Christoffer Pahr

Död:efter 1579

Skulptör, Byggmästare, Träsnidare, Stuckatör


Band 28 (1992-1994), sida 551.

Meriter

3 Pahr, Christoffer, trol bror till P 1 o P 2. Träsnidare, bildhuggare, stuckatör, verksam i Sverige 1573 — 79, i hertig Karls tjänst 1 sept 73.

G efter 1579 m en dtr till föreståndaren "dic Furstenschule" i Schwerin.

Biografi

P arbetade först i Schwerin, där han för domkyrkan utförde orgel, predikstol och en furstestol, utsmyckad med "saubern Com-partimenten und Historien". Av räkenskaperna framgår att han ofta anlitades för att göra arbeten i stuck, en konstart som han tydligen var skicklig i. Vid slottet i Gtistrow i Mecklenburg, som uppfördes på 1560-talet av Franciscus P (P 1), har han förmodligen gjort större delen av den rika stuckdekora-tionen. Efter Johan Baptista P:s (P 2) avresa till Sverige 1572 blev P hovbyggmästare i Schwerin men bara för en kort tid, eftersom han redan hösten följande år antogs i hertig Karls tjänst. Han blev nu ledare för hertigens byggnadsföretag i Södermanland.

Främst ägnade P sig åt om- och tillbyggnaden av Nyköpingshus, som fick en grundläggande plan med tre jämnhöga längor och, som fjärde gårdsavslutning, en lägre befästningsmur, krönt av balustrader och på mitten genombruten av stora slottsportalen. Det planerade arkadsystemet får också tillskrivas P.

Rikssalen på Nyköpingshus var känd för sin praktfulla stuckinredning — i valvet växte trädgrenar upp ur en mittpelare, som symboliserade hertigens stamträd — men troligen utfördes denna först efter det att P lämnat landet. Det är dock möjligt att han före sin avresa planlagt utsmyckningen; en liknande dekor fanns i slottet i Güstrow. Om P:s kapacitet som bildhuggare vittnar numera endast porthusets sgraffitodekora-tion i jcvaderrustik och den vackra kartuschen i kalksten. Den målade kvaderindel-ningen på västra längans nordsida, varav rester bevarats i kungstornets översta sal, härstammar troligen också från P:s tid. Nyköpingshus' planläggning upprepas i Örebro slott, och förmodligen har P planlagt och kanske lett byggnadsverksamheten även där. Hans insats på Eskilstuna slott kan emellertid som mest bestå i den trelängade planen. P återvände 1579 till Schwerin.

Författare

Inga Lena ÅngströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Förutom under P l o P 2 anf arb även: ¥. Bohm, Nyköpings slott o Herkules Mida (1941); A Romdahl, P o hans arbeten i Nyköping o Fsskilstuna (Tidskr för konstvetensk 1917).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Christoffer Pahr, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7937, Svenskt biografiskt lexikon (art av Inga Lena Ångström), hämtad 2020-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7937
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Christoffer Pahr, urn:sbl:7937, Svenskt biografiskt lexikon (art av Inga Lena Ångström), hämtad 2020-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se