Olsson, släktBand 28 (1992-1994), sida 345.

Biografi

Olsson, släkt, härstammande från kronobonden Ola Månsson (f omkr 1747; d 1812) i Asks by och sn, Malm, som 1775–84 varit ryttare i Röstånga by och sn, Malm, med namnet Klingenberg. Hans son Måns O (1775–1823) var gästgivare 1814–20 i Landskrona och därefter i Mörarps by och sn, Malm. Den senares son gästgivaren Per O (1801–32) i Fleninge by och sn, Malm, var far till köpmannen och riksdagsmannen Petter O (O 1). Denne blev morfar till generaldirektören David Östrand (1883–1971) och farmors morfar till diskrimineringsombudsmannen Frank Orton (f 1942). Äldst bland Petter O:s söner var advokaten och riksdagsmannen Jonathan (kallade sig John) O (O 2).

En annan son till O 1 var Christian O (1859–1932), som blev fil lic i Lund 1886 och var disponent vid det av fadern nyligen grundade Rögle tegelbruks ab i Välinge, Malm, 1896–99 och riksdagsman i AK 1900–07. Såsom sådan räknades han till Liberala samlingspartiet och blev känd under namnet "O i Viken". Från 1907 bodde O på herrgården Alfahill i byn Alfastorp i Asmundtorp, Malm. Från 1916 till sin död var han VD i Helsingborgs inteckningsgaranti ab, varjämte han var styrelseledamot i flera av de företag fadern varit engagerad i. Son till honom var civilingenjör Hjalmar Petter O (1890–1980). Hjalmar O var inköps- och försäljningschef i Helsingborgs mekaniska verkstad 1918–42, VD i Sv elektromekaniska industriab (från 1950 ab Elektromekano) 1943–53 och i ab Elektrokoppar 1953–60 samt ordförande i styrelsen för ab P Olsson & Co från 1946.

En broder till O 2 och Christian O var fil kand Emanuel O (1861–94), vilken dog som missionär i Kina. Från en annan broder härstammar en släktgren som i flera generationer varit knuten till det av O 1 1870 köpta säteriet Rögle i Välinge. En tredje broder var far till professorn i organisk kemi vid Sveriges lantbruksinstitut Kjell O (f 1927).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Kopia av förteckn över samtl ättl:ar till O 1, SBL; D Östrand, Konsul P O:s o hans hustru Mannette Brunnströms härstamn (1961).

Christian O: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv DIAA:21, blad 82 ff, o 166, blad 103-108, samt D1ABA:8, blad 47, o 33, blad 79, RA; TU 7: 89, KB; G Andrén, Tvåkammarsystemets tillkomst o utveckl (Sveriges riksdag, 9, 1937), s 349 f, 460, 463 o 475; S Carlsson, Lantmannapolitiken o industrialismen (1953); A Grundel, Frisinnade landsfören 1902–12 (1912), s 13, 16 o 72; H Johansson, Folkrörelserna o det demokratiska statsskicket i Sverige (1952); [A Jäderin,] AK inför valen år 1902 (1902); [V Millqvist,] AK:s män 1900–1902, af Spectator (1902); dens, Sv riksdagskal 1903 (1903); Porträttgalleri från Malm (1930); H-K Rönblom, Frisinnade landsfören 1902–27 (1929); SPG; V Spångberg, Polit fysionomier (1902); SjSk2; S Sw[ensson], Christian O (SMoK); Sv gods o gårdar, 5 (1944), s 101; LSvärd, Väckelserörelsernas folk i AK 1867–1911 (1954); Tvåkammarriksdagen 1867–1970, 3 (1986); Väd 1933 (1932); A Åberg, Konsul P Olsson (1953); I Öman, Karl Staaffs första ministär (1923), s 331.

Hjalmar Peter O: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv DIAA:166, blad 108, 200, blad 208, o 227, blad 159–162, DIABA:8, blad 47–52, 14, blad 97–100, 119–124 o 233, samt DIABB:12, nr 10768, o 15, nr 13827, RA; SvTeknF; The commercial Who's who in Scandinavia (1950); Väd 1981 (1980); Väv inom handel o industri 1944–45 (1944); Väv. Skåne, Halland, Blekinge, 2. uppl (1966).

Emanuel O: Åberg, a a.

Röglegrenen: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv D1AA:166, blad 107 f, DIABA:8, blad 47 ff, 33, blad 82 ff, o 73, blad 311, samt DIABB:3, nr 2028, o 12, nr 10768, RA; H Gullberg o T Uggla, Sv biogr kal, 1 (1919), s 251; S T Kjellberg, Skåne, 1 (Slott o herresäten i Sverige, 1966), s 232 o 234; Sv gods o gårdar, 5 (1944), s 1011; Åberg, a a, s 9 o 300.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Olsson, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7770, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-12-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7770
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Olsson, släkt, urn:sbl:7770, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-12-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se