Oldevig, släktBand 28 (1992-1994), sida 181.

Biografi

Oldevig (Oldwijk; Ålwich; Aldewik), släkt, enligt uppgift (RHA) inflyttad från Holstein på 1600-talet. Kronobagaren Michel Oldwijk eller Ålwich (d 1704) i Karlskrona var sannolikt far till Mikael Aldewik eller O (d senast 1743), som fick burskap som bagaremästare där 1722. Denne var troligen far till handlanden där Johan Peter O (d 1762). Dennes son amiralitetskaptenen Sven Johan O (17591826) i Karlskrona var far till Hans Fredric O (17931866). Han blev tf landssekreterare i Värmlands län 1823, kanslist i justitierevisionsexpeditionen s å och landssekreterare i Värmlands län 1826, fick lagmans n h o v 1829, var landshövding i Värmlands län 1842 (tf 1841)1864 och adlades 1860. Son till honom var gymnastikinstitutsinnehavaren Emil Johan O (se nedan).

Släkten dog ut på manssidan med dennes brorson Hugo Johan O (18791968), som blev fil lic i Uppsala 1912 och var adjunkt vid Östra realskolan i Gbg 193444. Hugo O var specialist på kräftdjur. Hans viktigaste skrift är Sveriges amphipoder (VVSH. Följd 5, ser B, bd 3:4, 1933). Släktens sista kvinnliga medlem var hans syster Gertrud Margareta O (18861978), gift 190921 med finansborgarrådet Carl Juhlin-Dannfelt (bd 20, s 450), 192128 med godsägaren Carl Ludvig August Bogeman, från 1946 med advokaten och plantageägaren i Sydafrika Cecil Roberts, död 1949, och från 1952 med Finanssekreteraren Edvard Thornton Fox, död 1968. Margareta O skrev om nuvarande Namibia reseskildringen Det soliga landet (1944).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Elgenstierna; F U Wrangel o O Bergström, Sv adelns ättartaflor ifrån år 1857, 2 (1900).

De äldsta leden: Brev från fil lic Bengt Mattsson 10 o 12 dec 1991, SBL; Biografica, RHA.

Johan O: H Börjeson, Biogr anteckn:ar om örlogsflottans officerare 17001799 (1942); L L v Horn, Biogr anteckn:ar, 2 (1937).

Hans Fredric O: Justitie statsexp:s registratur 4 maj 1860, RA; C V Bromander, Länsstyrelsen i Karlstad (1929); A T Låstbom, Swea o Götha höfdinga-minne sedan 1720, 1 (1842); A E Löf o A Ernvik, Kristinehamns hist, 23 (1949-59); C G Löwenhielm, Minnen, 3 (1929), s 117, 227, 235, 242 o 250; C E Nygren, Carlstads hist omfattande de femtio åren närmast före stadens brand 1865 (1914); N Runeby, Den nya världen o den gamla (1969); SjBlek; W Swalin, Bidr till K M:ts kanslis personalhist efter 1809 (1892); S Sw[ensson], Hans Fredrik O (SMoK).

Hugo Johan O: T F[lensburg], Hugo Johan O (SMoK); H Gejrot o P H Räf, Lärarmatr:n 1934 (1934).

Gertrud Margareta O: SFL 194150 (1953).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Oldevig, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7698, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7698
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Oldevig, släkt, urn:sbl:7698, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se