Olaus lambatunga

Död:senast 1206

Ärkebiskop


Band 28 (1992-1994), sida 130.

Meriter

Olaus "lambatunga", d 11 nov (SRS 3:2, s 98) senast 1206. Ärkebiskop i Uppsala 1198.

Biografi

O var ärkebiskop när kung Sverker Karlsson i samband med en godsdonation till det regulära domkapitlet i Uppsala 1200 utfärdade viktiga privilegier för den sv kyrkan: kyrkans gods befriades från kunglig uppbörd och prästerskapet skulle i brottmål inte kunna dömas av lekmannadomstol. Därigenom uppfylldes den kanoniska rättens krav på frälse för kyrklig egendom och privilegium fori för prästerna. Sverkers medgivanden kan ses som ett sätt att skaffa kyrkans stöd i den inrikespolitiska maktkampen. Hans regim var dock för svag för att han skulle kunna förhindra att privilegiebestämmelserna delvis ignorerades. Eftersom O nämns i kungens brev, och dessutom i ett odaterat donationsbrev förklarar sig vilja stärka den kanoniska rättens ställning inom sitt stift, har det antagits att privilegierna var ett resultat av hans strävanden. Även om O:s insats svårligen låter sig fixeras med hjälp av det bräckliga källmaterialet, kan man inte bortse från att han vid detta för den sv kyrkan viktiga tillfälle var dess ledare.

Under O:s episkopat inträffade en eldsvåda, förmodligen i (Gamla) Uppsala domkyrka, som förstörde hans pallium. Ärkebiskopen i Lund bemyndigades 1204 av påven att överlämna ett nytt. Att påven i detta och ett par andra sv ärenden inte hade direkt kontakt med O har tolkats som att denne var en svag ärkebiskop utan förtroende i kurian (Westman). Eftersom Lunds ärkebiskop var Sveriges primas torde dock en sådan slutsats sakna tillräcklig grund. Betydelsen av O:s tillnamn, belagt i början av 1300-talet, är oviss.

Författare

Anders WinrothSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Om O:s sigill, se Hildebrand, 2:2 not (jfr Westman, s 227, n 6).

Källor och litteratur

Källor o litt: Y Brilioth, Medeltiden (Handbok i sv kyrkohist, 1, 1948); H D Hallbäck, Några ord om Olov Lambatungas dödsår (KA 1913); B E Hildebrand, Sv sigiller från medeltiden, 1 (1862); G Paulsson, Annales Suecici medii aevi (1974); J Rosén, Frälse (Kulturhist lex för nord medeltid, 4, 1959); SMoK; SRS 3:2 (1876); K B Westman, Den sv kyrkans utveckling (1915); G Åsbrink o K B Westman, Svea rikes ärkebiskopar (1935).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Olaus lambatunga, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7679, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Winroth), hämtad 2020-02-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7679
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Olaus lambatunga, urn:sbl:7679, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Winroth), hämtad 2020-02-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se