Ouchterlony, släkt



Band 28 (1992-1994), sida 454.

Biografi

Ouchterlony, släkt utan påvisbart samband med den sedan medeltiden kända skotska adelsätten med samma namn.

Skeppskaptenen Thomas O (d tidigast 1778) uppges ha varit född i Dundee i Skottland. I Svenska ostindiska kompaniets tjänst seglade han bla som kapten på Cronprinsessan Lovisa Ulrika till Kanton 1746–47. Han erhöll burskap i Karlshamn 1750 för att kunna föra befälet på stadens största handelsfartyg i vilket han även var delägare. Han bodde i Åkarp i Asarum, Blek, till 1756 och flyttade efter ett år i Gbg till London, där han mot slutet av sitt liv vid omkr 90 års ålder bodde på amiralitetshospitalet i Greenwich. Hans son kofferdikaptenen John O (d 1778, "cirka 49 år gammal") i Karlshamn var far till räntmästaren Isaac O (1766–1835), som 1826 fick kammarrättsråds n h o v.

En av Isaac O:s söner, major Carl Wilhelm O (1795–1864), blev far till Carl Alexander O (1826–89). Carl O var från 1853 till sin död – med avbrott för besök i Sverige 1865–67 och 1880–81 – missionär i södra Indien i den lutherska Leipzigmissionens tjänst, längsta tiden (1860–80) i Tanjore. Han publicerade Återblick på 35 år i missionen (Lunds missions-tidning 1885).

En bror till Carl Wilhelm blev far till John Arvid O (1838–1905). John O emigrerade 1859 till USA, där han övergick till katolicismen. Han blev med dr i New York, tjänstgjorde från 1862 vid fältlasarett under inbördeskriget och var länge professor vid universitetet i Louisville, Kentucky. Hans bror lotskaptenen August Fabian O (1836–1919), som 1895 blev kommendörkapten i flottans reserv, var far till Henrik Vilhelm Arvid O (1882–1948). Henrik O var under många år föreståndare för malmöfirman B Diedens & Co:s filial i Osaka i Japan, 1921–33 sv konsul i Kobe och Osaka och en tid även finländsk konsul i Osaka.

En annan av Carl Wilhelms bröder, lantbrukaren, v häradshövding Fabian Constantin O (1803–80), blev far till kommendören i Frälsningsarmén Hanna Cordelia O (se nedan). Hennes bror jägmästaren i Östra Jämtlands revir Ernst Ulric August O (1840–1922) var far till jägmästaren i Östersunds revir Ernst Herbert Constantin O (1869–1942), som i sin tur var far till VD i Dalarnas skogsägareförening jägmästare Kjell Ernst O (1906–79). En annan av Hanna O:s bröder blev far till stadskamreraren i Sthlms stads drätselnämnd Gunnar Fabian O (1876–1970). Gunnar O var i äktenskap med skulptören Ludovica Elisabeth (Lisa) O, f Pripp (1875–1952), far till bakteriologen professor emeritus Örjan O (f 1914) i Gbg.

Författare

H G-m



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Kopior av fil kand Jonas Kuschners saml:ar om släkten, SBL; H Gillingstam, rec av Kal över ointroducerad adels fören 1964 (PHT 1964); Kal över ointroducerad adels fören 1970 (1970), 1980 (1980) o 1985 (1985); Setterdahl; Sv släktkal 1936 (1935).

Thomas O: Isaac O:s PM i Beskickn:ens i London arkiv, vol 160, RA; Karlshamns rådhusrätts o magistrats arkiv A I a:47, f 411, LLA; H Fröding, Berättelser ur Gbgs hist under frihetstiden (1919), s 121; S T Kjellberg, Sv ostindiska compagnierna 1731–1813 (1974).

John O: Isaac O.s ovannämnda PM.

Isaac O: Biographica, Prot:utdrag från handels- o finansexp, vol 2:19 april 1826, RA; G Bolin, N Östman o T Hedberg, Djurgården förr o nu (1925), s 98; A Gynther, August Blanches föräldrar (PHT 1931); S Högberg, Matr över led.er av PS 1766–1815 (1961); J Kuschner, Något om den sv släkten O:s möderne (AnRopet, årg 1, nr 2, 1984).

Carl Wilhelm O: Ericsbergsarkivets autografsaml, RA; (J C Hellberg,] Ur minnet o dagboken om mina samtida, af Posthumus, 12 (1874); W Stenhammar o R Stenbock, K andra livgrenadjärreg (1941).

Carl Alexander O: C Anshelm, Peter Fjellstedt, 2 (1935), s 356 f, 359 f, 383, 385, 387, 389, 391 f o 394 ff; R Handmann, Die evangelisch-lutherische Tamulen-Mission in der Zeit ihrer Neube-griindung (1903); H Karsten, Die Geschichte der evangelisch-lutherischen Mission in Leipzig, 2 (1894), s 182–192; J Richter, Indische Missionsgeschichte (2. uppl, 1924); H Sandegren, Sv mission o indisk kyrka (1924), s 25 f, 29 ff, 33 ff, 49, 67, 69, 71, 76 f, 79 f, 82 f o 88; Setterdahl; SMoK; B Sundkler, Sv missionssällskapet 1835–76 (1937); H W Tottie, Carl Alexander O (1899).

John Arvid O: A B Benson, Swedish American leaders in education (The American Swedish monthly febr 1936), s 37; dens, Seven neglected pioneers (d:o april 1938), s 16; A Schön, Dödsrunor (Prärieblomman 1906), s 265 ff.

August Fabian O: Hulthander.

Henrik Vilhelm Arvid O: O R Landelius' utlandssv saml: Asien, SBL:s dep i RA; T J Arne, Svenskarna o Österlandet (1952); Henrik O död (SvD 10 nov 1948).

Ernst Ulric August O: Samzelius; SjSmål.

Ernst Herbert Constantin O: E H C O (SvD 25 febr 1942); Samzelius.

Kjell Ernst O: Kjell O (SvD 27 mars 1979); Väv. Svealand, 2. uppl (1964).

Gunnar Fabian O: Förteckn över statl:a utredn:ar 1904–45 (1953); Gunnar O (SvD 22 aug 1970); J Kleberg, Statskontoret 1680-1946 (1948); SPG; V Ulfwi, Gunnar O in memoriam (SvD 24 aug 1970); Väv. Sthlmsdelen (1945).

Ludovica Elisabeth (Lisa) O: SKL 4 (1961).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ouchterlony, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7871, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-07-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7871
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ouchterlony, släkt, urn:sbl:7871, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-07-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se