Olof Persson

Död:möjligen 1705/06

Skulptör, Predikstolsmakare


Band 28 (1992-1994), sida 241.

Meriter

Olof Persson, d möjl 1705 eller 1706 (Ljusdal LI: 4, HLA), sannolikt son till skattebonden, träbildsnidaren o predikstolsmakaren Peder Olofsson i Norr Kämsta, Ljusdal, Gävl. Skattebonde i Norr Kämsta (nämnd i mtl 1660 — 84). Träbildsnidare o predik-stolsmakare. — Trol ogift.

Biografi

O är med säkerhet känd genom ett par predikstolar i Hälsingland, medan de arbeten som tillskrivits honom i Dalarna (Envi-ken), Uppland (Edsbro och Ununge) och Medelpad (Njurunda) varken är arkivaliskt belagda eller kan på stilhistoriska grunder hänföras till honom. O var troligen son till Peder Olofsson från Kämsta (se denne), och han anknyter i sin produktion av predikstolar till dennes formspråk. Däremot tillför O predikstolarnas utsmyckning detaljer, som aldrig återfinns hos Peder Olofssons arbeten.

Bevarade predikstolar som kan tillskrivas O finns i Hanebo (dat 1662), Trönö (1664) och Hälsingtuna (1665), alla i Hälsingland. De är fortfarande uppsatta i respektive kyrka. Predikstolarna har fyra sidor, skilda åt genom svarvade (iolonetter med baluster-form. Inom arkadbågarna är sittande evangelister placerade. På sidofälten insatte O små scener i relief med bl a Adam och Eva vid kunskapens träd eller enbart Eva, Jesu bön vid Getsemane, Korsfästelsen och Uppståndelsen. Dekorativa inslag är stiliserade rankor och fabeldjur.

De tre predikstolar som kan tillskrivas O är alla mycket lika varandra i uppbyggnad och dekor med såväl evangelisternas namn som symboler och bibelcitat i relief. Hans figurer kännetecknas av snipiga ansikten, stela kroppsställningar och tafatta rörelser. Ors konst har ansetts nära förbunden med lokala traditioner.

Författare

Ingrid TelhammerSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: P G Hamberg, Peder Olofsson i Kämsta (Konsthist tidskr 1955); SKL; I Telham-mer, Predikstolsmakare o predikstolskonst före 1777 i norra Hälsingland, Medelpad o Ångermanland (1978).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Olof Persson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7748, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ingrid Telhammer), hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7748
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Olof Persson, urn:sbl:7748, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ingrid Telhammer), hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se