Åke J Ohlmarks

Född:1911-06-03 – Kristianstads Heliga Trefaldighets församling, Kristianstads län
Död:1984-06-06 – Italien (i Brescia)

Författare, Översättare, Nordist, Religionshistoriker


Band 28 (1992-1994), sida 111.

Meriter

Ohlmarks, Åke Joel, f 3 juni 1911 i Kristianstad, d 6 juni 1984 i Crist di Niardo, Brescia, Italien. Föräldrar: grosshandlaren Carl Joel O o Anna Lovisa (Anna-Lisa) Larsson. Studentex vid Malmö h a l 7 juni 29, inskr vid LU 6 sept 29, FK där 30 jan 32, red för Lundagård vt 32–ht 33, sv lektor vid univ i Tübingen ht 33–vt 34, FL vid LU 14 sept 35, sv lektor vid Islands univ ht 35–vt 36, disp vid LU 11 maj 37, FD där 31 maj 37, vik sv lektor vid univ i Greifswald nov 41, ord 1 april 42–mars 45, förest för ab Europafilms manuskr:avd 50–59. Skriftställare, översättare.

G 1) 1 nov 1941(–54) i Malmö, S:t Petri (enl vb för Lomma, Malm), m Elsa Ingår Solveig Andersson, f 30 juli 1917 i Harlösa, Malm, adoptivdtr till disponent Doré Erhard A o Kersti Ungh samt senare g Klofsten; 2) 29 aug 1954(–57) i Sthlm, Osc, samt 3) 14 febr 1959(–67) där, Skarpnäck, m Letty Steenstrup, f 25 sept 1919 i Moss, Norge, dtr till ingenjör Erling S o Ruth Strandnaes, samt tidigare g Engström; 4) 7 aug 1969 m FD Monica Hedwig Suter, f 30 dec 1940 i Kamenz, Sachsen, Tyskland, d 28 febr 1983 i Sthlm, Spånga, dtr till diplomingenjör Adolf S o Inge Thomas.

Biografi

Åke O kan närmast beskrivas som en polyhistor med en nästan skrämmande arbetsförmåga och med en enorm produktion inom de mest skilda vetenskapsområden. Som nyinskriven student i Lund blev han omedelbart känd och uppskattad för stilistisk skicklighet, särskilt i tillfällesdikter för nationsfester, med den specifikt lundensiska form som kallas Q-vers, vilken han särskilt odlade under sin tid som redaktör för studenttidningen Lundagård. O medverkade i studentspex och revyer både som aktör och som flyhänt författare, bl a i Det gamla spelet om En Far och Drottningen av Saba, något som säkerligen återspeglas i hans senare verksamhet i Europafilm, där han bl a författade manuskriptet till Edvard Persson-filmen En natt på Glimmingehus (1954). Han skildrar denna tid i sin bok Drömfabriken (1970).

Sina akademiska studier ägnade O åt nordiska språk och religionshistoria. Han kombinerade dessa med lektorat i svenska vid universiteten i Reykjavik och Tübingen. O disputerade på en religionshistorisk avhandling, Heimdals Horn und Odins Auge, i vilken han med hjälp av den s k kulturhistoriska metoden sökte tolka Heimdal som en solgud. Avhandlingen utsattes för stark kritik, särskilt för brister i den filologiska delen. Den långt utdragna disputationsakten blev ett akademiskt folknöje. Den har, jämte därmed sammanhörande akademiska intriger, med stor sarkasm men inte alltid helt sanningsenligt skildrats av O i memoarboken Doktor i Lund (1980). Han utgav senare en rad religionsvetenskapliga arbeten, bl a ett viktigt sådant om schamanism. Han hyste även vetenskapliga intressen för hällristningar.


Den nedslående utgången av disputationen och därav följande besvikelse när det gällde en fortsatt akademisk karriär drev in O i ett rastlöst författarskap på det populärvetenskapliga området. Hans publicerade arbeten är också av så skiftande karaktär  från Buddha talade till Nostradamus spådomar och ett Korsordslexikon  att några bestämda linjer i hans författarskap knappast kan uppdragas. Bland hans egna verk märks Svenskarnas tro genom årtusendena (12, 194750), Konungen är död. En tusenårskrönika om svenska monarkers slut (1983) och reseskildringar, bl a Resa till Israel (1964), med ofta subjektiva och polemiska inslag.

Översättningar spelar en framträdande roll i O:s produktion. De rör sig från Shakespeare och Divina Commedia till Koranen. Med den amplitud som hans översättningsverksamhet hade är det självfallet att han inte alltid översatte från originalspråken, för vilket han ofta fick uppbära kritik. O:s översättningar av de isländska klassikerna, framför allt Eddan, är däremot genuina och utmärker sig för ett friskt, originellt, ofta arkaiskt sv språk. Ibland slog Lundatidens spexhumör ut i full blom i hans böcker och översättningar. Det gäller exempelvis "Goternas bibel" (1962).

O introducerade genom en rad översättningar den engelske språkforskaren och författaren J R R Tolkien för sv publik. Han var härvidlag utan tvivel influerad  och imponerad  av de keltiska och fornnordiska inslagen i dennes litterära produktion, som delvis sammanföll med hans egna vetenskapliga intressen. O åstadkom därmed något som kan betecknas som en sv Tolkien-feber. I boken Tolkien och den svarta magien (1982) är han emellertid kritiskt inställd till vissa aspekter av denna. O var en frodig, lundensisk typ med stor stilistisk talang och fantasirika uppslag. Hans sinne för akribi var inte lika väl utvecklat, och hans talrika arbeten måste oftast läsas med både försiktighet och kritik när det gäller sakuppgifter. O hade lätt att skaffa sig både vänner och fiender och skapa uppståndelse kring sin person. Hans kvicka slagfärdighet gjorde honom till en formidabel motståndare, vilket klart framgår av hans självbiografiska arbeten.

Författare

Gunnar JarringSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Enstaka brev från O i KB o LUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: "Högtidstal hållet ... vid studentfesten i Malmö å Kungsparken den 11 juni 1929. [Rubr.] Malmö [1929]. (4) s. [På vers.] – Gudsföreställningen i olika religioner (Svenska laudaturuppsatser i studentexamen under åren 1902–1932 utg av Svante B. T. Danielsson, Lund 1932, s 353–358; anon). – Isländska hov och gudahus (Bidrag till nordisk filologi tillägnade Emil Olson den 9 juni 1936, Lund ... 1936, 4:o, s 339355).  Totenerweckungen in Eddaliedern (ANF, bd52 (F3:8), 1936, Lund, s 264-297). – Heimdals Horn und Odins Auge. Studien zur nordischen und vergleichenden Religionsgeschichte. Buch 1 (12)*. Heimdallr und das Horn. Akad Abhandl ... Lund 1937. 4:o. VII, 399 s.  Quelques aspects de l'identification de constellations sur les rochers sculptés par rapport å 1'histoire des religions. Lund 1937. 4:o. 6 s. (Meddelande från Lunds astronomiska observatorium, Ser II, nr. 85 = Historical notes and papers nr. 9.)  Studien zum Problem des Schamanismus. Lund ... 1939. XVI, 395 s, 3 kartbl.  Stellt die mythische Bifrost den Regenbogen oder die Milchstrasse dar? Eine textkritisch-religionshisto-rische Untersuchung zur mythographischen Ar-beitsmethode Snorri Sturlusons. Lund 1941. 4:o. 40 s. (Meddelanden från Lunds astron observ, 1:110 = Hist notes ... 17.)  Studien zur altgermanischen Religionsgeschichte. Altgermanische Kultstätten, Geschichte der Voluspå, Ullr und das Königtum, Die Ehre in den Isländersagas. Leipzig 1943. (6), 275 s.  Alt-Upsala und Arkona (VSLÅ, 1943, Lund 1944, s 77120; även sep, 44 s).  Thomas Thorild als Vorläufer der neu-zeitlichen Religionswissenschaft. [Greifswald] 1944. 4:o. 76 s. fTills med L Åkerberg; Veröffent-Uchungen des Religionswissenschaftlichen Instituts der Ernst Moritz Arndt-Universität Greifswald, Nr. 1.)  Alt-Uppsala und Urnes. Untersuchung zur Entstehung der Dreischiffstabkirche und des ältesten germanisch-heidnischen Kult-hauses. Lund 1945. 4:o. 30 s. (Meddelande från Lunds astron observ, II: 115 = Hist notes ... 20.)  "Toalettredskapen" och solreligionen under yngre bronsåldern (Fornvännen, årg 40, 1945, Sthlm, s 337358).  Gravskeppet. Studier i förhist nord religionshist. Sthlm 1946. 236 s, 2 kartbl.  En blamage för svensk religionshistorisk vetenskap (OoB, årg 55, 1946, Sthlm, 4:o, s 157 f; svar på G Widengrens art 1945).  Till frågan om det babyloniska sjutalets ursprung och därmed sammanhängande religionshistoriska problem (VSLÅ, 1945, tr 1946, s 107-136; även sep, 32 s).  Svenskarnas tro genom årtusendena. D 12*. Sthlm 194750. 1. Hedendomen. 459 s. 8 pl-bl. 2. Missionstid och katolsk tid. 611 s, 6 pl-bl.  Antiken och den äldre medeltiden. Sthlm 1947. IX, 613 s, 10 pl-bl, 8 kartbl. (L Beckman o A O, Vår väg genom världen: de geogr upptäckternas hist... under vetensk medarbetar-skap av C Skottsberg o O Wieselgren, dl.)  Europeiska färder och forskningar fram till "upptäckternas tidevarv" / Det väldiga Asien och vägarna dit (ibid, 2, Sthlm 1948, s 1488).  Kristna skådare och skalder i vårt land. Från Petrus de Dacia o Birgitta till Hjalmar Gullberg o Johannes Collin (Samtid och framtid, årg 5, 1948, [Sthlm,] 4:o, s 9498). – Brott och straff hos primitiva folk / ... hos äldre Orientens kulturfolk / Brott och världslig straffrätt i det kristna Västerlandet från kejsar Justinianus till Ludvig XIV (Kampen mot brottet, d 1. En kulturhistorisk studie i brott och straff, huvudred: L Beckman, Malmö 1950, 4:o, s 9-45, 46-72, 119-183; övers i dansk utg: Kampen mod forbrydelsen bd 1, red: L Beckman, Herluf Petersen, Khvn 1951, 4:o, s 11–55, 56–89, 153–235). – Svenska krönikan. Vår kulturhist. Grundtext. Planering o granskn N E Baehrendtz. Sthlm 1951. 608 s. (När-var-hur-serien.) Populäruppl 1956. [Ny uppl] 1957. [Ny revid uppl] [Sthlm] 1981. 662 s, (8) pl-bl. – Minnen från 20-talet i Malmö läroverk (Samlingsverket Sveriges studenter, huvudred: B Söderberg, d 2. Högre allmänna läroverket för gossar i Malmö 1900-1940, Sthlm 1951, 4:o, s 96–104). – Studentlivet i Lund. Hur malmö- o lundastudenterna hade o ha det vid Alma Mäter (ibid, s 121137). – Boken om Gamla stan. En jubileumsskrift ... under medv av O Wieselgren, V Siöcrona. Sthlm 1953. 4:o. 648 s, 5 pl-bl, 1 karta. – Handelns historia i Sverige. En bokfilm. Gbg 1954. 4:o. 835 s. [Föret.] - Det första frimärket. Om filatelistiska rariteter (Hörde Ni, 1955, Sthlm, s 1069-74). – Snorre Sturluson. Versakrobaten (ibid, 1956, s 473–477). – Sveriges hundra konungar från Ynglingaätten till Gustav VI Adolf. En bokfilm under red av C Bernadotte o O Wieselgren, sammanställd. Sthlm 1956. 4:o. 591 s, 16 pl-bl. – Frimärkena berättar. Europas hist i frimärksbilder; Huvudred ... Under medv av E Lundström, S Åkerstedt. Sthlm 1957. 4:o. 416 s, 4 pl-bl. [Svarat för den hist framställn.]  Blygsam minnesbukett Vallgårdsvioler från 1932 (Malmö nations skriftserie, 11, Malmö 1957, s 812). – Äreminne över de 18 onödiga (Kulturkontakt, årg 5, 1958, Sthlm, nr 14, s 2630; om SA). – Ödesdygnet. Sthlm (även Hfors) 1960. 223 s. [Roman.] 2. uppl så. – Den lidande Herrens tjänare. Sex höstböcker om Israels elände (OoB, 69, 1960, s 473-481). – Oraklet i Delfi (Vecko-journalen, [årg 51, 1960,] Sthlm, 4:o, Julnr, s 27–32).  Den allra trognaste konungen. Sthlm (även Hfors) 1961. 247 s. [Roman.] – Algeriet. Landet i brännpunkten. Sthlm 1962. 159 s. – Resa till Greklands gudar. Sthlm 1962. 207 s, 8 pl-bl.  Asar, vaner och vidunder. Den fornnordiska gudavärlden - saga, tro o myt. Sthlm 1963. 304 s. – Hällristningarnas gudar. En sammanställning o ett förklaringsförsök. Sthlm 1963. 143 s. – Nya himlar jag skådar. Versparafras på Uppenbarelseboken. Sthlm 1963. 96 s. – Resa till Egyptens gudar. Sthlm 1963. 248 s, 16 pl-bl. - Skånes äldsta hävder. Malmö 1963. 226 s. – Spökhistorier från alla länder och tider, sammanställda o med inl. Sthlm 1963. 263 s. – Resa till Israel - landet som skapade Bibeln. Sthlm [1964]. 315 s. - William Shakespeare, [omsl:] En introduktion. Sthlm (även Hfors) 1964. 206 s. – Sveogöternas rike. Det kulturhist Sverige i bygd för bygd. Bd 1–4. Sthlm 196468. 4:o. 1. Sydsverige. 1964. 599 s, 5 pl-bl. 2. Mellansverige. 1965. 546 s, 3 pl-bl. 3. Svealand. 1967. 630 s, (3) pl-bl. 4. Nordsverige. 1968. 670 s, (3) pl-bl. – Vem var Lucullus? (Gastronomisk kalender, årg 5, 1965, Sthlm 1964, s 13-20). – Asiatiska visdomsord och sentenser, sammanställda. [Sthlm] 1965. 77 s. – I paradiset. Levnadsminnen 1. [Gbg] 1965. 286 s, 2 pl-bl. -Resor i Danmark eller Leendets broderland [omsl: ... Danmark, leendets land]. Sthlm 1965. 218 s. – Förord (E Dahlberg, Svecia antiqua & bodierna. Bearb o kompletterad uppl försedd med kommentarer huvudsakl hämtade ur äldre källor, Sthlm 1965, 4:o, s 7–14, övers: Introduction, s 480–487). – Charn crflja, Landhausleber och andra nordschweiziska specialiteter i mat och dryck (Gastronomisk kalender, 6, 1966, tr 1965, s 32–45). – Hällristningar. Foto P Hasselrot. Sthlm 1966. 4:o. 260 s. – Grottmålningar. Jaktmagisk bildkonst från Europas istid. Bild o text. Gbg 1967. Tv-8:o. 222 s. – Mina hundar och andras jyckar. [Gbg] 1967. 60 s. – Vikingahumor. Berättelser, saml. Malmö [1968]. Tv-8:o. 103 s. – Valcamonica culinarica (Gastronomisk kalender, 9, [1969,] tr 1968, s 115-126). - Afrikansk visdom. Afrikanska visdomsord, sammanställda. [Sthlm] 1969. 59 s. – Nobelpristagarna. En bokfilm. Red: G B Forsell. Sthlm 1969. 4:o. 759 s. 2. bearb o utök uppl (Jubileumsuppl) 1970. 766 s. 2. [!] uppl (Bibliofiluppl) [1971]. 775 s. 2.[=3.] bearb o utök uppl 1971. 783 s (anon Komplement till ... [omsl], 1974, 15 s). – Skånsk-svensk ordlista exemplifierad med skånska all-dagsfraser. Sammanställd. [Sthlm] 1969. 72 s. 2. uppl 1973. 3. uppl Sthlm 1974. [Utvidg utg:] Skånsk-svensk ordbok. Malmö 1978. 152 s. [Enl uppg av O även en ny uppl.] Skånsk svenskt dialekt lexikon. Sthlm 1981. 288 s. 1987. S 9-288. Skånsk svensk ordbok. 1990. – Drömfabriken. Äventyr i filmens värld. [Gbg] 1970. 127 s. – Gudatro i nordisk forntid. [Sthlm] 1970. 102 s. – Nostradamus. Spådomar • Stjärntyderi • Orakel. Sthlm 1970. 191 s. – Rytm klang bild rim. Sv vers o versteknik från runmästarna till Karlfeldt. Sthlm 1970. 230 s. – Sista sucken. Vad stora o små människor sagt eller trötts säga vid sin död. En saml. [Sthlm 1970.] 103 s. – Övernaturligt. Sthlm 1970. 249 s. [Fritt bearb berättelser.] -Die camunischen und die sudskandinavischen Felsbilder in ihrem zeitgeschichtlichen Zusam-menhang (Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich, Wegleitungen, 278. Felsritzungen im Val Camonica, Italien. Ausstellung ... 26. Sept – 1 Nov 1970, Ziirich 1970, s 7-10). – Vikingakalas i islänningasagans skildringar (Gastronomisk kalender, 11, 1971, tr 1970, s 43-60). – En bok om THX. Patienter o läkare berättar. [Gbg] 1971. 100 s. – Gengångare. Sthlm 1971. 243 s. -Svearna i saga och hävd. Sthlm 1971. 174 s. – Vikingarnas gudar. Sthlm 1971. 32 s. (De roliga böckerna 43.) – Alla Sveriges kungar. Sthlm 1972. 150 s. 2. tr 1973. 2. uppl 1973. 152 s. 2.-3. tr 1976, 1979. - Sagan om Tolkien. Sthlm 1972. 245 s. 2. uppl så. – THX och makthavarna. [Mjölby 1972.] 302 s. - Våra kungar från äldsta tid till våra dagar. Sthlm 1972. 4:o. 674 s, (16) pl-bl. [Ny uppl] 1975. 688 s, (16) pl-bl (anon Komplement till ... [omsl], [1976-79,] XXIV s). – [Författarporträtt:] Ake Ohlmarks (Svensk bokhandel, årg 21, 1972, Sthlm, 4:o, s 243 f). – Alla Sveriges drottningar. Sthlm 1973. 150 s. 2. uppl 1976. 152 s. – Korsordslexikon. [40.000 ord.] Sthlm 1973. 398 s. 2. uppl 1975. [Nya utg:] Korsord ordbok. 15.000 ord. 1977. 226 s. 2. uppl 1977. 5. [!] omarb o utök uppl. [Omsl: 20.000 ord.] 1980. 279 s. [Sthlm] 1983. [Ny uppl] 1984. [Ny tr] 1985. Nya korsordsboken. [Omsl: Över 30.000 ord.] Tillägg o red G Gällmo. 1987. 283 s. [Ny tr] 1988. Korsordslexikon. Sthlm 1990. [Norsk version byggd på utg 1980:] Teknologisk forlags kryssordordbok, 2. oppl Oslo 1982, 413 s (tills med Hilde Bjornsen & R Egeberg). – Sagan om Nibelungarna, efter fornnordiska o medelhögtyska källor berättad. Sthlm 1973. 234 s. – Slottsspöken. Sthlm 1973. Tv-8:o. 279 s. – Andar och dödmansgastar. Sthlm 1974. Tv-8:o. 201 s. – Svenskarnas religion. Från istiden till våra dagar. Sthlm 1974. 201 s. (Tills med Berndt Gustafsson.) – På jakt efter Kung Kiar (Byahornet -Skåneland [omsl], [årg 33,] 1974, [Malmö,] 4:o, Helgnr, s 24–29). – Fornnordisk ordbok. [Sthlm] 1975. 202 s. [Ny utg:] Fornnordiskt lexikon, sammanställt. Sthim 1983. 414 s. – Konungariket Skånes undergång. Hövdingasaga från Nordens vikingatid. Sthlm 1975. 221 s. – Om Aksel Lindströms Leende kärleksguden (Svensk politik, organ för Centerpartiet, 1975, Sthlm, fol, nr 4, s 24; recension). – Rexed och THX. [Omsl: En vitbok för åren 1972-1976.] [Aneby] 1976. 188 s. – Striden om strutkronan, en hövdingasaga från Nordens tiohundratal. Sthlm 1976. 209 s. – Tolkien-lexikon med allt från Alvhem till Örtplyte. Sthlm 1976. 279 s. – Av skånekungars blod. Skånsk medeltidskrönika 1075–1157. Sthlm 1977. 207 s. – Absalon, Skånes djävul. Skånsk medeltidskrönika 1156–1201. Sthlm 1978. 210 s. – Ord som säger detsamma. [Sthlm] 1978. 133 s. – Tolkiens arv. Sthlm 1978. 204 s. – 100 svenska myntgrupper, på hundra uppslag o med ca 700 åt- o frånsidesbilder av mynt o skådemynt under tusen år sammanställda o kommenterade. [Sthlm] 1978. 207 s. – 100 svenska runinskrifter, tolkade, kommenterade o delvis rekonstr. [Sthlm] 1978. 237 s. – Alla Irans härskare. Sthlm 1979. 257 s. - Alla Kinas härskare. Sthlm 1979. 239 s. – Alla Sveriges prinsessor. Sthlm 1979. 147 s. – Konsten att spå: mantik. Spå i kort, i hand, i kaffesump o bly. Cardomantik. Cheiromantik. Crateromantik. Sthlm 1979. 173 s. [Nytr] 1984. 172s. [Ny utg] 1982. 173 s. – Skånska riddersmän. Hövdingasaga från Skåne o Danmark 1202-1332. Sthlm 1979. 217 s. -Stjärnornas horoskop. En handbok i modern astrologi. Sthlm 1979. 190 s. [Ny utg] 1982. 3. tr Malmö 1984. [Ny tr] Sthlm 1984. 188 s. - Den stora drömboken, sammanställd o med utförlig hist, psykol o bibliogr inl. Sthlm 1979. 262 s. [Ny utg] 1982. 3. tr 1984. [Ny tr] 1984. 260 s. – Vårt nordiska arv. Från 10.000 f. Kr. till medeltidens början. Sthlm 1979. 4:o. 262 s. – Alla Rysslands härskare. Sthlm 1980. 220 s. - Alla Sveriges prinsar. Sthlm 1980. 145 s. – Doktor i Lund. En bok om akademiska intriger. Sthlm 1980. 199 s. – Dubbelörnen. Sthlm 1980. 224 s. – Efter mej syndafloden. Greifswald – Berlin – Hamburg 19411945. [Omsl: Memoarer.] Köping 1980. 201 s. – Rim-ordbok. [Omsl:] Dialektrim, spexrim, Q-rim, skalderim, limrickrim. Sthlm 1980. 159 s. – Sjöstrands lilla musiklexikon. Sthlm 1980. 221 s. – Stamträd över Europas furstehus. [Sthlm] 1980. 331 s. – På jakt efter Kung Ale (Byahornet - Skåneland, 39, 1980, nr 1, s 9–13). – Asasagan. Sthlm 1981. 209 s. – Skåne åter kungarike. Roman från Nordens medeltid 1330–1363. Sthlm 1981. 211 s. - Stjärnornas budskap. De allra nyaste rönen o förutsägelserna inom astrologien. Jesus o sekelrytmiken - Nostradamus ... – Lyckotal ... Sthlm 1981. 202 s. [Ny förk utg] 1983. 153 s. [Ny uppl] 1984. 154 s. – Vikingatågen och runstenarna. Sthlm 1981. 236 s.  Tolkien och den svarta magin. Sthlm 1982. 142 s. – Gustaf V. Med folket för fosterlandet. [Höganäs] 1983. 332 s, (8) pl-bl. - Konungen är död. En tusenårskrönika om sv monarkers slut. [Malmö] 1983. 130 s.  Korsordsnyckel: Ämnesdel. [Sthlm] 1983. 249 s. 2. tr 1984. [Ny utg:] [Prismas kors ords lexikon,] 2. Ämnesdel. [Sthlm] 1985. 249 s. [1 av G Fröström.] - Spelkort och kortspel. En ny syn på saken. Sthlm 1983. 210 s.  Stora frågesportboken. Rolig läsning för blivande allvetare. Sthlm 1983. 220 s. – Boken om Sten Broman. Malmö 1984. 215 s, (4) pl-bl. -Tidernas vansinnigheter. Rekordbok i hist kuriositeter. Sthlm 1984. 247 s. – Linnés hälsoörter. En sammanställn i text o bild. Sthlm 1985. 206 s. – Nordiska guda- och hjältesagor. Saml o berättade. Sthlm 1986. 250 s. – Bidrag i: Lokal-Ugglan, organ för föreningarna vid Malmö högre allm. läroverk, årg 1–4, 1927–30, Malmö, 4:o; Lundagård, 1931–37 (se nedan; artiklar, recensioner, även sign, o vers, även anon o under bl a pseud Jorulf o A. Jöhrl), Die Tat, schweizerische unabhängige Tageszeitung, Zurich, fol, i sht Wochenendausgabe med Die literarische Tat, 1966–68 (artikelserien Das Felsbild, 1–100, avslutad 25/5 1968 med karta); vidare i bl a: Aftonbladet intill 1955 o 1957-61 (minst 100 artiklar o 25 recensioner), Skånska dagbladet, Malmö, 1954, 195860, Bohusläningen, Uddevalla, 1954, 1960, Ljusnan, Bollnäs, 1954, 1960–61, Katrineholms-kuriren 1954, Upsala 1954, Skaraborgaren, Falköping, 1955, Norrlands-posten, Gävle, 1955, Gotlänningen, Visby, 1955, Västerbottens-kuriren, Umeå, 1955, 1957–63, Borås tidning 1955, 1959–60, Västerviks-tidningen 1955, 1959, Helsingborgs dagblad 1958–64 (41 art), Barometern, Kalmar, 1958–64 (59 art), Nerikes allehanda, Örebro, 1958-59, 1961-63, Nya Wermlands-tidningen, Karlstad, 1958–60, 1962–64, Öresunds-posten, Hälsingborg, 1958-61, Norrköpings tidningar (NT-ÖD) 1958–63, Östgöta-correspondenten, Linköping, 1958–61, 1963–64, Östersunds-posten, 1958–61, 1963, Gefle dagblad 1958-60, 1963, Vestmanlands läns tidning, Västerås, 1958, Lunds dagblad 1958–59, Örnsköldsviks allehanda 1958–61, Blekinge läns tidning, Karlskrona, 1958-60, 1962, Göteborgs-tidningen 1959–60, 1962–63, Gotlands allehanda, Visby, 1959, Sundsvalls tidning 1959, Falu-kuriren 1959–61, Eskilstuna-kuriren 1959, Östergötlands folkblad, Norrköping, 1959, Östgöten, Linköping, 1959, Sydöstra Sveriges dagblad, Karlskrona, 1960, Vetlanda-posten 1961, Smålands allehanda 1961, Borlänge tidning 1962–63, Västerbottens folkblad, Umeå, 1963, SDS 1968, 1971–72, tillsammans ett par hundra olika bidrag.


Utgivit: Gustaf V, Brev – Tal – Skrivelser ... med stilanalys. Sthlm 1982. 165 s.

Redigerat: Lundagård. Årg 13–14:9, 1932–33. Lund. 4:o. (I red från årg 12 o redaktionsutskottet från 12:7.)

Översatt: Eddans gudasånger, tolkade samt försedda med inl o kommentarer. Sthlm 1948. 318 s. – Eddans hjältesånger, tolkade ... kommentar. [Sthlm] 1954. 284 s. - Den glömda Eddan (Eddica minora), tolkad samt ... Sthlm 1955. 264 s. – Den okända Eddan (Eddica apocryphica). Den efterklassiska o rekonstr klassiska eddadiktning-en, tolkad ... Sthlm 1956. 416 s. – [F] Villon: Ballad ... (Credo, katolsk tidskr, årg 37, 1956, [Sthlm,] s 64 f); Stora testamentet (ibid, 39, 1958, s 210T212; dikt). – Islands hedna skaldediktning. Århundradet 878–980. Tolkad samt försedd med litteraturhist inl o strofupplösande detaljkommentarer. Sthlm 1957. 543, (8) s. – Tors skalder och Vite-Krists. Trosskiftestidens isländska furstelovskalder 980–1013. Tolkade samt försedda med ... Sthlm 1958. 537 s. - [Ivar Ingimundarson,] Ivar skalds martyrkväde om tronkrävaren Sigurd slemmedjäknes död, tolkat, inl o kommenterat. [Sthlm] 1958. (44) s. - E Zehren: Stjärnornas testamente. Stjärnornas inflytande på människans relig o kult utveckl. Sthlm 1959. 431 s, 12 pl-bl.  – J. R. R. Tolkien: Sagan om ringen. [Sthlm] 1959. 4:o. 482 s. 2. uppl 1962. Pocketutg Sthlm 1967. 8:o. 2.-4. d:o 1968, 1969, 1970. 5.-9. d:o 1971. 10. d:o 1972. 2.-3. tr 1972. 11. d:o 1972. 2.-9. tr 1972, 1973, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978. 12. d:o 1980. 13. d:o 1983. 2.-4. tr 1983, 1985, 1986. 2. inbundna uppl 1978. 2.-3. tr 1978, 1979. 3.[=4.] tr 1980. 5.-8. tr 1982, 1983, 1985, 1985. Ny uppl [omsl: Jubileumsuppl] 1989. (8) s, s 15-482. [Som serie, tecknad efter film, med texter o namn enl O:] D 1–3. [Omsl.] [Sthlm 1979-80.] 4:o. [Omsl.] 1. [1979.] S 5-48. 2-3. 1980. 46, 46 s. [Ny uppl 1988-89.] 1-2. 1988. 3. 1989. Sagan om de två tornen. [Sthlm] 1960. 4:o. 406 s. Poc-ketutg Sthlm 1967. 8:o. 2.-5. d:o 1969, 1970, 1971, 1971. 6. d:o 1971. 2.-4. tr 1972. 7. d:o 1972. 2.-6. tr 1972, 1973, 1974, 1975, 1978. 8. d:o 1980. 9. d:o 1983. 2.-4. tr 1983, 1985, 1986. 2. inb uppl 1978. 2.-3. tr 1978, 1979. 3.[=4.] tr 1980. 5.-8. tr 1982, 1983, 1985, 1985. Ny uppl [omsl: Jubileumsuppl] 1989. (12) s, s 17 — 406. Sagan om konungens återkomst. [Sthlm] 1961. 4:o. 377 s. Pocketutg Sthlm 1967. 8:o. 2.-5. d:o 1969, 1970, 1971, 1971. 6. d:o 1971. 362 s. 2.-3. tr 1972. 7. d:o 1972. 2.-6. tr 1972, 1973, 1974, 1975, 1978. 8. d:o 1980. 9. d:o 1983. 2.-4. tr 1983, 1985, 1986. 2. inb uppl 1978. 2.-3. tr 1978, 1979. 3.[=4.] tr 1979[=1980]. 5.-8. tr 1982, 1983, 1985, 1985. Ny uppl [omsl: Jubileumsuppl] 1989. (10) s, s 15-361. Gillis bonde från Ham ... 1961. 85 s. Pocketutg 1970. 2. d:o 1971. 2.-3. tr 1972, 1975. 2. inb uppl 1980. 101 s. 3. uppl 1985. Ringens värld. Dokument rörande sagorna om Härskarringen. 1971. 160 s. 2. uppl 1972. 2.-3. tr 1973, 1976. Träd och blad. [Om sagor. Blad av Niggle.] 1972. 117 s. 2. tr 1973. Tom Bombadills äventyr och andra verser ur Västmarks Röda bok. 1972. 62 s. 2. tr 1973. Om Beowulfsagan. Tre essäer. 1975. 157 s. [Med Förord s 7-11.] Breven från Jultomten. Red av B Tolkien. 1976. 4:o. (48) s. Ringens värld. En samlingsvol omfattande: Tilläggen o dokumenten till Härskarringen, Tom Bombadills äventyr, Träd och blad, Beorhtnoths hemkomst. 1980. 309 s. Ny uppl [omsl: Jubileumsuppl] 1989. Trilogin om härskarringen. Sagan om ringen, Sagan om de två tornen, Sagan om konungens återkomst. 1981. 1221, (16) s. [Ny, illustr uppl] 1992. 1221, (16) s, 50 pl. – Fornnordisk lyrik. I urval o tolkn. D 1–2. Sthlm 1960. (FIB:s lyrikklubbs bibliotek nr 012–013.) 1. Eddadiktning. 155 s. 2. Skaldediktning. 177 s. – Konsten att spå i kort. Sepharials klassiska handbok ... med tillägg för sv läsekrets. Sthlm 1960. 221 s. – Nostradamus profetior. Quatrainer i urval om världens öden 1555–2797. Efter den traditionella "Nostradamusforsk-ningen" tolkade samt med inl o kommentarer. Sthlm (även Hfors) 1960. 240 s. [Nya utg:] [Gbg] 1981, 1991. S 9-240. [Sthlm] 1991.  T D Norbu: Tibet, mitt förlorade land. Återberättad av H Harrcr. Sthlm 1960. 255 s, 12 pl-bl. [Från tyskan.] Nya tr s å.  A T White, En gyllene bok om myter och legender, återberättade från de stora klassikerna. Sthlm 1960. 4:o. 164 s.  Koranen. I ... sammandr med hist inl. [Sthlm (även Hfors)] 1961. 345 s. (Forumbiblioteket 122 resp Berättare och förkunnare.) [Ny uppl] 1963. [Ny utg] 1968. [Ny uppl] 1971. 5. tr[!] 1976. [Ny utg] 1983.  Snorres konungasagor ... Sv tolkn på prosa o vers från fornisländskan med hist inl o skaldekommentar. [13.] [Sthlm (även Hfors)] 1961. (Ibid 123125 resp d:o.) 1. Hednakungarna (från äldsta tider till 1015). 278 s. 2. Olav den heliges saga (1015-1030). 282 s. 3. Norska medeltidskungar (1030-1177). 309 s. – Konsten att spå i hand. Psycho's klassiska handbok ... med inl. Sthlm 1961. 216 s. – G Dumézil, De nordiska gudarna. En undersökn av den skandinaviska religionen ... Textcitaten efter Eddans gudasånger, Eddans hjältesånger, Islands hedna skaldediktning o Snorres konungasagor, tolkade. Sthlm 1962. (En Aldusbok A 50.) – Fornsvensk lyrik. Ett urval. Sthlm 1962. 201 s. (FIB:s lyrikklubbs bibi, 017.) – Goternas bibel. Silverbibelns, Carolinus o Ambrosianernas västgotiska bibeltexter med förklaringar o kalender tolkade. Sthlm 1962. 275 s. – Guds himmelrikes fröjd. Ny o gammal religiös lyrik på främmande språk i tolkn. Sthlm 1962. 46 s. — Havamal. Det fornnordiska vis-domskvädet i sv tolkn o med kommentarer. Sthlm 1962. 92 s. 2. uppl [1964]. - Vikingahistorier. Trettio fornnord berättare. Urval ... Sthlm 1962. 336 s. – De isländska sagorna ... I tolkning, med skaldevers och kommentar. Bd 1–5. Sthlm 1962–64. 1. Landssagor. Upptäcktssagor. Sydvästlandssagor. 1962. 522 s, 6 kartbl. [Biblio-filuppl] 1975. 522 s. 2. Västlandssagor. 1963. 524 s, 5 kartbl. 3. Nordvästislands sagor. 1963. 551 s, 3 kartbl. 4. Sagorna från mellersta och östra Nordisland. 1964. 559 s, 2 kartbl. 5. Sagorna från Öst- och Sydisland. 1964. 560 s, 4 kartbl. 1 -2, 5: [Ny uppl] 1975, 3-4: [Ny uppl 1975]. [Utan kartbl.] – W Shakespeare: Komedier. I sv tolkning. Vetensk granskn av G Boklund. Sthlm 1962. 975 s. Historiska skådespel... 1964. 829 s. Tragedier ... 1969. 1103 s. - Buddha talade och sade. Kärnpartier ur hinayana- o mahayanabuddhis-mens heliga skrifter efter äldre tolkn av G. F. Allcn ... Till nutidssv med inl. [Sthlm] 1963. 276 s. (Forumbibi 130.) [Ny utg] 1968. [Ny uppl] 1971. [Ny utg] 1983. – Echnatons hymner till solen. Liturgi o böner av farao Amenhotep IV o hans trogna från 1300-talet före Kristus, tolkade o kommenterade. [Sthlm] 1963. 99 s. – P Bauer: Den kära vidskepelsen. Den moderna övertrons makter o trons makt. Sthlm 1964. 220 s. – Chuang tzu: Äkthetens urkund. Till sv vers o med inl. Sthlm 1964. 83 s. [Efter andras övers, även sv.] (FIB:s lyrikklubbs bibi, 94.) – Eddan, Snorre Sturlusons bok om det forntida Nordens gudar, sagor, hjältar o urgamla diktkonst i fullständig sv övers. [Gbg] 1964. 214 s. – Halldor Laxness, A Nawrath, Sigurdur Thorarinsson: Island. Intryck från ett heroiskt landskap. Malmö & Hfors [1964]. 4:o. 130 s. 2. uppl 1970. – KSimon: New York. Malmö & Hfors [1964]. 4:o. 158 s. - T. H. White: Svärdet i stenen ... kommentarer. Sthlm 1964. 245 s. - [J B Wilson, pseud] Anthony Burgess: Intet är som solen. En berättelse om Shakespeares kärleksliv. Sthlm 1964. 217 s. – Världen i Camera. Malmö & Hfors [1964], 4:o. 255 s. (Tills med F W. Sterner.) – Eddasångerna. Fornnordens klassiska guda- o hjältekväden. [Gbg] 1965. 218 s. – Skånska sagor. Skånska kungasagor o a sagor hämtade ur skilda källor o övers. Sthlm 1965. 4:o. 190 s. - R Strahl: Skägge Blund på Fyrtornsön ... på sv rim. Sthlm 1965. 4:o. (44) s. – Dante Alighieri: Den gudomliga komedin ... kommentar av G Oreglia. Helvetet ... [Sthlm] 1966. 239 s. (Forumbiblioteket 148.) [Samma tr även som pocketutg 1972.] ... Skärselden ... rSthlm] 1968. 225 s. JForumbibl; d:o 1972.]... Paradiset... [Sthlm] 1969. 269 s. [Ibid; d:o 1972.] – Psalmer över gränserna. Brödrakyr-kors hymner o lovsånger tolkade till sv ... förord av G Dahmén. [Sthlm] 1970. 135 s. - J Fowles: Den franske löjtnantens kvinna ... Dikterna i sv tolkn. Sthlm 1971. [Nya utg:] 1979. (Delfinserien, 632.) 1983. (MånPocket.) - R Huntford: Det blinda Sverige. Sthlm [1972]. 302 s. - P H. Kocher: Tolkiens sagovärld. En vägledn i J. R. R. Tolkiens författarskap. Sthlm 1973. 253 s. Ny uppl 1989. – M Rusinek: Copernicus. Världsalltets upptäckare. Till 500-årsminnet av hans födelse. 1473 - 19/2 - 1973. ... genomsedd. Sthlm 1973. 4:o. 245 s, (4) pl-bl. [Med företal.] - H. Tli. Musper: Albrecht Durer. Sthlm & Köln 1974. 4:o. [Den biogr inledn, från tyskan.] – M Schapiro: Van Gogh. Sthlm [& Köln, 1974]. 4:o.  – Salvador Dali, Bilder till bibeln, utg ... av A l.äpple [förf] ... kommentarer. Sv bibliofiluppl Sthlm 1975. 4:o. 186 s, (40) pl-bl. – A Cruse: Myternas bok. Gudasagor från hela världen. Malmö 1975. 271 s. - S Dali: Dinéerna med Gala ... kokbok. Bibliofiluppl Sthlm 1975. 4:o. 324 s. 1979. – R Helms: Tolkien, sagoberättaren. Sthlm 1975. 160 s. – M Kosovå: Afrikanska sagor ... från tyskan. [Sthlm] 1975. 4:o. 182 s. - Den blå sagoboken. [Omsl: Sagor från hela världen.] I urval o bearb av A Lang. Sthlm 1975. 433 s. [Med cftcrskrift.] Den röda sagoboken ... 1977. 399 s. [Med Efterskrift.] Den gröna sagoboken ... 1978. 423 s. Den gula Sagoboken ... 1978. 395 s. Den grå sagoboken ... 1979. 343 s. Den rosa sagoboken ... 1979. 341 s. Den rubinröda sagoboken ... 1980. 321 s. Den violetta sagoboken ... 1980. 349 s. Den brandgula sagoboken ... 1981. 332 s. Den bruna sagoboken ... 1981. 320 s. Den lila sagoboken ... 1983. 335 s.  – O Sirovåtka o R Luzik: Slaviska sagor, berättade ... Övers från tyskan. Sthlm 1975. 4:o. 199. s. – D o M SYovicovå: Folksagor från Kina. Återberättade. Sthlm [1976]. 4:o. 199 s. [Från tyskan.] - H. A.J. Hulugalle, Ceylon igår - Sri Länka idag. Sthlm 1976. 4:o. 267, (21) s. – De svenska landskapslagarna. I komplett övers, med anm o förklaringar. Sthlm 1976. 4:o. 711 s. [Svealagarna o Götalagarna med Skånelagen.] – V. Hulpach: Totems gåva. Indianska myter o sägner berättade ... fr tyskan. [Sthlm] 1976. 4:o. 221 s. – S Cullen: Astra och Flondrix. Sthlm 1977. 279 s. - W Pach: Pierre Auguste Renoir. Sthlm [& Köln] 1977. 4:o. [Den biogr inl; från tyskan.] – H Carpenter: J. R. R. Tolkien. En biografi ... Dikterna övers ... Sthlm 1978. Ny uppl 1989. – M Peake: Titus tronföljaren. Sthlm 1978. 478 s. Slottet Gormenghast. 1979. 491 s. Titus rymlingen. 1980. 346 s. – J E Edwards: Torums trolltrumma. Sthlm 1979. 92 s. Lille Mookras äventyr. 1979. 83 s. – J Williams: I Nidhuggs tid. [Sthlm] 1979. 194 s. – J Cunningham: Tuppeny. Sthlm 1980. 119 s. – D Day: Tolkien bestiarium. Sthlm 1980. 4:o. 287 s. - I Langis Cusack: Ivan den store. [Sthlm] 1980. 52 s. – Shi'a, iranska islams urkunder, sammanställda o fr eng o tyskan övers. Sthlm 1980. 157 s. - P Wrightson: Bunyipens håla. Sthlm 1981. 186 s. – Nostradamus samlade profetior ... till år 3797. 80-talets stora sensation i hela Västeuropa, i fullst sv version. Sthlm 1983. 297 s. [Även Förord o biogr inl.] – Gisle Surssons saga ... Kommentar H Rydén. Sthlm 1984. 96 s. (Svensklärarserien nr 189.) – C v Linné: Svensk Flora. Flora Svecica. Utg i samarb med Svenska Linné-sällsk. Övers från latin ... Fackgranskn av G Broberg ... Sthlm 1986. XLVI, 482 s, 1 pl-bl. (Tills med Helge F.rickson.) [Även förteckn s 434–441.] – Till tyska: bidrag i Der Tat, Ziirich, lördagsbilagan nämnd ovan, 1968–69 (serie om minst 37 avsnitt Götterlieder der Edda).

Källor och litteratur

Källor o litt: Brev från univ i Zürich 15 febr o från Islands univ 18 febr 1991 (ang O:s uppgivna prof:titlar), SBL. Akad fören:s i Lund arkiv, särskilt Lundagårdsarkivet, Lund.

Sv filmografi, 5 (1983); C Skoglund, Vita mössor under röda fanor (1991); K Vennberg, I skuggan av osannolike O (AB 26 dec 1990); G Werner, De grymma skuggorna (1986), s 146–149. – Nekrer över O i DN o SvD 9 juni 1984.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Åke J Ohlmarks, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7665, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Jarring), hämtad 2020-11-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7665
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Åke J Ohlmarks, urn:sbl:7665, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Jarring), hämtad 2020-11-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se