framträdde P senare under upprepade gästspelsperioder i t ex Verdis La Traviata, Massenets Manon, Meyerbeers Hugenotterna och Hallströms Kronjuvelerna.

Den internationella karriären inleddes på Opera Comique i Paris, likaledes som Lakmé. P gästade sedan bl a Milano som Julia i Gounods Romeo och Julia. Under ett längre engagemang i Leipzig framträdde hon i ett flertal repertoarroller i koloraturfacket, bl a som Marie i Donizettis Regementets dotter, Susanna i Mozarts Figaros bröllop och Nattens drottning i Trollflöjten. Konsertturnéer förde P till såväl Petersburg som Moskva och Rom.

P:s karriär som sångerska var avslutad när hon bosatte sig i Indien, där hon under fem år studerade teosofi. De sista åren av sitt liv framlevde P på Höstsol i Täby utanför Sthlm. – P:s röst beskrevs av samtiden som "snarare liten än stor till volymen, men timbren dess mer behaglig, höjden dess mera ovanlig och skolan utmärkt" (SM). Intrycket av en långt driven teknisk skicklighet bekräftas också av de grammofoninspelningar som P gjorde för skivbolaget HMV.

Författare

Alexander HusebyeSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från P i KB o i Frans Johan Huss' saml, MAB.

Källor och litteratur

Källor o litt: D 1 BB (liggare över elever), MAB. Art om P (SM 1890, nr 3); SMoK; Sohlman, 4 (1952).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Märtha C Petrini, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7196, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alexander Husebye), hämtad 2023-02-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7196
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Märtha C Petrini, urn:sbl:7196, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alexander Husebye), hämtad 2023-02-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se